Läti läheb 3 aasta pärast üle täielikule lätikeelsele gümnaasiumiõppele

LätiLäti

2020/2021 õppeaastast hakatakse Läti keskkoolides õpetama kõiki üldaineid vaid läti keeles, vaid vähemusrahvuste koolides jääb võimalus õppida emakeelt, kirjandust ning kuluuri- ja ajalooaineid emakeeles.

Haridusminister Kārlis Šadurskis ütles täna pressikonverentsil, et kui rääkida ühiskonna elatustasemest, siis seda ei saa vaadelda ainult majanduse seisukohast, peab pidama silmas ka lõimitust ja ühtehoidmist.

“Lõimitud ühiskonna eelduseks on ühine teaberuum,” rõhutas minister, meenutades, et veel 2004 kinnistati Lätis kakskeelse hariduse põhimõte, kuid vaatamata selle süsteemi headele tulemustele, on 22 protsenti rahvusvähemuste noori endiselt läti keelega kimpus.

“Meie jaoks on tähtis iga noor. Me ei saa kedagi tähelepanuta jätta,” ütles Šadurskis.

Ta meenutas, et avalikuks aruteluks esitatud haridussisu projekt tähtsustab riigikeele omandamist. Minister pidas tähtsaks ka ühist ajaloo ja riikluse mõistmist ning teaberuumi kujundamist.

Tema ametkond kavandab teisigi uusi lõimimis- ja keeleõppemeetmeid kuni 2024. aastani. Järgmisest aastast kehtestatakse uus koolieelse hariduse standard, mis tagab läti keele oskuse tasemel, mis võimaldab saada algharidust läti keeles.

2019./2020. õppeaastast tulevad põhikooli lõpueksamid ainult läti keeles ning 2022. aastast tuleb 7. klassis uus haridusstandard, mis eeldab 80 protsendi õppe toimumist läti keeles.

Mida on Eestil sellele vastu panna? Mihhail Kõlvart ja aina uued vene gümnaasiumid, Keskerakonna lõputu võim Tallinnas ja leping Putini parteiga, Mailis Reps ja aktiivne venestmine hariduselus? (NB!- toimetuse repliik)

 

Kommentaarid