Ats Miller kodanikupalgast: muutuva maailma väljakutse ehk lapsed ei ole luksus, vaid ainus viis kestmajäämiseks

Arvamus,
©Uued Uudised
Ühe rahva viib edasi täisväärtuslik pere. Pilt on illustratiivne.

Kirjanik Ats Miller teeb kokkuvõtte baaselatise ehk kodanikupalga teema kohta, nentides, et järgmisesse sajandisse jõuavad ainult lapsi väärtustavad ühiskonnad.

“Baaselatist, ehk ideed maksta kodanikele lihtsalt selle eest, et nad olemas on, tuleb tegelikult vaadelda kui teatud mõttes möödapääsmatut ühiskonna sidususe toetamise mehhanismi postindustriaalajastul – kas tõesti on raske aru saada, et me maksame niikuinii ja kas tõesti on vaja inimest mööda ameteid solgutada? (Seda kõike muidugi juhul kui areng läheb edasi ja me sajandite või aastatuhandetega mõõdetavalt tagasi ei lange – mis on ju ka reaalne oht…)

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Me ei ela enam ühiskonnas, kus toitja kaotus tähendas töövõimetutele kas surma, kerjakotti või paremal juhul varjupaika. (Neid viimaseid on olemas olnud ajaloo algusest, enamasti usuinstitutsioonide juures, kuid… kõige pehmemalt öeldes polnud neis eeldatav eluiga enamasti just pikk…)

Oleme sisenemas ühiskonda, kus päris suur osa tõesti ei leia endale sobivat tööd – ja kui nüüd tuleb keelele, et inimene PEAB töötama, siis vast mõtleksime hetke, millisest ühiskonnakorraldusest on pärit sellise veendumuse imperatiivne sisendamine?

Areng on liikunud tööstustsivilisatsiooni algusest sinnapoole, et kõike vajalikku toodab järjest väiksem kildkond kõrgelt haritud spetsialiste, ja kõik märgid näitavad, et see tendents süveneb kiiresti. Võib-olla ei peaks me tegelema sellega, et kõiki ühiskonnaliikmeid tingimata sebimas hoida, vaid rakendaksime – meie käsutuses olevad, kogu varasema inimkonna ajalooga võrreldes igas mõttes tohutud – ressursid sinna, kust king pigistab?

Järelkasvule.

Väidan, et järgmise poole sajandi jooksul on edukad vaid need ühiskonnad, kes on suutnud selle probleemi lahendada. Vaevalt et seda annab teha piiride sulgemise või muude isolatsioonimeetmetega – tahame me või ei taha, kõik me oleme osa maailmamajandusest ja kuni endiselt tehakse üle 90% teadustöödest USA-s, ei õnnestu kuidagi reel püsida ilma läänemaailmas genereeruva innovatsioonita.

Jah, Uus Maailm sai päris tükk aega hakkama sisserändajate sulatamisega – kui sa tahtsid USA-s (või Kanadas, Austraalias või Uus-Meremaal) edukas olla, tuli hakata valgeks inimeseks – ja seda nii keele kui kultuurihoiakute poolest.

Ent enam see ei toimi – oleme liiga rikkaks saanud, ühiskonnad on liiga leebeks muutunud ja enam pole sisserändajatele nii teravat survet. Vastupidi, pooletoobised liberastid räägivad, et oh kui tore, kui te arendate siin meie juures edasi oma primitiivset inimvaenulikku kultuuri, mille eest te just põgenesite…

Seega probleem kui selline ei ole kindlasti baaselatis (või ükskõik kuidas seda nimetada). Baaselatis on armas kontseptsioon selles mõttes, et näe, oleme nii rikkad, et mingi väikse osa saame omadele laiali jagada, ilma et selle saamiseks tuleks mingite troppametnike juures end alandamas käia. (Kummatigi, nagu ma korduvalt varem olen kirjutanud, päris tingimusteta baaselatis olla ei saa, sest küllalt suur osa inimesi ei saa eluga hakkama isegi taiplikuma koolieeliku tasemel ja tänu rohkem kui sajandipikkusele edukale perelõhkumisele pole neil ka lähedasi toeks.)

