Jüri Toomepuu: 9. mai on kurjuse impeeriumi, okupantide ja orjastajate võidupüha

Arvamus,
- Updated
©Reuters/Scanpix
Niinimetatud Suure Isamaasõja heroiseerimine innustab Vene sõjamasinat ka tänasel päeval uutele agressioonidele.

Erusõjaväelane ja poliitik Jüri Toomepuu kirjutab päevast, mis eesti ja teiste Ida-Euroopa rahvaste jaoks mitte mingisugust leevendust ei toonud, kuid mida ida pool võidupühaks kutsutakse.

Eesti vabadusvõitlejad

Kõige paremini väljendasid eestlaste arvamust kommunismist ja punaarmeest ja seega ka Vene kommunistliku kurjuse impeeriumi võidupühast need 70 000 eesti parimat poega, kes relvaga oma kodumaad ja rahvast kaitsma tõttasid, et Eesti taasokupeerimist takistada.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Eesti vabadusvõitlejad olid väärikad järeltulijad meie muistsetele vabadusvõitlejatele ja vabadussõdalastele. Nad olid valmis ohverdama oma elu oma maa ja rahva kaitseks, Eesti vabaduse eest. Sinimägedes, oma kodumaad Stalini röövlivägede vastu kaitstes, olid meie legendaarse Eesti leegioni vähesed järelejäänud võitlejad need, kes andsid suurima panuse kahekümne kahe diviisi suuruse Punaarmee sissetungi peatamisel.

Punaarmee marssal Žukovi häbiks hävitas väike, kuid kangelaslikku vastupanu osutav relvavendade grupp 11 Punaarmee diviisi ja ta ei suutnudki muud teha, kui järelejäänud diviisid ringi keerata ja rünnata ümber Peipsi järve, kus tal õnnestus läbi murda kahest-kolmest sakslastega mehitatud diviisist. Teisi selliseid sõdureid, nagu olid need 70 000 Eesti vabadusvõitlejat, kes Stalini röövlivägede vastu võitlesid, on maailma ajaloos vähe leida.

Paraku oli rahva usk Eesti vabanemisse, oma riigi taastamisse ja sellest tulenev soov oma riiki Stalini röövlivägede vastu kaitsta suurem, kui reaalsed tingimused seda võimaldasid. Aasta 1918, mis eestlastele vabaduse ja iseseisvuse tõi, kahjuks ei kordunud.

Punaarmeelaste metsikud veretööd

Eesti sõjameest ajendas oma elu hinnaga Stalini röövlivägede vastu võitlema ka soov kaitsta oma rahvast veriste kuritegude eest, mis kaasnesid Punaarmee sissetungiga. Vene punaarmeelaste poolt toime pandud metsikused ja süütute tsiviilisikute tapmised põhjustasid rindelähedastes külades suurt hirmu. Küladest, kuhu olid tunginud rindest läbi tulnud punaste salgad, leiti metsikult mõrvatud naisi ja lapsi.

Tsiviilelanike metsikutest tapmisest räägivad sajad tõestatud faktid, samuti on teada, et inimsusevastaseid kuritegusid sooritasid punaarmeelased kindlaid käske täites. 17. veebruaril 1944 hävitati Meriküla nõlva all punaarmee mereväe 507 meheline eridessantüksus, kes sama päeva hommikul oli asunud üheksal laeval teele Eesti ranniku poole, et luua sillapea peajõudude maandumiseks.

Eesti omakaitse, politsei ja ühe Eesti diviisi üksuse võitlejad suutsid kogu päev kestva lahingu käigus dessandi hävitada. Lahingväljalt korjati üles seitse ellujäänud haavatut, kes tunnistasid, et dessandi juht punalaevastiku kontraadmiral Žukovit andis rünnaku käsu maabumisel kõik tsiviilisikud armutult hukata ning purustada ja hävitada kõik ettejuhtuv. Mingisugust halastust ega armuandmist ei tohi olla, ütles ta, hukata tuleb kõik, vaatamata vanusele ja soole.

