Keskkonnakirvega sai pihta Keskkonnaamet Nursipalu suhtes tehtud otsuse viisi tõttu

1KT23AUG17I53

Ühteteistkümmet organisatsiooni ühendav Eesti Keskkonnaühenduste Koda (EKO) andis 2017. aasta kõige keskkonnavaenulikuma teo tiitli ehk keskkonnakirve Keskkonnaametile, kes lubas Nursipalu 94 hektari suurusel alal metsa raadata, ignoreerides keskkonnamõju hindamise seadusest tulenevat nõuet oodata enne lubava otsuse tegemist ära mõju hindamise tulemused.

Keskkonnakirve tiitli andmise peamine ajend ei ole koja teatel mitte harjutusvälja rajamine, vaid otsuse tegemise viis. “Keskkonna kaitseks loodud ametkond peaks seisma keskkonna eest ja alati järgima seadust. Kui mingi tegevuse osas on algatatud keskkonnamõju hindamine, tuleb enne tegevuseks loa andmist hindamise tulemused ära oodata. Kõnealusel juhul ei olnud Keskkonnaamet oma ülesannete kõrgusel ning eiras seadust, luues sellega ohtliku pretsedendi,” kommenteeris Keskkonnaõiguse Keskuse juht Siim Vahtrus.

Keskkonnaministeeriumi juhib hetkel IRL-i minister Siim Kiisler, ministeeriumi haldusalasse kuuluvad ka Keskkonnaamet ja lageraietega ülepingutamises süüdistatav Riigimetsa Majandamise Keskus. 2016. aasta kirve said valitsus ja Riigikogu põlevkivi ressursitasude alandamise eest.

Möödunud aasta keskkonnateo tiitli pälvisid Tartu Ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteadur Asko Lõhmus ja Eesti Maaülikooli metsakasvatuse vanemteadur Raul Rosenvald, kes paistsid möödunud aastal silma sõnavõttudega meedias, Riigikogus ning mitmetel avalikel üritustel, elavdades ja rikastades metsadebatti. Teadlased tõid esile seni avalikus arutelus vähem tähelepanu saanud metsade ökoloogilised väärtused ning tutvustasid laiemalt säästva metsanduse tähendust. Ühtlasi rõhutasid EKO liikmed keskkonnategu valides, et teadlaste vaba voli oma seisukohti tutvustada ja arvamust avaldada on ühiskonnas väga oluline.

Foto: PM/Scanpix

Kommentaarid