Moslemite osakaal Suurbritannia rahvastikust võib üsna varsti kolmekordistuda

Muslim men pray

Pew Research Centre’i poolt hiljuti koostatud prognoosi kohaselt võib moslemite osakaal Suurbritannia rahvastikust järgmise kolmekümne aasta jooksul kolmekordistuda. Keskmise immigratsiooni puhul tõuseks aastaks 2050 moslemite arv Suurbritannias 4,1 miljonilt 13 miljonini.

USA mõttekoda Pew Research Centre lisab kommentaariks oma uurimusele, et just Suurbritannia on olnud paljude Euroopasse saabuvate majandusmigrantide sihtpunkt, samal ajal kui Saksamaa on populaarseim sihtkoht põgenike hulgas.

Suurbritannias on ka suurim lõhe moslemite ja mitte-moslemite sündimuse vahel; mosleminaistel on keskmiselt 2,9 last, samas kui mitte moslemi päritolu naistel on keskmiselt 1,8 last. See tähendab, et isegi juhul kui immigratsioon peatuks täielikult kohe, kasvaks moslemite osakaal rahvastikust Suurbritannias enam kui 3%. Juhul kui immigratsioon jätkuks praegusel tasemel, kuid lõppeks põgenike sissevool, oleks Suurbritannia ikkagi EL-is suurima moslemikogukonnaga riik, st 13 miljoni moslemiga, mis moodustaks rahvastikust 16,7%.

Hetkel on Suurbritanniast veel rohkem moslemeid Saksamaal ja Prantsusmaal. Uurimuse sõnul on viimaste aastate kriisiga saabunud Suurbritanniasse üsna vähe põgenikke (60 000), kuid see eest väga palju majandusmigrante (enam kui 1,5 miljonit).

2010-2016 aastatel Suurbritanniasse saabunud immigrantidest oli umbes 43% moslemid.

Oxfordis asuva Migration Observatory andmetel on iga viies Suurbritannias sündinud laps moslemi päritolu.

Allikas: Pew Research Center

Refereeris Triin van Doorslaer

Foto: Scanpix

Kommentaarid