Varem, peale Eesti nõukogude võimu alt vabastamist leiti kommunistide poolt massiliselt mõrvatute haudu kõikjal. Tallinna linna ümbruskonnas leiti neid mitmes kohas Valdeku laskeplatsi maa-alal, Liival, Sakus, Harkus ja Pirita Kosel. Kõik need mõrvad olid sooritatud erilise toorusega ja ohvrite piinamisega.

Üks õudsemaid ohvrite piinamisi oli aset leidnud Pirita Kosel Klaus Scheeli villa ja Ajakirjanike Kodu lähedal NKVD poolt mõrvatud inimeste juures. Nii leiti ühes hauas 14 mehe ja ühe naise laibad, kes olid sinna maetud elusalt. Ohvrite käed olid selja taha kinni seotud ja selleks, et ohvrid ei saaks karjuda, suhu topitud suur riidetropp. Kuna mahalaskmisel relvade paugud võinuks äratada ümbruskonnas tähelepanu, maeti inimesed hauda elusalt.

Punaarmeelaste vägistamiste ja röövimiste orgia

Aalto Ülikooli professor Susanna Viljanen on uurinud Punaarmee marodööride metsikuid kuritegusid Berliinis. Ta leidis, et seal toimus vägistamiste ja röövimiste orgia mille sarnast pole nähtud pärast 700 aastat varasemaid mongolite vallutusi. Nad mitte ainult ei vägistanud kõik saksa naised ja tüdrukud,  vanusest 8 kuni 80, nad vägistasid kõikjal kuhu nad saabusid, kaasaarvatud vene, poola ja vangist vabastatud juudi naised.

Autor Anthony Beevor kirjeldab oma raamatus „Berlin: The Downfall 1945“  seda kui kõige suuremat massilist vägistamist maailma ajaloos. Ta arvestas, et ainuüksi Ida-Preisimaal, Pomeraanias ja Sileesias vägistasid Punaarmee marodöörid 1,4 miljon naist.

Pronkssõdur, eestlaste häbisammas

Pärast Eesti taas okupeerimist püstitasid okupandid Kalevite Kantsi keskele mälestussamba Stalini röövlivägedele, eesti rahva orjastajatele, mõrtsukatele, vägistajatele, meie kodumaa anastajatele ja hävitajatele. Selle, Aljošana tuntud pronksmehikese paigutamine Eesti kaitseväe kalmistule muutis eestlastele varem püha paiga Eesti anastajate miitinguplatsiks, kuhu eestlastele, kes tahavad austada ja mälestada oma rahva kangelasi, ei meeldi enam minna, nagu pole ka enam võimalust külastada esivanemate haudasid 1951. aastal hävitatud Kopli kalmistul, millele okupandid asutasid tantsupõranda ja õllepaviljoni.

Eesti okupantidele ja orjastajatele püstitatud häbisamba juurde lähevad 9. mail, punalippude ja vodkapudelitega, oma võitu pühitsema Stalini röövlivägede veteranid.

Okupantidele ja Eesti orjastajatele püstitatud monument on Eesti Vabariigile ja eestlastele häbisammas. Vene saatkonnalt peaks nõudma selle paigutamist mineviku meenutuseks mõnesse Siberi orjalaagrisse, kus paljud eestlased kannatasid, nälgisid ja surid.

Jüri Toomepuu

23 commentsOn Jüri Toomepuu: 9. mai on kurjuse impeeriumi, okupantide ja orjastajate võidupüha

 • Avatar
  Täiesti sõltumatu !

  Tehke omad järeldused selle kirjaautori sõjaväelase karjäärist,mida tema tegi võõrastes riikides,kaugel Ameerikast ? Ameerika Ühendriikide sõjaväes
  Kuna mitteimmigrandina ei saanud ta USA-s lepinguliselt sõjaväkke astuda, lasi ta end 20-aastaselt vabatahtlikult sundteenistusse määrata, et sõdida 1952–1953 Koreas jalaväelasena. Ülendati rindel viie kuu jooksul reamehest vanemallohvitseriks, sooritas ajakirjanduse andmeil 150 luurekäiku, umbes 20 neist kolmemehelise luuresalga juhina vaenlase tagalasse.[1] Pärast kaheaastast tegevteenistust astus reservi. Kongressi eriseaduse alusel võimaldati tal lahinguteenete eest saada USA kodakondsus ja ülendus ohvitseriks.