Probleem on ühiskondliku rikkuse jagamisel niimoodi, et mõistliku hulga laste saamine ja neist tarkade, tervete ja elus edukalt hakkama saavate kodanike kasvatamine oleks nii majanduslikult kui ühiskondlikelt hoiakutelt igas mõttes soositud tegevus.

See ei tähenda absoluutselt vanemate kojujäämist ja lastele pühendumist. (Samas, miski ei keela ühel vanemal seda teha.) Ka kooliga on tegelikult sama asi kui kogu muu majandusega – vaid vähesed, enamasti selleks palju õppinud vanemad suudaksid lastele paremat haridust anda. Mis aga, vastupidi, ei tähenda, et vanemad ei peaks lisaks õpetama või vähemalt õppeprotsessi aktiivselt sekkuma; kasvõi sel tasemel, et mida kuradit pärdikule seal koolis üldse õpetatakse…

Kogu läänemaailm on jõudnud elukorraldusse, kus normaalne pere ei ole edukasolemise vältimatu või vähemalt eeldatav komponent. Aktsiaseltsi ainus eesmärk nii XX sajandi majandusteooriate kui neist inspireeritud seaduste valguses on teatavasti aktsionäridele tulu teenida ja kitsas mammonakummardamise vaates on perekonda, kultuuri ja kaugemasse tulevikku investeerimine kõigest kahjum. Võib öelda, et me näeme enda ümber tõestust, et mainitud teooriad on oma sügavamas olemuses enesetapjalik lühinägelikkus.

Või sõnastagem see niimoodi, et üksildus, suhete ebakindlus, väikesed pered ja sündimus alla taastootmispiiri ei ole mitte industriaalajastu paratamatus, vaid enesetapjalike teooriate tölp rakendamine. Proovisime – valus. Vast aitab, hakkame mõtlema? Mida teha põhimõtteliselt teisiti?

Vastus on eelmistes artiklites tegelikult antud – loeme lapsed inimesteks ja hakkame nendega tegelemist igas mõttes soosima. Jah, baaselatis on üks komponent sellest, ent kui sellega koos kaob maksuvaba miinimum, ei muutu suurema enamuse (pakun, et 93–96%) inimeste jaoks praktiliselt midagi. Palju olulisem on laste kasvatamist soosiv maksusüsteem.

Me vajame ühiskondliku mõtte muutust n-ö kahest otsast korraga – jah, midagi on garanteeritud baaselatisega, kuid mitte palju. Ja lisa tuleb selle eest, mida sa elus teinud oled. Jah, muidugi on võimalik, nagu seni, koguda raha mingisse (pensioni)fondi, kuid maksusüsteem peab soosima laste kasvatamist. Ehk siis võimalikult ruttu tuleb alustada maksusoodustuste kehtestamisest laste kasvatamise eest.

Arvan, et mida rutem me jõuame selleni, et maksusüsteem on lihtne ja selge, seda parem – maksud sissetulekult 50%, mis väheneb 4 lapse puhul nulli. Või poolt sellest summast, ehk 25% tulust on võimalik kasutada töövõimetute ülalpidamiseks või pensionifondi makseteks.

Tuletan meelde, et endiselt jääb alles käibemaks ja Eestis ei ole julgetud tõsta (kuigi peaks) diskussiooni vara- ja kapitalimaksudest, mis moodustavad arenenud riikide riigieelarvest üldiselt väikese, kuid märgatava protsendi. (Kapitalimaks üldiselt soosib selle „liigutamist” ja võib õigesti rakendades takistada tulude väljakantimist riigist, kuid see on omaette pikk teema. Täpsustan, et kindlasti ei poolda ma maksukoormuse tõusu.)

Tuletan veelkord meelde, et pakutud skeemid (alates maksusoodustusest iga lapse pealt 12,5% etc etc) on esialgsed. Me vajame selleteemalist diskussiooni ühiskonnas.

