Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ülevaade: Ungari diplomaatiline tegevus ja finantsabi Ukraina sõja olukorras

15.03.2022
Ungari on koos Euroopaga vene agressiooni vastu.
© UU

24. veebruaril 2024 kutsus Ungari välis- ja kaubandusministeerium välja Venemaa suursaadiku ja mõistis Ungari valitsuse nimel hukka Venemaa sõjategevuse Ukraina vastu. Peaminister Viktor Orbán ütles samal päeval: „Üheskoos meie liitlastega Euroopa Liidust ja NATO-st mõistame hukka Venemaa sõjalise sekkumise”. Järgnevalt lühike kokkuvõte Ungari diplomaatiliste jõupingutuste ja rahalise panuse kohta vastuseks Ukraina sõjale.

Rahvusvahelised organisatsioonid

Euroopa Liit

·         Euroopa Liidus on Ungari mõistnud hukka Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu, toetanud EL-i ühtsust selles küsimuses ja EL-i ühiseid reageeringuid olukorrale.

·         Alates 23. veebruarist 2022 on Ungari toetanud kõiki Venemaa ja Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid, sealhulgas teatud Venemaa pankade eemaldamist SWIFT-süsteemist ja sanktsioone kõrgete ametnike vastu.

·         Ungari on kiitnud heaks abimeetmed Ukrainale Euroopa Rahurahastu (EPF) kaudu ja õhuruumi sulgemise Venemaa lennukitele.

·         Ungari ei tarni Ukrainale surmavat sõjavarustust. Meie prioriteediks on ennetada igasuguseid intsidente, mis võivad ohustada Ungari rahva julgeolekut, võttes arvesse ka küllaltki suurt ungarlaste kogukonda Taga-Karpaatias. Vastav otsus kinnitati valitsuse poolt 7. märtsil 2022.

·         EUBAM Euroopa Liidu piirikontrolli abimissioon Moldovas ja Ukrainas: 24. veebruaril 2022 jõudis missioonile lähetatud Ungari ekspert turvaliselt Chișinăusse. Kuna missiooni mandaadi alla kuulub ka tegutsemine Moldovas, jätkab missioon oma tööd Ukraina-Moldova piiri Moldova poolses osas.

·         EUAM Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukrainas: 25. veebruaril 2022 missioonile lähetatud Ungari ekspert on evakueeritud Ukrainast Moldovasse.

·         Ungari ühines 28. veebruaril avaliku kirjaga, millega tegid kaheksa EL-i liikmesriigi (kolm Balti riiki, Poola, Tšehhi Vabariik, Bulgaaria, Sloveenia ja Slovakkia) presidendid ühisalgatuse Ukraina eurointegratsiooni edendamiseks.

·         Ungari on olnud alati üks EL-i laienemispoliitika innustunumaid toetajaid. Seega toetame ka Ukrainale EL-iga liitumise perspektiivi andmist.

NATO

·         4. märtsil 2022 toimunud erakorralisel kohtumisel mõistsid NATO välisministrid ühiselt hukka Venemaa provotseerimata sissetungi Ukrainasse. NATO peasekretär Stoltenberg ütles selgelt välja seisukoha, mida toetab ka Ungari: NATO ei ole selle konflikti osapool.

·         Hea tahte avaldusena on Ungari uuesti vaadanud üle oma algse seisukoha Ukraina taotluse kohta osaleda Tallinnas asuva NATO kooperatiivse kompetentsikeskuse (CCD CoE) töös. CCD CoE juhtkomitee liikmed nõustusid ühehäälselt Ukraina liikmestaatusega.

·         Kooskõlas Ungari kui NATO liikme kohustustega on Ungari väljastanud vajaliku valitsuse otsuse, mis võimaldab tulevikus NATO reageerimisjõudude üksuste võimalikku transiiti läbi Ungari, samuti nende üksuste paigutamist Ungari teatud piirkondadesse.

Euroopa Nõukogu

·         Seoses sõjalise konfliktiga Ukrainas on Ministrite Komitee (sh Ungari) otsustanud peatada Venemaa Föderatsiooni esindusõigused Ministrite Komitees ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees vastavalt Euroopa Nõukogu põhikirja artiklile 8.

·         Euroopa Nõukogu Kiievis asuva kontori töötajate evakueerimist on viidud läbi tihedas koostöös Euroopa Noortekeskusega Budapestis (EYCB).

OSCE

·         Kõik OSCE Ukraina eriseiremissiooni Ungari missiooni liikmed evakueeriti Ukrainast Moldovasse.

·         6. märtsil 2022 lõpetati rahvusvahelise missiooni liikmete ajutine evakueerimine missiooni tegevuspiirkonnast; paralleelselt on peatud kõik erimissiooni aruandlustoimingud.

Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur

·         Ukraina elektrijaamade ohutu ja turvalise töö tagamine on ülioluline, eriti naaberriikide jaoks. Nagu rõhutas Rahvusvahelise Tuumaenergiaagentuuri peadirektor Grossi, tuleb vältida igasugust sõjalist või muud tegevust, mis võib ohustada elektrijaamade ohutust või turvalisust. Ungari toetab peadirektori algatust pidada sel teemal otsekõnelusi nii Ukraina kui ka Venemaaga.

Inimõiguste Nõukogu

·         Ungari osales nõukogu kiireloomulisel Ukraina teemalisel arutelul ja ühines seal esitatud EL-i ühisavaldusega. Ungari diplomaadid lahkusid koos teiste diplomaatidega Venemaa välisministri videokõne ajal Inimõiguste Nõukogu istungilt.

