Viktor Orbán ähvardas vetostada immigrantidest keelduvaid riike karistava EL-i eelarvekava

Viktor Orban – Ungari peaminister

Ungari peaminister Viktor Orbán hoiatas reedel, et Budapest võib vetostada Euroopa Liidu järgmise seitsmeaastase eelarvekava, milles tahetakse siduda rahastus väidetavate demokraatlike standardite järgimisega.

Euroopa Komisjon avaldas kolmapäeval 2021-2027. aastate eelarveettepaneku. Nüüd seisavad ees pikad liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi eelarvekõnelused.

“Siin peab olema üksmeel, seega ei pea ungarlased muretsema,” lausus Orbán raadiousutluses. “Kuniks ungarlased rohelist tuld ei anna, eelarvet ei tule,” lisas ta.

“Ma ei toeta Euroopa eelarvet, mis võtab (raha) ära põllumeestelt, uurimis- ja arendustöölt või piirkondlikult arengult ja annab seda riikidele, mis lasevad migrante sisse,” ütles Viktor Orbán.

Muide, ajakiri Politico nimetab Viktor Orbanit üheks kaheteistkümnest Euroopa mõjukamast poliitikust, kellel on võimu eelarvet mõjutada, seda Euroopa Rahvapartei kaudu, kus tal on väga suur mõju, et sekkuda Brüsseli seadusloomesse.

Kava peetakse katseks piirata “võimude lahususe, õigusriigi ja muude demokraatlike põhimõtete ja väärtuste tagasipööramist” riikides nagu Ungari ja Poola, kuid tegelikkuses on need karistuseks allumatuse eest Brüsseli käskudele.

Kava kätkeb mehhanismi, mis lubab EL-il “peatada, vähendada või piirata ligipääsu” EL-i rahastusele, kui riikidest leitakse “õigusriigialaseid puudujääke”. Poola ja Ungari nimetavad seda oma suveräänsuse eest võitlevate riikide kiusamiseks.

Viktor Orbán rõhutas, et Brüssel uuris 2013. aastal Ungaris justiitssüsteemi ja õigusriigi põhimõtte standarditest kinnipidamist ning ei leidnud rikkumisi.

Kommentaarid