  Astus uuesti tegevteenistusse vanemleitnandina 1957–1960, et õppida sõjaväelenduriks, ja majorina 1966–1968, et sõdida kommunismi vastu Vietnami sõjas, Esimese Õhuratsaväe Diviisi koosseisus. Kangelaslikkuse eest lahingutes Mekongi deltas autasustati teda USA Erakordsete Teenete Ristiga (Distinguished Service Cross) , samuti ordeniga Silver Star. Ta pälvis ka 15 korda Lennu Medali (Flying Medal) ja Vietnami Palmilehega Galantsuse Risti. Talle on antud kaks (kahes sõjas) lahingujalaväelase tunnusmärki (Combat Infantryman’s Badge)*[http://en.wikipedia.org/wiki/Combat_Infantryman_Badge. Ta omandas ka tuumarelvade kasutamise ohvitseri, langevarjuri, erivägede, nn roheliste barettide (Special Forces*[2]) lahingu- ja staabiohvitseri, Rangeri *[3] ja lennukite ning helikopterite vanemlenduri kvalifikatsiooni. Enne langevarjuhüppe tagajärjel vigastada saamist sai ta kolonelleitnandiks.

  Ta on töötanud ka New Yorgis ja Itaalia ja Iraani vahelistel lendudel kopteripiloodina ja lennuinstruktorina. Pärast Lõuna-California ülikooli lõpetamist magistrikraadiga töötas ta USA sõjaväe- ja mereväeoperatsioonide süsteemianalüütikuna ning pikemat aega USA armee värbamiskomando uurimistööde ülemana. Selle teenistuse ajal avaldas ja juhendas ta paljusid teaduslikke uurimistöid ja artikleid riigikaitse ja kaitseväe teemadel.

 • Avatar
  uskmatu-toomas

  Kui ma andsin mõista,et Toomepuu võiks ka oma tegusid sõjaväelasena meelde tuletada siis sõnavabaduse tingimustes see moderaatorile ei sobinud.Kas tsiviilide pommitamine,mürkide külvamine lennukilt jne. ei ole taunimist väärt ?

 • Avatar

  Eesti peab jääma alati vabaks ja sõltumatuks !

  • Avatar
   uskmatu-toomas

   Kahjuks pideva vihkamise õhutamisega see meil vaevalt õnnestub ? Ühest impeeriumist saime välja ja kohe suure valge isa kaissu !

 • Avatar
  Täiesti sõltumatu !

  Propaganda on kommunikatsiooniliik, mille eesmärk on mõjutada avalikku arvamust propagandistile vajalikul viisil.[1] Propaganda edastab sihipäraselt ja süstemaatiliselt informatsiooni, eesmärgiga kujundada teatud territooriumi rahva meelsust, hoiakut ja tegusid soovitud suunas.[2] Sageli käsitletakse propagandat negatiivse ja manipulatiivse tegevusena.[3]

  Enamasti viib propagandat läbi riigi valitsus, valitsuse koosseisus olevad või opositsioonilised erakonnad, samuti ühingud või muud ühiskonnagrupid enda agenda levitamiseks. Propagandat võidakse kasutada ideoloogiliste, kaubanduslike või sõjaliste eesmärkide saavutamiseks.[4]

  Propaganda sisaldab tihti sotsiaal-kultuurilisest taustast tulenevaid emotsioonidele suunatud argumente.[5] Peamisteks propaganda kommunikatsioonikanaliteks alates 20. sajandist, mil propagandat hakati esmakordselt süstemaatiliselt tootma, on olnud massimeedia. See hõlmab plakateid, ajalehti ja ajakirju, raamatuid, raadiot, televisiooni ja filmi.[6] Informatsiooniajastul on uueks oluliseks meediumiks kujunenud internet ja selle kanalid nagu sotsiaalmeedia, alternatiivuudised ja muu avalik veebiruum. Internetis leviva propaganda tootmiseks ja vahendamiseks kasutatakse tehisintellekti ja algoritme. Nende abil luuakse näiteks libauudiseid.[7]

  Natsi-Saksamaa rahvavalgustuse ja propaganda riigiminister Joseph Goebbels kirjeldas oma 1928. aasta kõnes propagandat järgmiselt: “Propaganda on inimeste võitmine selle poole, mida ma õigeks pean.

