Uuring: migrandite seksuaalsed rünnakud Euroopa naiste vastu on tingitud religioonist

Eurooplannad langevad enamasti Kolmandast maailmast pärit moslemimigrantide vägistamiste ohvriks.

Rootsi poliitik Hanif Bali kirjutab Twitteris, et on aeg rääkida sisserändajate seksuaalsetest rünnakutest Euroopa naiste vastu, mis on etnoloogiliselt ja religioosselt motiveeritud kuriteod.

Hanif Bali on uurinud raskeid grupivägistamisi, nende toimepanijaid ja ohvreid, ning usub, et on aeg hakata rääkima “etnilis-religioossetel moel toimuvatest vägistamistest”, kuna 88 protsenti kurjategijaid, kes panid toime tõsiseid seksuaalseid rünnakuid Rootsis ja teistes Euroopa riikides, on sisserändaja taustaga, samas kui ohvrid on peamiselt noored valged tüdrukud.

Kodanikuuuring seksuaalkuritegude kohta, mis tehti 2017. aasta sügisel, kinnitab seda, mida Bali kirjutab: Rootsi mitte-Euroopa päritolu mehed sooritavad 84 protsenti tõsistest vägistamistest. Kõige rohkem on vägistajate seas afgaane, iraaklasi ja somaallasi. Kaks kolmest tõsisemast vägistamisest on sooritatud varjupaigataotlejate või elamisloa saanute poolt. 95,6% vägistamistest on sooritanud välisriigi päritolu mehed. Ja mõistagi on vägistajate usuks islam.

Hanif Bali tõstatab küsimuse – miks Rootsi ametivõimud ei tegutse jõuliselt, et kaitsta riigi tüdrukuid ja naisi etnilistel, religioossetel ja rassilistel põhjustel sooritatud tõsise seksuaalse vägivalla eest. Hiljuti võeti Rootsi küll vastu seadus, mis seab vägistamise aluseks ohvri “ei”, kuid migrandid ei hooli sellest vähimalgi määral.

Bali mainib ka seksuaalskandaale välismaiste jõukudega, kes röövisid aastaid Suurbritannias Rotterhamis noori Briti tüdrukuid. Jõugurünnakute ohvrite keskmine vanus on 15 aastat ja ohvrid on tavaliselt töölisklassist valged tüdrukud, kirjutab ta Twitteris. Soomes Oulus vägistasid aga seitse välismaalast alles hiljuti kümneaastast soome tüdrukut ja Ahvenamaal viis afgaani 19-aastast neidu.

Võib vaid arvata, millise vägistamislaine toob Euroopasse kaasa rändepakti jõustumine, sest see ongi mõeldud Kolmanda maailma rahvale, kes toob siia kaasa oma tavad.

Allikas: Voice of Europe

Kommentaarid