Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Üks lihtne energiaküsimus hävitab “kliimaneutraalsed” unistused

01.08.2023
Taastuvenergia nõuab ohtralt maad.
© Scanpix

“Kumb on keskkonnasõbralikum – kas energiaallikas, mis kasutab ühe ühiku elektri tootmiseks ühte ühikut maad, või allikas, mis kasutab ühe ühiku elektri tootmiseks 100 ühikut maad?” küsib ameerika publitsist Steve Goreham. Vastus peaks olema ilmne.

Sellegipoolest nõuavad “rohelise” energia pooldajad tuule-, päikese- ja muude taastuvate energiaallikate baasi tohutut laiendamist (mis kasutavad tohutul hulgal maad), et asendada traditsioonilisi elektrijaamu, mis kasutavad suhteliselt vähe maad.

Kanada Manitoba ülikooli emeriitprofessor Vaclav Smil analüüsis põhjalikult elektrienergia tootmiseks kasutatavate alternatiivsete allikate võimsustihedust. Ta määratles võimsustiheduse kui horisontaalse pinna (maa- või mereala) ruutmeetri kohta toodetud elektri keskmist vooluhulka.

Võimsuse tiheduse hindamine on keeruline. Smil hõlmas oma analüüsi tehes jaamade ala, laoplatsid, kaevandusalad, põllud, torustikud, transporditeed ning muud sellega seotud maa- ja merealad.

Smili töö võimaldab võrrelda elektriallikate energiatihedust. Kui seada elektrijaamale üks maaüksus, mis on vajalik ühe elektrienergia ühiku jaoks, siis maagaasil töötav jaam vajab ühe ühiku toodangu tootmiseks umbes 0,8 ühikut maad. Söeküttel töötav jaam kasutab ühe energiaühiku tootmiseks umbes 1,4 ühikut maad.

Taastuvad energiaallikad nõuavad palju rohkem maad. Eraldiseisev päikeseenergiarajatis vajab umbes 100 ühikut maad, et pakkuda sama keskmist elektrienergiat kui tuumajaam, mis kasutab ühte maaühikut.

Tuulerajatis kasutab umbes 35 ühikut maad, kui arvestada ainult betoonist tuuletorni padjad ja hooldusteed, kuid üle 800 ühiku maad kogu tüüpilise tuulepaigaldisega hõlmatud ala kohta.

Kõige kehvema energiatihedusega on biomassist elektri tootmine, mille ühe ühiku elektri tootmiseks on vaja üle 1500 maaühiku.

Praktilise näitena saab võrrelda Ida-California kõrbes asuvat Ivanpah Solar Electric Generating Systemit ja Diablo Canyoni tuumajaama Avila Beachi lähedal Californias.

Ivanpahi rajatis toodab umbes 793 gigavatt-tundi aastas ja selle pindala on 3500 aakrit. Diablo Canyoni rajatis toodab umbes 16 165 gigavatt-tundi aastas 750 aakri suurusel alal. Tuumajaam annab rohkem kui 20 korda keskmisest toodangust umbes viiendikul maast või 100 korda päikeseenergiarajatise võimsustihedusest.

Et jõuda isegi 50 protsendini taastuvatest elektrienergiast, kasutades peamiselt tuule- ja päikeseenergiasüsteeme, on maanõuded hiiglaslikud.

Princetoni ülikooli 2020. aastal avaldatud uuring “Net-Zero America” nõuab, et tuule- ja päikeseenergia varustaks 2050. aastaks poole USA elektrienergiast, võrreldes praeguse 14 protsendiga. Uuringus hinnati, et see laienemine nõuaks umbes 228 000 ruutmiili uut maad, mis ei hõlma ülekandeliinide jaoks vajalikku lisapinda.

See on suurem kui Illinoisi, Indiana, Iowa, Kentucky, Lääne-Virginia ja Wisconsini kogupindala. See ala oleks enam kui 100 korda suurem kui väljavahetatavate söe- ja maagaasisüsteemide füüsiline jalajälg.

Maa võtmine tuule ja päikese jaoks võib keskkonda tõsiselt mõjutada.

Eraldiseisvad päikesesüsteemid katavad väljad ja kõrbed, blokeerides päikesevalguse ning tõrjudes välja taimed ja loomad. Alates 2000. aastast on Šotimaal tuuleturbiinide rajamiseks maha raiutud ligi 16 miljonit puud, kokku on raiutud üle 1700 puu päevas. See keskkonna laastamine suureneb, mida kauem null-eesmärke taotletakse.

Tuul ja päike vajavad kaasaegse ühiskonna jaoks vajaliku elektrienergia tootmiseks tohutul hulgal maad. Kui poleks hirmu inimeste põhjustatud kliimamuutuste pärast, peetaks neid süsteeme keskkonda kahjustavateks.

2050. aasta null-plaanid, mis töötavad tuule- ja päikeseenergial, seisavad silmitsi ülekande, tsoneerimise, kohaliku vastuseisu ja lihtsalt ruumiga seotud takistustega, millest on ilmselt võimatu üle saada.

Allikas: Western Journal