Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ivan Makarov: „Inimõiguste keskus“ tegeleb Eesti põhiseaduse vastase tegevusega

-
19.02.2023
“Tähelaev”

BNS väljastas ja Postimees trükkis ära loo „Inimõiguste keskus: EKRE valimisprogramm nullib edusammud inimõigustes“.

Kohe täpsustan, et ma ei kommenteeri reeglina parasitaarsete organisatsioonide poolt väljutatavaid verbaalseid metaboliite. Kuid kuna kolleegid on väga hõivatud valimiskampaaniaga, mida mina ise ei tee, siis nõustusin tegema ka natuke igavat ebaloomingulist tööd.

Kõigepealt otsisin natuke informatsiooni „inimõiguste keskuse“ ja nende „ümarlaudade“ ja muude ühenduste kohta, kuhu see keskus kuulub. Hämmastas mõttetute kampade rohkus, millel kõigil on koosseisulised töötajad, korralikud palgad, ruumid, kommunikatsioonivahendid, lähetusrahad, kontorimööbel, kohvimasinad, sushi tellimused jne. Sellesse korstnasse läheb suits sadadest tuhandetest kasutult põletatud eesti rahast, mis ongi taoliste „keskuste“ põhitoodang, see on nagu Ilfi ja Petrovi kuulus kontor „Sarved ja sõrad“ või tööndusartell „Revanš“. Kuna muud nad ei tooda, peale ausate töökate eestimaalaste vaimu närimise ja raportite ning kaebuste kirjutamise, siis võiks nende poolt laiaks löödava raha suunata meie vähihaigete laste ning Ukraina abistamiseks.

See on kohutav, missugune vilepuhumise võrgustik on meil Eestis loodud. Nüüd saan ma aru, miks kõiki neid Tallinna linna ärarisustanud kõrgkilukarpe ehitatakse aina juurde: seal on palju selliseid kontoreid ja kontorirotte, mis toodavadki põhiliselt mingit elektroonilist prügi.

Mulle kui EV kodanikule on vastuvõetamatu see, et „inimõiguste keskus“ tegeleb EV põhiseaduse vastase tegevusega. Postimees pidavat seisma eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise eest, mida näeb ette meie konstitutsioon, aga avaldab nende tegelaste häma, kes taotlevad eriõigusi ja soodustusi kõigile, peale eestlaste.

Postimehes avaldatud ja rus.postimehe poolt imekiiresti vene keelde tõlgitud „analüüs“ on sisuliselt ühe võimaliku koalitsiooni erakondade (reformarid, sotsid ja kahesajatajad) valimisprogrammide kiitmine ja teise võimaliku koalitsiooni (EKRE, Isamaa ja keskerakond) mahategemine.

Postimees vahendab:

„EKRE platvormis võib inimõigustele leida üheksa ohukohta.

Isamaal emotsionaalsed ja vähemusi stigmatiseerivad hüüatused.

Keskerakond ja Parempoolsed on jäänud kidakeelseks ja edasiminekut ei paku.

Inimõiguste keskuse kodulehel avaldatud analüüsist selgub, et kui Isamaa jääb enda valimisprogrammis silma vähemuste naeruvääristamisega ning Keskerakond stagneerumisega, siis EKRE valimisprogrammi elluviimine põrmustaks viimaste kümnendite saavutused inimõiguste vallas sootuks.“

Neid rumalusi, mis on seal kirjutatud teiste erakondade aadressil (eriti sõgedad on rünnakud Isamaa vastu) las kommenteerivad nende erakondade esindajad. Mina aga vastan lühidalt nendele märkustele, mis on tehtud EKRE aadressil ja moodustavad sellest proklamatsioonist lõviosa.

Esiteks võib jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkumine seada ohtu õiguse elule ja tervisele,“ kurdab „inimõiguste keskus“.

