Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Rumeenia rahvuslikust noorteliikumisest sai erakond

02.12.2015
ND

Novembri alguses kinnitas Bukaresti kohus erakonna Noua Dreaptă (“Uus parempoolsus”) registreerimise, teatas partei oma kodulehel. 37-aastase advokaadi Tudor Ionescu juhitav Noua Dreaptă lubab esitada väljakutse sotsiaaldemokraatide juhitavale valitsusele ning euromeelsetele liberaalidele.

Noua Dreaptă sai alguse 2000. aastal rahvusliku noorteliikumisena. Viisteist aastat hiljem on Rumeenia rahvuslased otsustanud end registreerida erakonnana. Järgmised parlamendivalimised riigis toimuvad 2016. aastal.

Esimese nädala jooksul on erakonnaga ühinenud üle 3000 rumeenlase.

Kodulehe andmetel koosneb Noua Dreaptă programm järgmistest punktidest:

1. Rumeenia rahvusliku omapära, suveräänsuse, iseseisvuse, unitaarsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitse.
2. Rumeenia ja Moldova ühendamine Lääne- ja Ida-Saksamaa eeskujul, vastavuses rahvusvahelise õigusega.
3. Seadusandluse ja maksusoodustuste kaudu kohalike ettevõtjate ning Rumeenia kapitali toetamine.
4. Võitlus korruptsiooniga riigihalduses.
5. Ebaseaduslikul teel hangitud varade konfiskeerimine.
6. Erastamispettuste tühistamine ja Rumeenia ning rumeenlaste vaesumises süüdi olevate isikute karistamine.
7. Rikaste ja vaeste vahelise ühiskonnalõhe vähendamine ning demokraatliku majanduse ülesehitamine, kus enamik kapitali oleks eraomanduses.
8. Tööpuuduse vähendamine ja tööealisele elanikkonnale töökohtade loomine.
9. Võitlemine vaesusega, mille all kannatab üle poole elanikest.
10. Kõigile pensionäridele, kes on elu jooksul teinud tööd materiaalsete, kultuuriliste ja vaimsete hüvede loomiseks, väärika pensioni tagamine.
11. Kõigile Rumeenia kodanikele riikliku hariduse ja tervishoiu kättesaadavaks tegemine.
12. Rumeenia rahvuse tulevikku ohustava rahvaarvu vähenemise peatamine ja sünnitoetuste kehtestamine.
13. Perekonna pühaduse kaitse, defineerides abielu kui liitu ühe mehe ja ühe naise vahel.
14. Noorte inimeste ja spetsialistide väljarände peatamine ning abi kojunaasmiseks vaesuse tõttu oma riigi ja perekonna maha jätnud rumeenlastele.
15. Kodanike turvalisuse tagamine ja allilmagängide hävitamine.
16. Rumeenia kaitsevõime arendamine ja rahvusliku kaitsetööstuse taaselustamine.
17. Rumeenia energiasõltumatuse kindlustamine taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu teel.
18. Keskkonna kaitse ja taastamine, metsade lageraie ja loodusvarade raiskamise peatamine.
19. Põllumajandustootmise arendamise ja toiduainetööstuse taastamise teel rahva toidulaua kindlustamine.
20. Maaelu arendamine ja külaelanike elutingimuste parandamine.
21. Teadusuuringute, kodumaise innovatsiooni ja loovuse edendamine ning toetamine.
22. Rumeenia piirides põliselt elavate kogukondade etnilise, keelelise, kultuurilise ja religioosse identiteedi säilitamine ning toetamine.
23. Välismaal elavate rumeenlaste kogukondade sideme kindlustamine kodumaaga.
24. Euroopa poliitilise ruumi ehitamine, mis koosneb suveräänsetest, iseseisvatest riikidest. Multipolaarse maailma ehitamine, mis põhineb rahvusvahelise õiguse austamisel ja rahvusvahelistes suhetes jõu kasutamisest ning sellega ähvardamisest loobumisel.
25. Uue poliitilise eliidi üleskasvatamine, kes suudaks rahvuslikke huve kaitsta ja edendada.