Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Andres Raid: õiguskantsler vehib pärast kaklust rusikatega

-
08.09.2022
Rusikalöök vastu nurka, nagu poliitikas ikka juhtub. Pilt on illustratiivne.
© UU

„Postimees“ ütles välja: võitlus hinnatõusuga suurendab tavainimese kulusid! „JUHTKIRI ⟩ Ka võitlus hinnatõusuga suurendab tavainimese kulusid“. Milleks meile selline võitlus, mis meie kulusid veelgi suurendab?!

Maris Lauri aga ei üllata taas, teatades, et „me võidame energiasõja Venemaa“ vastu. Poks käib siiski erinevates kaaludes ja Lauri jätab täpsustamata, kes on see „meie“.

Lauril on aga tasemelt kolleege küll, kellega ta sõtta ilmselt kavatseb minna, lisaks batuudilt välisministriks põrganud Baerbockile (B. veedab vaba aja oma sõnul batuudil hüpates – toim.) ja muidugi „Bildi“ poolt „aegade kõige kehvemaks majandusministriks“  tituleeritud Robert Habeck, kes ei saa aru, mis selles pankrotis siis nii väga halba ikka on! Pankrot on ju lihtsalt see, et mõned ettevõtted lõpetavad tootmise või teenuste osutamise, selles pole ju hullu midagi!

Brittide väljaaenne „Express“ ütleb aga otse, et Putini käsklusele „Põlvili“ on allutud ja sellises olukorras lauridele ja habeckitele lootma jääda on puhas enesepettus.

Kuid – asja juurde. KAS ÕIGUSKANTSLER VEHIB PEALE KAKLUST VÕI…!? Alles hiljaaegu väitis õiguskantsler üht, nüüd aga hoopis vastupidist.

Alustame  faktidest. 01.04.2020 esitasime kirjalikult vaide Vabariigi Valitsusele, millega vaidlustasime Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korralduse nr. 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja selle meetmete rakendamise korralduse nr. 77 ning korralduse, mille alusel eriolukorras suleti muuhulgas avalik-õiguslikud raamatukogud ning nõudsime selle kehtetuks tunnistamist.

Samas adresseerisime vaidest koopia ka Õiguskantslerile, milles muuhulgas sai  kirjutatud: “Õiguskantsler ei teosta küll järelevalvet üksikisikutele suunatud haldusaktide (üldkorraldus) üle, kuid samas tuleb ju tähelepanu pöörata asjaolule, et Vabariigi Valitsuse korraldused eriolukorra kehtestamise kohta ei puudutanud ainult teatud isikuid, vaid kogu Eesti Vabariigi territooriumil elavaid isikuid, seega võis olla tegemist hoopis määrusega, mille osas Õiguskantsleril siiski saab olla pädevus põhiseaduslikkuse järelevalve algatamiseks eelmainitud määruse üle“.

Õiguskantsler jättis oma vastuses 21.04.2020 nr 14-1/200581/2002295  eeltoodu osas aga üleüldse seisukoha võtmata, kuid andis vastuse piirangute kohta Riigi Teatajale ligipääsu kohta raamatukogudes, kirjas oli viidatud sellele, et inimesel peab olema võimalus seadustega kursis olemiseks tutvuda „Riigi Teatajaga“ ja sellest võimalusest oli ta valitsuse haldusaktiga ilma jäetud.

Õiguskantsler selgitas tookord: “Ainuüksi Riigi Teatajaga tutvumise võimaluse loomiseks ei pea raamatukogu ruumid avalikkusele avatud olema./…/ Elektroonilise Riigi Teataja kasutamine eeldab aga tehnilisi seadmeid, nende kasutamise oskust ja andmeside ning elektriühenduse olemasolu. Sellele lisaks tuleb isikul tasuda tarbitud andmeside ja elektrienergia eest isegi kui andmesidet ja elektrienergiat kulutati üksnes Riigi Teatajaga tutvumiseks. Kui isikul ei ole võimalik kasutada tasulist andmeside teenust, siis võib ta kasutada ka paljudes avalikes kohtades tasuta kättesaadavat WIFI võrguühendust. “

Lihtne ju – „Riigi Teatajaga“ tutvumiseks tuleb rahakoti rauad lahti teha!

Suhteliselt raske tekst lugemiseks ja arusaamiseks, kuid üks asi on selge.

Peale seda, kui paljud toitlustuskohad on oma tegevuse lõpetanud, nii mõnigi baaripidajast kodanikuaktivist saanud trahvi, politseilt peksa saanud ja tema toitlustuskoha üürileping enne tähtaega ühepoolselt üürileandja poolt lõpetatud, tuleb Õiguskantsler välja seisukohaga, et need piirangud olidki õigusvastased, sest neid ei saanud kõigile kehtestada haldusaktiga.

Seega puust ja punaseks – alul väitis Õiguskantsler üht ja nüüd hoopis teist – kas tegemist on rusikatega vehkimisega peale kaklust? Aga vaadakem positiivsemalt – äkki on Õiguskantsler eksitusest aru saanud ja oma vea lihtsalt parandanud?! Tegemist oleks pretsedenditu sammuga Eesti praeguses poliitikas, kus valitsus ei tee kunagi ega midagi valesti ja igasuguste selgituste asemel kuuleme ainult üsna õõnsaid õigustusi.

Andres Raid