Demokraatiate Ühendus

·         Ungari ühines ühenduse nõukogu Ukraina-teemalise avaldusega ja esitas nõukogu virtuaalsel erakorralisel koosolekul riikliku avalduse, milles mõistis hukka Venemaa sõjategevuse Ukraina vastu ning toetas Ukraina suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja sõltumatust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides.

OECD

·         Ungari ühines OECD nõukogu avaldusega Venemaa agressiooni kohta Ukrainas.

UNESCO

·         Ungari toetas UNESCO täitesaatva komitee Ukraina teemalise erakorralise istungjärgu kokkukutsumist ja sellekohase otsuse vastuvõtmist. Ungari toetas Ukraina vastuvõtmist Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni (WIPO) Kesk-Euroopa ja Balti riikide rühma (CEBS) koosseisu.

ÜRO Julgeolekunõukogu

·         25. veebruaril toetas Ungari ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, millega mõisteti hukka Venemaa poolne vägivald Ukraina vastu. Teavitasime sellest otsusest suulise noodi kaudu ka Ukraina saatkonda Budapestis.

ÜRO peaassamblee

·         28. veebruaril hääletas Ungari ÜRO Peaassamblee erakorralisel istungil resolutsiooni poolt, millega mõistetakse hukka Venemaa poolne vägivald Ukraina vastu. Resolutsioonis märgiti, et ohus on kogu Euroopa ja maailma rahu ning stabiilsus.

ÜRO kahepoolsed kohtumised

·         26. veebruaril 2022 pidas Ungari välis- ja kaubandusminister Péter Szijjártó kahepoolseid kõnelusi Rosemary DiCarloga, kes on ÜRO peasekretäri asetäitja poliitilistes küsimustes, ning ÜRO Peaassamblee 67. istungjärgu presidendi Abdulla Shahidiga. Kohtumiste teemaks oli sõda Ukrainas ja konflikti lahendamise võimalused.

Euroopa Kosmoseagentuur

·         Euroopa Kosmoseagentuuri liikmesriigid on üksmeelselt nõus, et koostöö Venemaaga ei saa praegusel kujul jätkuda. Sümboolse sammuna nõustusid agentuuri liikmed, sealhulgas Ungari, tegema pretsedenditu avalduse kõigi Venemaa suhtes juba kehtestatud sanktsioonide täieliku rakendamise kohta ilma eranditeta. Euroopa Kosmoseagentuur hindab koos oma liikmesriikidega tagajärgi igale käimasolevale programmile, mis viiakse läbi koostöös Venemaa riikliku kosmoseagentuuriga Roscosmos.

Energiasektor

·         Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) liikmed leppisid 1. märtsil 2022 kokku, et teevad ühiselt turule kättesaadavaks 60 miljonit barrelit oma nafta hädavarudest. Ungari ühines hagiga, vabastades IEA soovitatud koguse ehk 266 000 barrelit naftavarusid.

·         Ukraina Taga-Karpaatia piirkonna kuberneri palvel tarnis Ungari valitsus 27. veebruaril Ungari juhtiva nafta- ja gaasiettevõte MOL Groupi poolt Ukrainasse 100 000 liitrit rafineeritud naftat (68 000 liitrit bensiini ja 32 000 liitrit diislit). Kütuse on mõeldud haiglate, kiirabiteenistuste, humanitaarabiorganisatsioonide ja katastroofiabi tegevuse toetamiseks.

Humanitaarabi

·         Vastusena Ukraina kriisile on Ungari alustanud oma senises ajaloo suurimat humanitaarabioperatsioonit. Ungari valitsus on otsustanud eraldada humanitaarkatastroofi tagajärgede leevendamiseks rohkem kui 11 miljonit eurot.

·         27. veebruaril 2022 kohtus välis- ja kaubandusminister Péter Szijjártó Taga-Karpaatia kuberneri Viktor Mikitaga ja andis annetusena üle 100 000 liitri rafineeritud naftat (68 000 liitrit bensiini ja 32 000 liitrit diislikütust). Annetuse hulka kuulus ka 28 tonni toiduaineid.

·          Ungari valitsuse otsusele järgnevalt annetati Ungari Kirikutevahelise Abiorganisatsiooni kaudu Ukrainale 120 ventilaatorit, seda lisaks juba varem annetatud 120 ventilaatorile.

·          Välis- ja kaubandusministeerium eraldas 1. märtsil 2022 Ungari Kirikutevahelise Abiorganisatsiooni abiprogrammi kaudu Ukrainale 1,57 miljonit eurot. Selle summaga soetatakse abivajajatele 1000 tonni toiduaineid ning hügieeni- ja tervisetooteid.

·         Ungari rescEU laost on tarnitud Ukrainasse 200 respiraatorit, 250 patsiendimonitori, 25 keskmonitori ja 100 infusioonipumpa. Tarne maksumus oli 3,7 miljonit eurot.

·         Ungari kaitsevägi tarnib enam kui 360 000 euro väärtuses meditsiinitarbeid, mille laialijagamisega tegeleb Ungari Kirikutevaheline Abiorganisatsioon.

·          Ungari on pakkunud igakülgset tervishoiuteenust haiglaravi vajavatele Ukraina lastele. Hetkel on käimas 128 lapse vastuvõtu ja ravi tehniline korraldus.

·         Ungari kõik piiripunktid on täieliku kontrolli all. Kasutusele on võetud meetmed peavarju vajavate pagulaste vastuvõtuks, ühtlasi on avanud humanitaarkoridor kolmandate riikide kodanikele, kellele lubame siseneda ilma viisata või suuremate piiranguteta.

·         24. veebruarist kuni 9. märtsini sisenes Ungari territooriumile Ukrainast üle 195 000 inimese, kellest valdav enamus on Ukraina kodanikud.

Allikas: Hungary’s diplomatic efforts and financial contribution in response to the war in Ukraine