 • Avatar
  Täiesti sõltumatu !

  See Ameerika viha propaganda peab ükskord lõppema,juba kõrini sellest?

  • Avatar
   Jüri Toomepuu

   Tõde ei tohi ega taha Putini stalinistlikud “täiesti sõltumatud” palgalised desinformaatsia trollid tunnistada. Viha Eesti anastajate ja eestlaste tapjate, piinajate ja küüditajate vastu on õige suhtumine, mitte propaganda.

   • Avatar
    Täiesti sõltumatu !

    Ameerika imperialism on hävitanud inimlikkuse, väärikuse ja selget mõtlemist ei saa ammugi kapitalistlikust ühiskonnast välja kujunenud kapitalistidest. Elu on rohkem hukas kui ENSV ajal kus eestlased, pealt punased seest valged, vähemalt hoidsid kokku, nüüd on kõik kõigi kõride kallal ja asi kontrolli alt väljunud, kohtusüsteem ummistunud jne jne, tänane elukorraldus on uppi minemas, austus, aukartus, väärikus on asendunud jokkide ja propagandaga, inimlikkus on asendunud röövelikkusega.

   • Avatar
    Putinist !

    Suur ülevaade: USA osalusega sõjad
    Artikli kuulamine on saadaval MINU TELEGRAM tellijatele
    27. august 2019 kell 11:20

    411

    0

    0

    0

    411

    Kommentaare:1
    Ameerika ühendriike kirjeldatakse tihti kui maailma politseid või rahuvalvajat, kuid statistika näitab hoopis teistsugust pilti: riik on siiani eksisteerinud 243 aastat ning sellest 222 aastal on see olnud mingisuguses sõjas. See tähendab, et kogu oma eluea jooksul on USA-l olnud vaid 21 aastat rahuaega, suutmata sõjata veeta järjest tervet aastakümmet. Üheks põhjuseks sellisele eksistentsile on sõjaväelis-tööstusliku kompleksi suur ning eluline roll USA majanduse elujõulisuses – riik ei suuda enam ilma sõdadeta eksisteerida.

    Ameerika ühendriike kirjeldatakse tihti kui maailma politseid või rahuvalvajat, kuid statistika näitab hoopis teistsugust pilti: riik on siiani eksisteerinud 243 aastat ning sellest 222 aastal on see olnud mingisuguses sõjas. See tähendab, et kogu oma eluea jooksul on USA-l olnud vaid 21 aastat rahuaega, suutmata sõjata veeta järjest tervet aastakümmet. Üheks põhjuseks sellisele eksistentsile on sõjaväelis-tööstusliku kompleksi suur ning eluline roll USA majanduse elujõulisuses – riik ei suuda enam ilma sõdadeta eksisteerida.

 • Avatar

  Autor on küsimusele lähenenud liiga lihtsustatult. Punaarmee üldiselt, välja arvatud sõja viimane lõpp Berliinis, Ida-Preisimaal jm käitus suht tavapäraselt sõjaaja kohta.
  Terroriga tegelesid hävituspataljonid, NKVD ehk need keda saab haarata môistesse “juudid ja kommunistid”. Selle eest nad ka eelisjärjekorras kuuli või jupi nööri said.

