Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Andres Raid: kui meeleavaldusel koroonamaski ei kanna, pääsed lihtsamalt

-
21.02.2022
Maski kohta arvatakse igati – mõne meelest on see lausa seksikas.
© Uued Uudised

Iga inimesed kohus on käituda vastavalt kehtivatele seadustele, ausus ja muud moraaliga seonduvad terminid on seadustes paraku kajastamata. Neid kirjutatud seadusi järgides ja näpuga järge ajades püüdis õndsaks saada ka Vargamäe Andres, seda paraku tulutult.

Praegune kehtiv seadus paneb aga kukalt kratsima küll.

Kui keegi teile räägib, et maskiga ringikäimine ja sealhulgas ka väliüritustel osalemine on mitte lihtsalt lubatav, vaid ka tungivalt soovitatav, siis on see ju normaalseks peetav. Kui keegi on otsustanud maskikohustust ignoreerida, järgneb kas noomitus, meeldetuletus või mõni muu karistus. Seega – maski kandmine on õige ja mittekandmine on vale.

Aga – seaduse järgi pole see siiski nii. Osaled kuskil meeleavaldusel maskita, on karistus leebem, oled maskiga – saad nii, et meelde jääb!

Kuidas nii?! Aga lugege ise – kui maski pole, pääsed lihtsamalt!

Vaadakem Karistuseadustikku:

§ 22. „Osavõtja

(1) Osavõtjad on kihutaja ja kaasaaitaja.

(2) Kihutaja on isik, kes tahtlikult kallutab teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole.

(3) Kaasaaitaja on isik, kes tahtlikult osutab teise isiku tahtlikule õigusvastasele teole füüsilist, ainelist või vaimset kaasabi.

(4) Osavõtjale mõistetakse karistus seaduse sama sätte järgi, mille järgi vastutab täideviija, kui käesoleva seadustiku §-s 24 ei ole sätestatud teisiti“.

Seega – kui rahvas möllab ja politseinikule midagi sellist ütleb, millega viimane nõus ei ole, võib koheselt igaühest ise osavõtja saada ja maskiga võid ikka sobida ikka paragrahv 239 lg2-ga!

“Vaimse kaasabi” saab igatahes sõnavahetusest vajadusel välja tõmmata, kui väga vaja peaks olema.

Loeme edasi:

§ 239.   „Süüteo toimepanemine massilise korratuse ajal

(1) Rüüstamise, purustamise, süütamise või muu sellise tegevuse eest massilises korratuses osaleja poolt või seadusliku korralduse eiramise või vastuhakkamise eest politseiametnikule, abipolitseinikule või muule isikule, kes on seaduslikult tõkestanud sellist tegevust, või sellise isiku üleskutsumise eest teenistuskohustuse täitmata jätmisele, – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.
[RT I 2009, 51, 347 – jõust. 15.11.2009]

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud näo varjamisega näokatte või maskiga või muul viisil, mis takistas isiku tuvastamist, – karistatakse kahe- kuni kaheksa-aastase vangistusega.
[RT I 2008, 28, 181 – jõust. 13.07.2008]“

Andres Raid, ajakirjanik