Kelle õiguse elule ja tervisele? Keskuse töötajad ilmselgelt rindele ei lähe ja Eesti rahvusriiki ei kaitse. Kas „keskus“ muretseb wagnerovlaste, „roheliste mehikeste“ ja muude Putini terroristide õiguse pärast elule ja tervisele? Nad tuleksid siia võtma meie rahulike elanike tervist ja elu. Kas meil ei olegi õigust ennast kaitsta? Ja kuidas muidu sa kaitsed end miljonilise armeega tuumariigi eest, kui meie oleme oma kahuridki ära andnud?

Teiseks on ELi õigusega vastuolus pere- ja muude toetuste maksmine üksnes Eesti ja Euroopa Liidu kodanikele ning nendele kolmandate riikide kodanikele, kes elavad Eestis pikaajalise elamisloa alusel. See süvendab ühiskonnas esinevat ebavõrdsust ja võib olla diskrimineeriv.“

Loomulikult tulebki maksta pere- ja muid toetusi Eesti püsielanikele, kes peavad ülal oma riiki ja on loonud kogu infrastruktuuri. Rändurid ja turistid maksku ise arveid hotellides ja ärgu varastagu sealseid käterätikuid. Minge ise kuhugi Gaboni ja nõudke nendelt hüvitisi. Ja kuulake, mida need targad inimesed teile ütlevad.

Kolmandaks ohustab piiri täielik sulgemine, põgenike vastuvõtmise lõpetamine ning nende meelevaldne tagasisaatmine õigust elule.“

Eestlastel on vastavalt EV põhiseadusele õigus elule ja rahvusena püsimajäämisele. Me oleme vastu võtnud juba üle 100 000 sisserändaja, kellest pooled ei pruugi olla põgenikud. Võimalik kaos ja vaenulike anklaavide tekkimine Rootsi, Prantsusmaa ja teiste riikide eeskujul on oht eestlaste ja teiste Eesti püsielanike elule. Ja see on primaarne, obligatoorne jne.

Neljandaks võib välismaalaste maamüügikeeld ohustada õigust omandile – sealhulgas õigust omandit müüa.“

Mõelda vaid, Putini rassistlikku genotsiidi toetavad võõrkodanikud ei saa osta eestlaste maad, mida on niigi vaid lapike. Õigusglobalistid ei hakka dikteerima Eesti kodanikele, mida nad võivad või ei või oma maaga teha. Eesti parlamendi poolt vastuvõetavad seadused on täitmiseks.

Viiendaks piirab kooseluseaduse tühistamine samast soost partneritest koosnevate perekondade õigusi ning soodustab vaenulikku suhtumist geidesse ja lesbidesse.“

Tegemist ei ole mitte perekondade, vaid leibkondadega. Elagu kasvõi kümme samasoolist „partnerit“ ühes toas, nendel on normaalsete inimestega võrreldes kõik õigused võrdsed: üürid samad, poes müüakse nii pekki kui hummust, transport on kõigile, nagu ka koolid, meditsiin, valimisõigus jne. Tagant trukkimine pole mitte mingi inimõigus, tegemist on seksimisviisiga. Eriõigusi te ei saa. „Geidesse ja lesbidesse“ keegi vaenulikult ei suhtu, kui nad ei tülita teiste inimeste lapsi ja ei tuleta iga päev avalikult kõigile meelde, kui võikalt nad seksivad.

Kuuendaks piirab abortide haigekassast rahastamise lõpetamine naiste õigust oma keha üle ise otsustada.“

Kui mõni ikka ei oska veel kasutada suurepäraseid reformierakonna valimiskondoome, mida jagatakse ka lastele üleskutsega grupiseksile, siis ei pea tagajärgede kõrvaldamise eest maksma teised. Meie ühiskonnas on niigi kümned tuhanded tasuta ravi saavat immigranti, samas kui kümned tuhanded eesti pereemad elavad ravikindlustuseta. Ja veel: abordi puhul naine otsustab mitte ainult oma keha üle, vaid ka sündimata lapse keha üle. Ja mitte keegi ei tea, mida veel sündimata laps tunneb. Ei tea seda ka „inimõiguste keskus“. Aborte keegi ei keela, aga stimuleerida neid riikliku rahastamisega veretööle on ebainimlik.

