Sooneutraalsus: kas lapse sünni korral ikka võib vihjata, et sellega sai hakkama naine?

SooneutraalsusSooneutraalsus

Krooniline mõistusepuudus on läänemaailma vallutamas ja seda on asutud massiliselt ka seadustesse raiuma, nagu võib Kanada ja Soome näidete varal märgata, Rootsist rääkimata.

Kanada senat kiitis heaks seaduseelnõu, mis muudab riigi hümni inglisekeelses versioonis teksti nii, et see oleks sooneutraalne. Nüüd vajab eelnõu kindralkubernerilt kuninglikku nõusolekut selleks, et seaduseks saada, vahendab Eesti rahvusringhääling meediakanalit BBC.

Seaduseelnõu muudab hümnis “O Canada” sõna “pojad” (ingl k. “true patriot love, in all thy sons command”) sõnaks “meie” (“true patriot love, in all of us command”).  Alates 1980. aastast, mil “O Canada” sai ametlikult Kanada hümniks, on senatile esitatud 12 eelnõud viite “pojad” kõrvaldamiseks, kuid kõik katsed on seni läbi kukkunud.

Kanada on hetkel üks maailma kõige rohkem geiõigusi ja sooneutraalsust seadustavatest riikidest, seda massiliselt rakendama asunud peaminister Justin Trudeau on lubanud ka oma poegadest feministid kasvatada.

Soomes ei kasutata haridussüsteemis enam mõisteid “poisid” ja “tüdrukud”, vihje sugudele kõrvaldatakse ametinimetustest ning ka liiklusmärgid ja teekattemärgistus läbivad sooneutraalsuskuuri.

Kogu selle hullumeelsuse on kokku võtnud üks netikommentaator, kes küsib: kas sünnitaja puhul tohib veel viidata, et beebi ilmaletoomisega sai hakkama naine?

Rahvuskonservatiivid on arvamusel, et ühiskonda rikastavaks ja edasiviivaks jõuks tuleks pidada selge sooidentiteediga inimesi, sooneutraalsuse propaganda aga on ühiskonda lõhestav ning traditsioonilist perekonda lammutav kuritegelik ideoloogia.

“Uskuda, et ühel kitsal peast seagi läinud seltskonnal olgu Kanadas, Soomes, Norras või Rootsis on korda läinud kaotada maamunalt naised ja mehed ning luua nende asemel sootu inimkond, on sama tobe kui väita et maakera on lapik ja seisab nelja elevandi seljas,” arvab EKRE poliitikanõunik Urmas Espenberg.

Kommentaarid