Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Andres Raid: Elada on ohtlik!

17.02.2020
Andres Raid
© UU

Tundub, et elada on ohtlik, võib-olla on igasugustest ohtudest saanud ühest küljest normaalseks peetav keskkond ja teisest küljest peadki aru saama sellest, et ainuke võimalus olemasolevaid ohte vältida on järgida vastuvaidlematult ja millessegi süvenemata kuskilt „ülalt“ saabuvaid korraldusi. See on hea, see on õige, see jällegi halb ja tagurlik – lihtne ja turvaline.

Ohtude vältimiseks on vajalik lahti öelda traditsioonidest ja sind senini su oma teadmata ängistanud tõekspidamistest – viimane aeg on minna näiteks sugu muutma ja jälgida edaspidiseid instruktsioone. Õues ootavad sind niikuinii libeduse, viiruste, konservatiivide, lihtsalt koledate maakate, pimeduse, kliimakatastroofi, vananeva rahva, eeskirju rikkuvate liiklejate ja tuhandete muude faktorite põhjustatud ohud. Võttes ette ühel päeval meedias ilmunu, saab ohtudest veelgi üksikasjalikuma ülevaate.

Tuleb välja, et kogu riik on ohus. Tulevaste ajateenijate haridus, keeleoskus ja tervis suisa veerevad allamäge (1). Seega – selle seltskonnaga pole tulevikus mõtet arvestada.

See pole veel kõik – äkki pole permanentsed ja ülaltoodu veel piisav, et mõista ohtude üldist massiivsust. Lisaks tuleb välja, et Martin Helme neljarealiste teede suurprojekt peidab endas hulga ohte (2).

Ei jõuagi seda ohtu tervikuna veel hoomama hakatagi, kui juba ilmub välja järgmine – suurt ohtu kujutab endast meie Riigikogu esimene ots (3).

No kui juba esimene ots ohtlik on, siis sellest tagumisest ei julge mõeldagi. Õnneks ei jõua seegi oht veel settida, kui silma hakkab järgmine – tuleb välja, et ohtlik võib ka olla meie – uskumatu küll – aga Riigikohus ise (4).

Nüüd on asi selles, et Valitsus kardab, et riigikohus võib teha Venemaale sobivaid otsuseid? Seegi pole veel kõik – uus oht on välja tulnud! Julgeolekuohuks peetav Huawei palkas Eestis eksministrid (5)! No elementaarne loogika ütleb meile ju seda, et ju siis on ohuks ka need palgatud isikud, seda tõsi küll, ei väideta.

Nimekiri poleks täiuslik ilma järgneva ohuta – Oht Eesti julgeolekule! Sõnajalgade uued tembud said karmi ettekirjutuse! (6)

Kogu ülaltoodu mõte on üks – nii muudetakse meie teadvust ja see praktika pole uus. Niikuinii on enamik elanikkonnast tegelikult ohustatud sündmuseahelast, mis vallandub kasvõi töökoha kaotamisega ükskõik mis põhjusel – sealt tuleb pank, siis täitur jne.

Igasuguste ohtude vältimiseks on turvalisem hoida madalamat profiili ja pisut uudishimulikuma ninaga mitte uhkeldada ega üldse välja paista. Sellest kujuneb pisitasa loomulik ja ühiskondlikult omaksvõetud (õige) käitumistava ja sealt edasi ka iseloom ise. Ohtude vältimiseks ole kuulekas ja mis kõige olulisem – alandlik ning sul on kõik eeldused kõikvõimalikke ohtusid vältida.

Meediat laiemalt silmas pidada on neis tingimustes ju loomulik, et igasugune üllas eeskuju ja väärikas käitumine ei müü – seegi äratab ju anomaaliana vaid võõristust ja mis kõige tähtsam – ei müü.

Aga täiesti tõsiselt – sõnal on palju suurem mõju, kui sellest pahatihti aru saadakse. Sellest sõltub suurel määral ka arusaamade süsteem meie meeltes ja sel viisil targalt ja samas kuritegelikult tegutsedes võib üsna tulemuslikult ja sihikindlalt masside mentaliteediga manipuleerida.

 

Allikaviited

1) KAS RIIK ON OHUS? Tulevaste ajateenijate haridus, keeleoskus ja tervis veerevad allamäge
2) Martin Helme neljarealiste teede suurprojekt peidab endas hulga ohte
3) JUHTKIRI | Julgeolekuoht me riigikogu eesotsas
4) Oht RK-lt?? Valitsus kardab, et riigikohus võib teha Venemaale sobivaid otsuseid?
5) Julgeolekuohuks peetav Huawei palkas Eestis eksministrid
6) Oht Eesti julgeolekule! Sõnajalgade uued tembud said karmi ettekirjutuse