TÄIENDATUD! Vikipeedia Eesti: euroeliit tahab vabale meediale kotti pähe ajada!

tsensuur

Euroopa Parlamendi otsustab täna, 5. juulil 2018, kas anda roheline tuli autoriõiguse direktiivi kavandile, mis vastuvõtmise korral oleks tõsine oht vabale ja avatud Internetile. Riigikogus ringlevad juba ka Euroopa Komisjoni direktiivid, mis tahavad vabale sõnale kotti pähe ajada.

10. juulil on kokku kutsutud Riigikogu õiguskomisjoni erakorraline istung ja pole välistatud ka erakorralise istungijärgu kokkukutsumine. Näib, et rahva suukorvistamisega on kiire, sest see seaks ohtu pehkinud ja üdini korrumpeerunud euroeliidi ning nende sabarakkudest kõrgepalgalise ametnikearmee valitsemise kontinendil.

Vikipeedia Eesti on ennast protesti märgiks ajutiselt sulgenud ja nende lehel seisab järgnev teade: “Selle asemel, et nüüdisajastada autoriõigust ja tagada kõigile netikasutajatele infoühiskonnas osalemise võimalus, ähvardab kavandatav direktiiv piirata olemasolevaid vabadusi ja ligipääsu Internetile. Uute barjääride, lisapiirangute ja filtreerimisnõuete sisseseadmine paneb ohtu ka Vikipeedia toimimise. Kui direktiiv kavandatud kujul vastu võetakse, võib muutuda võimatuksuudisteportaalide artiklitele viitamine ning ka nende jagamine sotsiaalmeedias, samuti võivad otsingumootorid kaotada õiguse neid tulemuste hulgas näidata.

Direktiivi kavandi on hukka mõistnud 70 arvutiteadlast, sh Interneti HTTP-protokolli looja Tim Berners-Lee, 169 teadlast ja akadeemikut, 145 inimõiguste, pressivabaduse, teadusuuringute ja tehnoloogiaettevõtete organisatsiooni ning ka Wikimedia Foundation, vaba entsüklopeediat edendav mittetulundusühing.

Kavandatud muudatuste probleemidele tähelepanu juhtimiseks on Eesti vikipedistide kogukond otsustanud blokeerida ligipääsu Vikipeediale kuni hääletuse toimumiseni. Soovime, et saaksime ka edaspidi pakkuda vaba, avatud ja koostööl põhinevat ning ühemõtteliselt tõendatavat entsüklopeedilist sisu. Seepärast kutsume kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid hääletama praeguse direktiivikavandi vastu ning uuesti kaaluma Wikimedia ettepanekuid, alates kavandi artiklite 11 ja 13 kustutamisest kuni panoraamivabaduse üldise kehtestamise ning avaliku omandi seadusliku kaitseni.”

NB! Täiendatud 13.51

Õnneks ei kinnitanud Europarlament direktiivi kavandit ja selle menetlemine lükkub edasi sügisesse. Hääletamine oli siiski üsna tasavägine (edasilükkamise poolt 318/vastu 278/erapooletuid 31). Loodame, et peagi avab Vikipeedia taas oma uksed kasutajatele.

Kommentaarid