Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kai Rimmel: Eesti naised toetavad EKRE-t turvatunde nimel

-
26.10.2021
EKRE lippude alla tuleb üha rohkem naisi.
© UU

EKRE toetuse pidurdamatu kasv näitab, kuidas rahvas hindab üha enam püsivaid väärtusi ja hoolimist ja armastust. Naised, emad ja vanaemad, kes täidavad pereelus keskset rolli, hoiavad meie poole pereväärtuste esmatähtsuse pärast.

Poliitika kui väärtuste maailm puudutab kõiki – soost olenemata. Endale oluliste väärtuste kaitseks ei pea alati olema aktiivne poliitik, piisab valimistel käimisest. Iga naine, ema või vanaema soovib ennekõike tunnet, et temast hoolitakse. Eesti naistele toob rahu südamesse ja sära silmi teadmine, et EKRE seisab perede ja laste eest, soovib rajada turvalist elukeskkonda ja hoiab meie rahvusriiki.

Naistele meeldib, et EKRE esindab otsekohest käitumist, väärtustel põhinevaid kokkuleppeid ja inimeste vahelisi sidemed. Emana ja kodukolde hoidjana nad mõistavad, et lühiajalise suurema kasu nimel sõlmitavatele tehingutele nii poliitikas, äris kui ka eraelus pole tulevikku võimalik rajada.

Naised kannavad elu edasi ja hoiavad ühiskonda nagu oma peret. Lapsed seovad naise tihedalt koduga – pere tagalaga. Karjääris ja poliitikas võrdväärselt kaasa rääkimiseks vajavad naised ennekõike stabiilsust ja selgeid väärtusi.

Kutsun naisi kaasa rääkima meie elukeskkonna kujundamisel nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil. Seeläbi loome tulevikku ka järeltulevatele põlvedele. EKRE peab erinevalt mõnest teisest erakonnast oluliseks, et sõnadest jõutaks tegudeni. Selleks ei pea astuma erakonda, vaid palju aitab osalemine poliitilistel aruteludel.

Laste kasvatamine

EKRE väärtustab traditsioonilist perekonda, kuhu kuuluvad ema, isa ja lapsed. Peame õigeks kuni 35aastastele abiellumistoetuse kehtestamist. Tuleb lõpetada lastele suunatud homopropaganda ja rahvuslikke väärtusi hoidvate Ungari ja Poola halvustamine.

Lastega peredele tuleb kehtestada regressiivne astmeline tulumaks: iga kasvatatava lapse pealt vähendatakse vanemate tulumaksu. Laste huviringide rahastamist tuleb otsustavalt suurendada. EKRE peab oluliseks toetada noori peresid kodu rajamisel, võimaldades soodustusi sõltuvalt laste arvust. Selleks tuleb kasutada riiklikku krediidisüsteemi, mis annab noore pere laenu ja kustutab iga lapse sünniga osa sellest. Loomulikult tuleb taastada kodulaenu intresside maksuvabastus, mille tänane koalitsioon likvideeris.

Eesti haridus peab alates lasteaiast olema eestikeelne. Õpetajate eesti keele oskus peab vastama kõrgtasemele ning nad peavad omama häid teadmisi Eestist ja Eesti ajaloost. Mööndusi võib teha üksnes välisõppejõududele. Õpetajaametis võivad töötada vaid Eesti Vabariigile lojaalsed kodanikud. Erialade riiklik tellimus peab vastama Eesti majanduse vajadustele.

Töö ja karjäär

Eesti inimesed ei ela selleks, et töötada, vaid töötavad selleks, et inimväärselt elada. Kvaliteetne ja soodsa hinnaga eestimaine toit pikendab ka eluiga ja vähendab haigestumist, seepärast tuleb teha kohaliku toidu kasvatajatele maksusoodustusi.

Kõrge tööviljakus, hästi tasustatud töökohad ja arendatud infrastruktuur loovad võimalused eneseteostuseks, isiksuse arenguks ja sisukaks vaba aja veetmiseks. Väike-, pere- ja keskmise ettevõtluse soodustamiseks vähendame riigilõive ja lihtsustame ettevõtlusega alustamist. Ettevõtluskonto kasutamisvõimalusi tuleb laiendada.

Maksusüsteem peab soodustama ettevõtluse arengut. Aktsiiside tõstmine, mida on asutud taas Reformierakonna juhtimisel ellu viima, on rahvavaenulik tegevus.

Väärikas vananemine

Pensionipõlv peab tähendama kvaliteetseid elupäevi. Selleks tuleb eakatele luua paindlikud töövõimalused ja vabastada pensionid täies ulatuses tulumaksust. Inimestel peab olema vabadus valida meelepärane elukoht, ilma et sellest halveneks elujärg.

EKRE võimule tulles lõpeb kadakaeurooplus, kus vastuvaidlematult trükitakse ümber Brüsselist saabuvad käsulauad ja asutakse neid innukusega täitma. Euroopa Liit peab toimima rahvusriikide liiduna, kus eri rahvaste kultuurid on rikkuseks. Astume vastu püüdlustele ühtse Euroopa riigi kujundamiseks.

EKRE poliitika keskmes seisab Eesti. Vastupidiselt piirideta üleilmastumist ja äärmuslikku vabameelsust harrastavatele erakondadele väärtustame kodanikke ja rahvusriiklust, mis võimaldab endast lugu pidada.

Viimastel aastakümnetel valdavaks saanud üleilmastumist taotlev ja äärmuslikkuseni vabameelne poliitika, mida teised Eesti erakonnad viljelevad, jätab Eesti naise kaitsetuks nii kodus kui ka riigi elu sõlmküsimustes kaasa rääkimises. EKRE kaubamärgiks muutunud kaabudega härrasmehelikkus näitab, et naistest hoolitakse, naisega arvestatakse kui võrdväärsega.

Kai Rimmel

EKRE Naisühenduse esimees