RB Rail keeldus Rail Balticu tasuvusanalüüsi vigade kommenteerimisest

Kinniteibitud suu

Esmaspäeval 18.09.2017 pidi aset leidma MTÜ Avalikult Rail Balticust ja RB Rail AS-i kohtumine Riias, et arutada Ernst&Young tasuvusuuringu vigasid, ent RB Rail otsustas arutelust keelduda, sest nad ei soovinud oma selgituste salvestamist.

Priit Humal kommenteeris juhtunut: „RB Rail AS on riiklikult rahastatud ehitise tellija ja Ernst&Young on riiklikult rahastatud ehitise tasuvusuuringu teostaja. Seega  peaksid nad vastutama oma sõnade eest ja lubama selgitusi salvestada, sest kirjalikke vastuseid ei ole nad kolme kuu jooksul andnud ning sellise projekti juures on avalikkusel õigus saada avalikke vastuseid, mis on taasesitatavad ja analüüsitavad ka tagantjärgi.“

Probleemse tasuvusuuringu suurim viga on tekkinud puhta õhu maksumuse arvestamisel. Nimelt on uuringu kohaselt Rail Balticu suurim tulu puhas õhk, kuid valede näitajate kasutamise tõttu on puhta õhu maksumust suurendatud 25 korda. Tasuvusanalüüsis on MTÜ ARB hinnangul Rail Balticu tulusid põhjendamatult suurendatud kuni 4,1 miljardi euro ulatuses.

Tasuvusuuringu suurte vigade tõttu ei ole raudteeprojekt tasuv ja Euroopa Liidu jaoks abikõlbulik. Kui toetus makstakse siiski välja vigase tasuvusanalüüsi alusel, mis näitab Rail Balticut ekslikult sotsiaalmajanduslikult tasuvana, võib Euroopa Komisjon toetuse tagasi küsida ka pärast kulutuste tegemist. Sellisel juhul jääksid RB rajamisega seotud kulud kuni 5,6 miljardit eurot Balti riikide maksumaksjate endi kanda.

Temaatiline karikatuur sotsiaalmeediast

Kommentaarid