Ent me ei pääse sellest kuidagi. Jah, midagi on võimalik ära teha teistel viisidel (päris hea meede on ju ka näiteks emapalk), kuid aeg on küps hüppeks mõtlemises. Uues ajas ellujäämiseks ja edasiarenemiseks on vaja aru saada senise elukorralduse põhimõttelistest vigadest – lapsed EI OLE luksus, vaid ainus viis kestmiseks, ja järgmisesse sajandisse jõuavad ainult need arenenud riigid, kes sellest õigel ajal aru saavad.”

Ats Miller

11 commentsOn Ats Miller kodanikupalgast: muutuva maailma väljakutse ehk lapsed ei ole luksus, vaid ainus viis kestmajäämiseks

 • Avatar

  Kui kõva on moraal eliidil, kes on minna laskvale iibepuudelisele 2- enamusele 90% meeldimiseks lasknud kehtestada jooksvalt rahastatava I samba kommunistlikus hääbutavas poolsolidaarses vormis, milles solidaarset pensionit saab ka see, kes pole solidaarselt panustanud pensionimaksjate kasvatamisesse? Ühe lapse pensionimaksjaks kasvatamine võtab 24 aastat ja maksab 200kEURi. Sellise pensioniseadusega OSTAB riik noori peresid lapsi mittemuretsema tükihinnaga 200kEURi. Lastetu pere “võidab” 3 piisava lapse mittekasvatamisest 600kEURi, ühelapseline 400kEURi ja kahelapseline 200kEURi. Kolmelapseline ei võida midagi, sest kulutab 600kEURi meile kõigile ühiste pensionimaksjate kasvatamisele. Kinni ei maksa seda ostmist, mitte umbmäärane riik, vaid suurpered 3+n suuremat hulka pensionimaksjaid meile kõigile kasvatades, selle eest suuremat pen-sionit saamata. Laste mittemuretsemist ostev pensioniseadus on otseses vastuolus EV PS preambu-lis deklareeritud rahvusriigi säilitamise püüdega. Mitterahvusriik USA põhiseaduses pole niisugust nõuet.

 • Avatar
  uskmatu-toomas

  Niikaua kui meil kehtib võrdsuse printsiip st.miljonärile peavad osaks saama kõik samad riigi poolt pakutavad hüved mis kojamehele ei muutu siin midagi.Suur ebavõrdsus algab kõik peale juba lasteaiast ja saadab kuni surmani.
  Muidugi on üleskutse rohkem lapsi meie kestmajäämiseks ilus aga tegelikult vajab maailm rohkem sõnakuulelikke orje kelle seljas juhtoinad saaksid parasiteerida !

 • Avatar

  Lasterikkust saab tagada erineval moel. Sul on kas väga tark naine või väga rumal naine, kes neid järjest sünnitab. Või siis kehtib üldine hoiak: 22 viimane taks ja 4 last parem kui 2. Kuna äärmusi olevat naiste seas vähe, püsivad vanad lasterikkad kultuurid pigem viimati mainitud mentaliteedil, mitte emapalgal, mille peale Aafrika suguharupealik, Araabia imaam või juudi rabi vaid muigaks. Nad täidavad OMA lastega MEIE maa enne, kui Tallinna Ülikooli haridusega eestlased demokraatlikul teel suurperedele võimsad maksusoodustused määrata taipavad. Eestlased põtkivad juba praegu lasterikkuse toetamisele aktiivselt vastu, vaid Kristuse teine tulek või marslaste tugi rahvuslastele suudaks (küll suht vägivaldselt) põhjaminekukurssi muuta. Lootma seda muidugi peab ja riigikogu kaudu katsetama ka.

