Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Jüri Toomepuu: sotsiaalteadlaste küsitluse kummalised järeldused

-
28.06.2021
Tallinna Ülikool tegi otsuse peatada üks eestikeelne õppekava. Pilt on illustratiivne.
© Uued Uudised

“Hiljutine kahe Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste õppejõu  küsitlus (ERR, Siberisse küüditatud vanaisade lapselapsed on kõrgemalt haritud, 26, 06. 2021) leidis, et lastelastest, kelle isapoolne vanaisa oli Nõukogude ajal represseeritud, omandas kõrghariduse 34 protsenti. Nendest lapselastest, kelle vanaisa ei olnud represseeritud, oli kõrgharidusega aga vaid 20 protsenti.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur Jelena Helemäe väitis, et põhjus, miks vanavanemate käekäik niivõrd tugevalt lastelastega seotud on, peitub perekonnas olevates kultuurilistes ressurssides ja suhtlusvõrgustikus.

Küüditatute ja represseeritute napid kultuurilised ressursid

Kurb, et Tallinna Ülikooli õppejõud pole võimelised oma küsitluse tagajärgedest õigeid järeldusi tegema. Nad millegipärast ei saa aru, et okupeeritud Eestis olid küüditatute „kultuurilised ressursid ja suhtlusvõrgustikud“ äärmiselt piiratud.  Kindlasti tublisti viletsamad kui nendel, kes astusid parteisse ja olid ustavad kommunistid ja okupantide teenrid.

Sotsioloogia professor Ellu Saar lisas, et kõrgemas positsioonis olevatel haritud inimestel on tõenäoliselt ka rohkem aega ja võimalusi oma lapselapsi kasvatada ning nendega tegeleda. Kõrgemates positsioonides olevatel haritud inimestel on see ehk tõesti võimalik, aga  kummaline on oletus, et  küüditatud ja represseeritud olid „kõrgemas positsioonis“.

Eesti intellektuaalse eliidi hävitamine ja küüditamine

See peaks olema üldiselt teada, et marksistlikust klassivõitlusest imbunud okupatsioonivõimude eesmärk oli hävitada  Eesti intellektuaalne eliit. Selektiivselt hävitasid ja küüditasid okupatsioonivõimud palju enam silmapaistvaid eestlasi kui tavainimesi.  Näiteks arreteeriti ja hukati või küüditati 8 endist riigipead, 38 ministrit, paljud kaitsejõudude ohvitserid ja jõukamale järjele jõudnud ning seega arvatavasti ärksama vaimuga ärimehed, töösturid ja taluperemehed.

Aastal 1941 tapeti12 ülikooli õppejõudu ja teadlast. Aastaks 1945 oli Eestis umbes 60% vähem doktori- ja magistrikraadiga teadlasi kui enne okupatsiooni.

Fakt on see, et küüditati Eesti intellektuaalset eliiti. Fakt on see, et küüditatud olid kõrgema intelligentsiga kui need, kes küüditamisest pääsesid.

Neomarksism tungib ka Eestisse

Näib, et Tallinna Ülikooli õppejõud on langenud USA neomarksistlike vasemäärmuslaste poolt propageeritava nn Kriitilise Rassi Teooria ohvriks. Selle jabura teooria alusel on edukad valged  halvad inimesed, sest nende edukuse on põhjustanud nende nahavärv, mis  on neile andnud palju eeliseid ja privileege. Fakti, et valgete IQ on USA mustanahaliste IQst ühe standard hälve (15 IQ punkti) võrra kõrgem ja fakti, et edukus tuleneb peamiselt inimeste vaimsest võimekusest, nad lihtsalt ei tunnista.

Jelena Helemäe ja Ellu Saar ei taha ilmselt  samuti tunnistada, et vanavanematelt päritud vaimne võimekus, mitte mingid represseeritute „kultuurilised ressursid ja suhtlusvõrgustikud“, on põhjus, miks lapselapsed on omandanud kõrghariduse.

Lapselapsed pärivad oma andekuse oma vanavanematelt

Tuhanded teaduslikud uuringud on tuvastanud, et intelligents on suurelt osalt päritav. Seda, et küüditatute lapselapsed on paremini haritud kui need, kelle vanavanemad ei olnud represseeritud, saab paremini selgitada faktiga, et intelligentsemad  inimesed jõuavad haridusteel kaugemale kui vähem intelligentsed. Kindlasti paremini kui ajulageda oletusega, et küüditatutel ja represseeritutel olid paremad „kultuurilised ressursid ja suhtlusvõrgustikud“.

Kõrgem haridus ja sotsiaalne mobiilsus peitub geenides

See, et vanavanemate käekäik niivõrd tugevalt lastelastega seotud on, peitub nende lastele ja lastelastele edasikantud geenides, mitte mingites imepärastes represseeritute kultuurilistes ressurssides ja suhtlusvõrgustikus.“

Jüri Toomepuu