 • Avatar

  Ma tean, et punaarmee ei olnud mingid inglid ja et nad tegid mitmeid koledusi. Aga siin artiklis kirjeldatakse punaarmeed nagu kõige hullemat ss diviisi. Mitmed punaarmee sõdurid tegid halbu asju jah, aga sellepärast ei tohiks üldistada tervet punaarmeed koledisteks. Ja see et eestlased võtlesid vapralt isamaa eest on tõsi. Aga näiteks miks seda ei mainitud, et tegelt peale sõda oli sakslastel plaanis enamus baltirahva riikide inimestest tappa või orjastada. Ja see et pronkssõdur on häbiplekk pole minu arvates ka päris tõsi. Kas tava inimesed kelle täitsa tavaline vanaisa suri kuskil ida rindel ja ei teata kus ta surnukeha asub. Kas need pered ei või neile inimestele lilli viia, enne kui neid orjastajateks hakatakse nimetama. Lõpetuseks ma ütlen et ma ei väida vastu et punaarmee ei teinud midagi valesti vaid et punaarmees oli ka lihtsalt tavalisi inimesi, kes tahtsid et sõda saaks läbi ja et nad saaks oma perede juurde tagasi minna.

  • Avatar

   Üksikisikute lugu ei muuda kuidagi üldist pilti, mida Toomepuu kirjeldab ja iseloomustab. Punaarmee oli ja jäi Eestile ja eestlastele kirjeldamatu õuduse tekitajateks ka peale sõda paljudeks aastateks.

   • Avatar

    Muidugi Eestis pandi toime palju õudusi seda ma ei eita, aga see et üksikisikute lood ei muuda üldist pilt on ka suht vale. Esiteks neid “üksikisikuid” oli päris palju. Mõtle Punaarmees oli miljoneid inimesi ja ma ei usu et nendest paar tükki olid normaalsed. Teiseks see, et ei sa üldistada tervet punaarmeed, et nad kõik tegid koledusi.

  • Avatar

   Punaarmee oli kordades hullem kui sinu “ss diviis”

   • Avatar

    Siin on näha, et sa ei saa aru mis on ss ja mis on punaarmee. SS oli saksa sõjaväe üks osa. Punaarmee oli terve nõukogude liidu sõjavägi. Enne kui sa hakkad enda emotsioonidega muutma ajalugu uuri palun ajaloosi fakte

 • Avatar

  9.mai jääb veel kauaks ideoloogiliseks võitluseks!

 • Avatar

  Kordki julges keegi tõele lähemale tulla, aga seegi pole kõik…

 • Avatar

  Tänane president koos oma saatkonnaga peaks selle artikli kohustuslikus korras läbi lugema.

 • Avatar

  Hea ja tõetruu artikkel Toomepuult, nagu alati. ‘Pronksmees’ oleks tulnud mitte viia teise kohta, vaid hävitada täielikult. See jäi Ansipi poolt tegemata, ehk poolik tegu.

 • Avatar
  White Pride Worldwide

  Milline oleks olnud Venemaa Saataus kui tšaari poleks kukutatud?
  Venemaa oleks olnud ilmselt üle 200 miljoni valgenahalise elanikuga (liitke tänapäevasele Venemaa valgenahalisele elanikonnale Ukraina ja Valgevene elanikond ja punase terrori ohvrid)
  Ilma kommunismita oleks võinud Venemaal olla keskmine palk tänapäeval umbes 2000 € .

  Aga nüüd elavad venelased lagunevas paneelmajas koos tšurkadega ja saavad 500€ kuus palka ja käivad 9. mail tänavatelt juute Stalinit ja Leninit kiitmas selle eest et nad 10 miljoneid slaavlasi tapsid.

 • Avatar

  Sellest tulenevalt on see ka Euroopa Päev.

 • Avatar

  Aitähh, Jüri Toomepuu!

 • Jüri Kukk

  Kuna autori eelmises arvamusloos rünnati teda kommentaarides väga isiklikult, siis palub toimetus sel korral kommentaarides keskenduda teemale, mitte kirjutajale.

Lisa kommentaar:

Your email address will not be published.

Tähelepanu!

Kuna küberrünnakud aina sagenevad ning Facebook ei ole spämmi tõkestamiseks juba pika aja jooksul midagi ette võtnud, siis olime sunnitud Facebooki kaudu artiklite kommenteerimist piirama.

Anonüümse kommentaari lisamise võimaluse jätsime avatuks.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused