Uuringu kohaselt toetab suurem osa USA vabariiklastest Bannoni-tiiva poliitikat

Donald Trump, Steve BannonDonald Trump, Steve Bannon

Uuringufirma FiveThrityEight hiljutise uuringu kohaselt on toetus Valge Maja endise peastrateegi Steve Bannoni poliitikale tõusuteel. Konservatiivne Bannon pooldab assimilatsiooni ja rahvuslikku majandust, olles samal ajal interventsionismi vastane. Uuringu andmetel on sama meelt ka enamik vabariiklaste partei liikmetest.

FiveThrityEight defineerib nn Bannoni-tiiva esindajatena peamiselt neid Trumpi toetajaid, kes on vabakaubanduse vastased ega poolda seda, et USA jätkab sõjalise ja diplomaatilise maailmapolitseiniku rollis. Samuti on Bannoni-tiiva esindajad kategooriliselt vastu illegaalsele immigratsioonile.

FiveThrityEight kasutas oma uuringus viite küsimust:

1.      Nad [Bannoni-tiiva esindajad] on kas Vaikse ookeani ülese vabakaubanduslepingu poolt või selle vastu.

2.      USA peaks saatma oma väed appi, et toetada ÜRO rahvusvahelisi sekkumisi.

3.      USA valitsus peaks tuvastama ja saatma maalt välja illegaalsed immigrandid.

4.      Kohalik politsei peaks saama hindeks A (suurepärane), B (keskmisest parem), C (keskmine), D (keskmisest halvem) või F (kehv).

5.      Osariikides tuleks tõsta kulutusi infrastruktuurile.

Uuringu kohaselt ei nõustunud kõigest 2% Trumpi valijatest ühegi ülaltoodud väitega. Ligi 15% Trumpi valijatest nõustus aga kõigi viie väitega. Ligi pooled Trumpi valijad tahaksid näha vähem interventsionistlikku välispoliitikat, mis tõstaks esiplaanile USA rahvuslikud huvid.

Täpsemalt võib tuua välja kolm peamist Trumpi valijate gruppi, kes esindavad Bannoni-tiiba:

Interventsionistliku välispoliitika vastased (ligi 50% Trumpi valijatest). Need on inimesed, kes pooldavad rahvuslikku majandust ja on Vaikse ookeani ülese vabakaubanduslepingu vastased. Samuti ei poolda nad seda, et USA väed osalevad rahvusvaheliste konfliktide lahendamisel.

Rahvuslased (umbes 45% Trumpi valijatest). Need Trumpi valijad toetavad illegaalsete immigrantide maalt deporteerimist ja on igatepidi illegaalse immigratsiooni vastu. Nad pooldavad assimilatsiooni ja lähenemist: „Ameerika ennekõike“.

Populistid (umbes 40% Trumpi valijatest). Tegemist on majanduslikult populistlikemate inimestega, kui vabariiklaste parteis tavaliselt kombeks. Ka nemad on Vaikse ookeani ülese vabakaubanduslepingu vastased ja pooldavad suuremaid kulutusi infrastruktuurile.

Uuringu raportis öeldakse, et Bannon esindab Trumpi pooldajate ja vabariiklastest valijate hulgas laiemalt väga selget ideoloogilist suunda. Bannoni-tiib on võimaldanud Trumpil seada sisse paremaid suhteid vabariiklaste partei erinevate gruppidega ja meelitada enda poolele ka mitte-vabariiklastest valijaid. Lisaks vajab Trump Bannoni-tiiva toetust 2020. aasta valimisteks. Bannon on seisnud vankumatult Trumpi kõrval presidendikampaaniast alates ja tema sõnum enne valimisi kõlas: „Me läheme välja rahvusliku sõnumiga, me tegutseme barbaarselt ja me võidame.“

Kommentaarid