Kohtunike poliitiline aktivism on probleemiks ka USA-s

Ka demokraatia kantsi USA kohtusüsteem on kallutatud.

Eestis püütakse tekitada arusaama, nagu oleks kohtunike näol tegu kristallpuhaste ja ausate inimestega, kellel lihtsalt pole nõrkusi, mis takistaks objektiivset kohtumõistmist – aga maailma kogemus ütleb vastupidist.

Hiljuti esitati USA-s  Massachusettsis kohtunik Shelley M. Richmond Josephile süüdistus õigusemõistmise takistamises ja kuritööle kaasaaitamises, kuna ta organiseeris illegaalse immigrandi põgenemise kohtusaalist. Lisaks Josephile sai süüdistuse ka kohtuvalvur Wesley MacGregor.

Boston Herald kirjutab, et kumbki ei ole end süüdi tunnistanud ja nad vabastati praegu omal vastutusel. Josephi advokaat on juba teatanud, et tegemist on poliitiliselt motiveeritud süüdistusega ja et Shelley Joseph on täiesti süütu.

Massachusettsi ringkonnaprokurör Andrew Lelling aga selgitab: „Teatud ringkondadest on kostunud kohkunud ja vihaseid reaktsioone selle üle, et kohtunik on võetud vastutusele föderaalseaduse rikkumise eest. Aga kui seadust ei kohaldata kõikjal võrdselt, siis ei ole võimalik kohaldada seda usutavalt mitte kunagi. Kas kohtunikud on erilised? Kindlasti. Kuid mitte privileegide tõttu, mida neile võimaldatakse. Nad on erilised, kuna nende kätte on usaldatud tohutu võim. Nad annavad vande, et tegutsevad kooskõlas seadustega ja põhiseaduse alusel kinnitatakse nad ametisse eluks ajaks.“

Lelling selgitas, et kõnealune illegaal oli juba kahel korral USA-st välja saadetud ja USA immigratsiooniamet pidi võtma ta uuesti vahi alla. Ent kui immigratsiooniametnik kohtumajja jõudis, ei lubanud kohtunik Joseph teda kohtusaali ja nõudis, et ametnik ootaks kohtusaali eesruumis. Samas käskis kohtunik katkestada istungi salvestamise. Katkestus kestis 52 sekundit. „Seejärel võimaldasid kohtunik ja kaitseadvokaat illegaalil kohtumaja tagaukse kaudu lahkuda, et too pääseks kohtumisest immigratsiooniametnikuga,“ selgitas Lelling. Eesruumis ootav ametnik ei teadnud juhtunust midagi.

Lelling rõhutas, et kogu juhtum on väga selgelt seotud ainult seaduste täitmisega ja ei millegi muuga. „See juhtum ei ole seotud immigratsiooniga. See on seotud õigusriigi põhimõtetega. Meil ei ole õigust valida seadusi, mida täidame. Antud juhul on esitatud süüdistus muuhulgas ka föderaalametniku teadlikus takistamises tema kohustuste täitmisel. See on kuritegu. Ei ole vahet, kas tegemist on immigratsiooniseadustega, uimastiseadustega, maksuseadustega või millegi muuga,“ ütles Lelling.

Allikas: Boston Herald, Townhall

Refereeris Triin van Doorslaer

Kommentaarid