Soome jurist mõtles Nord Stream 2 takistamiseks välja Kaval-Antsu väärilise vimka

Kari Silvennoinen

Soome jurist Kari Silvennoinen, kes olnud Vene-Saksa gaasijuhtmete vastane algusest peale, püüab Nord Stream 2 projekti põhja lasta leidliku juriidilise nõksuga. Ta on esitanud Vantaa maakohtule taotluse saada Soome lahe põhjas asuva 100 km² maa-ala valdajaks.

Tegemist on alaga, millel asub Venemaalt Saksamaale kulgeva Nord Stream 2 gaasijuhtme projektijärgne trass.

Silvennoinen kasutab ära asjaolu, et Soome ja Euroopa Liidu seaduste kohaselt tohib saada omanikuta objekti valdajaks juhul, kui see asub Soome õiguspiirkonnas. Nimetatud maa-ala asub Soome majandusvööndis.

Seoses kohtuasjaga võib juba ette arvata, et Venemaa avaldab Silvennoineni hagile ägedat vastuseisu, sest Silvennoinen on juba teatanud venelastele, et ei anna trassi ehitamiseks luba.

Gazprom otsustas 2002. aastal ehitada gaasijuhe merepõhja ja kuna ehituse maksvad suuresti kinni Gazpromi partnerid Euroopas, ei too trassi merepõhja viimine venelaste jaoks kaasa kuigi suuri riske. Gaas kuulub aga Gazpromile ja nii on see suurepärane hübriidsõja vahend Saksamaa ja Euroopa Liidu vastu. Silvennoineni plaan on takistada selle maa-ala abil venelaste hübriidsõja plaane.

Venelased on juba alustanud raevukat vastulööki ning kasutavad kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, et takistada Silvennoineni saamist maa-ala valdajaks. „Vene riik üritab sõita üle väikese Soome ametniku, kes kõigest väest püüab tegutseda kooskõlas seadusega,“ ütles Silvennoinen ajakirjale Karjalan Kuvalehti.

Lisaks selgitas Silvennoinen, et praegu on pooleli keskkonnamõjude hindamine, milles puudub aga täielikult kava, kuidas on kaitstud ja arvesse võetud gaasijuhtme trassile jäävate maaomanike õigused.

„Mina ei anna luba ehitada minu valduses olevale alale gaasijuhet. Olen esitanud avalduse peatada keskkonnamõjude hindamine niikauaks, kuni minu ja Gazpromi vahel on asjad lahenduse leidnud. Gazprom võib teatavasti ehitada juhtme ka Eesti majandusvööndisse või minu maa-alaga põhjas piirnevale alale. Kui nad siiski tahavad juhtme tingimata minu valduses olevale alale ehitada, siis tuleb teha minuga rendileping või nõustuda muul moel minu tingimustega sellele maa-alale gaasitrassi ehitamiseks,“ selgitab Silvennoinen.

Kohtuasi võib venida väga pikale, sest Silvennoinen on valmis minema kuni kõrgeima kohtuni. Samas ei ole ta sinisilmne ja usub täpselt teadvat, kuidas tegutseb Venemaa edasi – kõigepealt üritatakse Soome kohut ähvardada ja survestada. Nord Stream 1 puhul toimiski see päris hästi. Kui ähvardamine ja survestamine soovitud tulemuseni ei vii, alustatakse altkäemaksudega. Ja kui see ka ei toimi, siis võetakse kasutusele vägivald. „Seejärel jõutaksegi hübriidsõjast päris sõjani, järk-järgult. Mõrvad, terror ja seejärel sõda. Venemaa lihtsalt on selline,“ ütleb Silvennoinen.

Ka Eesti riik on väljendanud Nord Stream 2 rajamise suhtes vastuseisu, põhjendades, et Nord Streami juhtmed vähendavad Kesk- ja Ida-Euroopa energiajulgeolekut.

Allikas: Karjalan Kuvalehti

UU

VAATA LISAKS:
VIDEO: Onko uutta itärintamalla? (soome k)

 

Kommentaarid