Seitsmendaks kahjustab vastuseis vaenukõne paremale regulatsioonile inimeste heaolu, julgeolekut ja võimalusi oma õiguste eest seista ning vähendab ühiskonna turvatunnet.“

Ei vähenda – hoopis suurendab. Saage aru, oma õiguste eest tulebki seista kõuehäälselt, ja ei ole vaja, et oma kontorist hüppavad seepeale ametnikud ja aktivistid, karjudes „vihakõne, vihakõne, äss, äss, kus on oravate politseikoerad!?“ Nõndanimetatud „vaenukõne“ eest on inimesi represseeritud ja hävitatud Stalini ajal, nüüd Putini Venemaal, Iraanis jne. Te tahate totaalset tsensuuri ja võimalust represseerida teisitimõtlejaid ning kasseerida selle eest aina rohkem raha. Muid kavatsusi teil ei ole.

Kaheksandaks võib kohtusüsteemi menetlusaegade lühendamine toimuda menetlusõiguste arvelt, kui seada ainsaks eesmärgiks menetluse kiirus.“

Kohtusüsteemi menetlusaegade lühendamine normaalsete ja inimlike tähtaegadeni ei sea ainsaks eesmärgiks menetluse kiirust, ärge vassige. Meil võib solgutada süütuid inimesi mööda kohtuid aastaid, rikkudes nende elu, karjääri ja tervist, pumbates nendelt raha. Samas roimarid, pedofiilid ja muud teie kaitsealused pääsevad sisuliselt karistusest, muiates ja irvitades inimestele näkku kohtutes.

Üheksandaks võivad siduvad referendumid halvasti mõjuda vähemuste inimõigustele.“

No kuulge, demokraatia ka võib halvasti mõjuda vähemuste inimõigustele. Ja valimised on ka „siduv referendum“. Ja globalistlikus süsteemis, mida esindab „inimõiguste keskus“, eestlased ise on väga väike vähemus. Teie kontoritöötajate hääled ei kaalu rahva antud hääli üle.

Minu mäletamist mööda ma kirjutasin veel aastaid tagasi Postimehes, et teie keskus võiks ühineda Tallinna aukodaniku, nüüdseks kadunud Aleksei Semjonovi inimõiguste infokeskusega, kuna mõlemad asutused on estofoobsed ja üritavad võtta eestlastelt õiguse olla oma kodus peremehed. Selline liitmine oleks kokkuhoid. Nende võõrkontorite ainus vahe seisneb selles, et Semjonovi keskus soovis diskrimineerida eestlasi venelaste kasuks, teie aga soovite diskrimineerida eestlasi ülemaailmse juurteta massi ja homoseksuaalide kasuks.

See oli vist peatselt pärast pronksiööd, kui teie „inimõiguste keskuse“ esindajad tulid Avatud Eesti fondi nõukogusse, mille liige ma olin, ja hakkasid kerjama toetust homode kaitseks diskrimineerimise eest. Kui ma küsisin, milles see diskrimineerimine seisneb, kuidas konkreetselt liiga tehakse ja kellele, sain ma vihase vastuse, et palju liiga, väga palju liiga. Olitegi selliste hädiste nägudega.

Oma toetuse keskus muidugi sai, mina hääletasin mõnuga vastu. Ja härra Lauri Mälksoo pöördus minu poole ja ütles, et tead, jäin mõttesse ja jään erapooletuks. Kõik teised olid muidugi poolt.

Aeg on praegu raske, Eesti inimesed on vaesumas ja kardavad sõda, nii et parem oleks, kui te paneksite oma kontori kinni ja teeksite midagi kasulikku. Eestis on palju advokaadibüroosid ja ka tasuta nõustajaid, saadakse ilma teietagi hakkama.

Otsus: „inimõiguste keskuse“ avaldatud „analüüs“ on küündimatu, võhiklik ja kallutatud. Ja absoluutselt kasutu. Vaenukõne moodi.

Ivan Makarov