  • Avatar

   Riik, mille pensionisüsteem ei arvesta laste pensionimaksjaks kasvatamise panust 200kEURi, “ostab” noori peresid lapsi mittemuretsema 200kEURiga. Kui riik rakendab iibe kiirendamiseks vanemahüvitist, siis keskmise palgaga inimesele makstakse kokku 18 kuu jooksul 20kEURi. Siit saab teha järelduse, et riik pidurdab laste sündi lapse kohta 200kEURi pingutusega ja samas üritab 20kEURise vanemahüvitisega kiirendada sünde. Nagu näha, on pidur 10 korda tugevam ja tõesti iive tõusis vaid korraks alguses ja on nüüd ikka negatiivne.

 • Avatar
  Ants Jürman

  Suveräänsusdeklaratsioon aastast 1988 algab sõnadega “Eesti rahvas on Läänemere kallastel maad harinud… enam kui viis tuhat aastat”. Uku Masingu Eesti usundi andmeil algas umbes aastal 800 m.a.j Põhja-Eestist soomlaste siirdumine üle lahe, mille põhjakallast asutasid laplased ning XIII saj. alguseks olid nad tõrjutud polaarjoone taha. Lisaks soomlastele asustasid Peipsi järve põhjakallast piki Narva jõge kuni suudmeni vadjalased ning Metsepolest lõuna poole algasid liivlaste elupaigad. Tänaseks on maakeral soomlasi pisut üle 5 miljoni, eestlasi ca miljon, saame neljakohaline-, liivlasteks peab ennast väike kolmekohalne- ja vadjalasteks kahekohaline number inimesi. Piiskop Alberti saabumise hetkel Väina jõe suudmesse polnud need erinevused nii suured. Selles, et vahed on kujunenud niisugusteks, pole põhjuseks mitte laste saamise erinevad soovid vaid muud tingimused, peamine on emakeelse hariduse saamise võimalikkus või võimatus. lisaks veel majanduse arengutase, põdrakasvatus või kalapüük koos kaupmeste puudumisega (vadja rahva ajaloost pole õnnestunud leida ühtki suurkaupmeest)ei võimaldanud teenida selleisel hulgal rahvatulu, et kasutada seda omavalitsuste moodustamiseks (Liivi valla ideegi sai alguse Eestist ning Soomest). Siit ülekantuna tänasesse päeva, baaselatis seotuna laste arvuga võib küll mingil määral õhutada laste sündivuse kasvu (nii nagu Hiina RV-s hoidis täiendav maks jõus “ühe lapsega peret”) kuid baaselatise allajäämine kaug- või lähivälismaa sissetulekutele ei pidurda lahkumist siitmailt lähemale või kaugemale.

  • Avatar

   Insenerlik hinnang 1 miljoni lisaeestlase projekti realiseerimise võimalusele ja hinnale.
   Eestis on 200 000 fertiilses eas naist. Kui nad realiseeriks 50% oma reproduktiivsest potentsiaalist ja sünnitaks üle aasta, siis sünniks meil 100 000 eestlast aastas. Läheks 10 aastat ja meil olekski juures 1 miljon eestlast. Kuna ainult sünnitamisest on vähe, siis peaks mehed kah aktsioonist osa võtma ja looma järglaste kasvatamiseks võimaluse. Tegemise panus ei loe, sest see on tühine võrreldes kasvatamise panusega. Ühe lapse pereküpseks maksumaksjaks kasvatamise rahaline ekvivalent on 200 kEURi. Seega tuleb meestel asuda tegema 1Mx200k=200 miljardi EURi suurust panust miljoni eesti lapse kasvatamiseks olukorras, kus riigi aasteelarve on 10 miljardit EURi. Kui mehed lõpetaks molutamise ja asuks tegema 200 miljardilist panust 1 miljoni eesti lapse kasvatamiseks, kasvaks see hädine 10 miljardine eelarve märgatavalt.
   Ei tee ju naine sünnitamise otsust vaakumis, vaid olukorras, mille on peres suutnud luua mees olemas olevate laste korral. Kui mees pole suutnud luua naisele vastu võetavat olukorda ühe lapse korral, siis teist ei sünni. Kui mees on suutnud naist rahuldava toimetuleku tagada viie lapse korral, sünnib ka kuues laps.
   Kuna naine saab tänapäeva kodutööde mehhaniseerituse juures üksi hakkama kahe lapse pereküpseks kasvatamisega, siis tekib õigustatud küsimus, aga miks on iibepuudelises kahelapselises peres mees? Kas peeretavaks diivanikaunistuseks?

 • Avatar

  Parasiite küll toota vaja ei ole, kõigile leiab tegevust, me ei ela ideaal maailmas kus robotid remondivad ja toodavad roboteid, kes kõik tööd ära teevad.

 • Avatar

  Kuhu jääb õiglus? Kui õllesõbrast lastetu Nipernaadi ja nelja lapse ema võrdsustatakse seaduse silmis, lõhnab asi sotsialismi järele. Milleks seda ajaloo prügikastist välja kookida?

  • Avatar

   Mis sotsialismil halba on ? Vbolla lõpetaks rumalate sõnade loopimise ära. Õllesõbrast lastetud nipernaadid tekivad muideks sotsialismi puudumise tagajärjel. Kui meil on kapitalism ja kahel töökohal saad vaevu nii palju, et hinges püsida , siis vbolla on tõesti mõitlikum ette kaotatud võitlus lõpetada ja lihtsalt elu nautida selle asemel et ennast 40daks eluaastaks sandiks või surnuks rügada. peale selle, ega keegi ju enesehävitust ära ei keela. Kas Sa tõesti arvad, et koos sotsialismi saabumisega pannakse piir kinni, nii et Sind ei lasta enam Põhja Korea töölaagritesse või mõnda muuse kapitalistlikku kohta kus Sa saad ennast konkurentsivõimelise palga eest sandiks ja surnuks töötada ? See on täpselt nagu inimõiguste ja demokraatia ja vabadusega. Kolmanda maailma põrguriigid ei kao kuhugile nii et iga inimõigustest ja vabadusest puudust tundev inimene võib sinna minna ja paluda ennast grupivägistada ja pea maha lüüa.

 • Avatar

  Mis toimus pärast tasuta transporti maa piirkondades. Elu elavnemine, vabanemine vangist. Ideede genereerimine ja rohkem tegutsemislusti. Ka kodaniku palk vabastaks uuteks võimalusteks.

 • Avatar
  Nimi (vabatahtlik)

  Monetaristlik arusaam, et raha paneb kõik rattad käima ei aita meid enam sellest punktist edasi. Et ideed on täitsa otsas, näitab ka see ohjeldamatu rahakülv millega nüüd kõiki probleeme lahendada püütakse. Kui laste jaoks on rohkem raha, siis kuhu see suunatakse? Vastus: tarbijalikuma elustiili omandamisele, mis omakorda edendab omandatud abitust. Toimiv töökate, tublide ja ka hariduses edasipüüdlike laste kasvatamise mudel oli väiketaludel põhinev ühiskond. Seal said lapsed varakult integreeritud töö ja looduse toimimise protsessidesse. See elustiil oli ka piisavalt raske, et innustas osa terasemaid püüdlema hariduse ja selle läbi tekkivate võimaluste poole. Mis omakorda tõi kaasa kogu ühiskonna arengu. Nüüd kipume lastele tehismaailma ja pikka lapsepõlve looma. Ammu juba pole võtta lihtöölisi, kuidagi märkamatult ka enam oskustöölisi, arste, õpetajaid, insenere jne. Väiketalusid vist enam ei taasta, vähemalt sellises mahus, et nad tubli rahva taastootjana arvesse võiks tulla. Peame mingi mudeli välja mõtlema, mis neid tingimusi kopeeriks, asendaks vms.

Lisa kommentaar:

Your email address will not be published.

Tähelepanu!

Kuna küberrünnakud aina sagenevad ning Facebook ei ole spämmi tõkestamiseks juba pika aja jooksul midagi ette võtnud, siis olime sunnitud Facebooki kaudu artiklite kommenteerimist piirama.

Anonüümse kommentaari lisamise võimaluse jätsime avatuks.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused