Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kai Rimmel: Eesti naised valivad EKRE turvatunde nimel

-
24.02.2023
Kai Rimmel
© erakogu

Naised moodustavad ligi poole EKRE liikmeskonnast. EKRE toetuse kasv näitab, et rahvas hindab üha enam püsivaid väärtusi ja hoolimist. Pereelus keskset rolli täitvad naised hoiavad EKRE poole pereväärtuste tõttu.

Poliitika kui väärtuste maailm puudutab kõiki – soost olenemata. Oluliste väärtuste kaitseks piisab valimistel käimisest. Iga naine, ema või vanaema soovib ennekõike tunnet, et temast hoolitakse. Eesti naistele toob rahu südamesse ja sära silmi teadmine, et EKRE seisab perede ja laste eest, soovib rajada turvalist elukeskkonda ja hoiab meie rahvusriiki.

Tunnen head meelt, et naised tulevad poliitikas kaasa rääkima mitte üksnes valimiskastide juurde, vaid liituvad innukalt meie erakonnaga: EKRE 10 038 liikmest 49 protsenti on naised.

Poliitikas osalemine võimaldab kujundada elukeskkonda nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil. Seeläbi loome paremat tulevikku järeltulevatele põlvedele. EKRE peab erinevalt mõnest teisest erakonnast oluliseks, et sõnadest jõutaks tegudeni. Selleks ei pea tingimata astuma erakonda, vaid palju aitab osalemine poliitilistel aruteludel.

Naistele meeldib, et EKRE esindab otsekohest käitumist, väärtustel põhinevaid kokkuleppeid ja inimestevahelisi sidemed. Emana ja kodukolde hoidjana me mõistame, et lühiajalise suurema kasu nimel sõlmitavatele tehingutele nii poliitikas, äris kui ka eraelus pole tulevikku võimalik rajada.

Naised kannavad elu edasi ja hoiavad ühiskonda nagu oma peret. Lapsed seovad naise tihedalt koduga – pere tagalaga. Karjääris ja poliitikas võrdväärselt kaasa rääkimiseks vajavad naised ennekõike stabiilsust ja selgeid väärtusi.

Laste kasvatamine

EKRE väärtustab traditsioonilist perekonda, kuhu kuuluvad ema, isa ja lapsed. Peame õigeks kuni 35-aastastele abiellumistoetuse kehtestamist. Tuleb lõpetada lastele suunatud homopropaganda ja rahvuslike väärtuste halvustamine.

Lastega peredele tuleb kehtestada regressiivne astmeline tulumaks: iga kasvatatava lapse pealt vähendatakse vanemate tulumaksu. Laste huviringide rahastamist tuleb otsustavalt suurendada. EKRE peab oluliseks toetada noori peresid kodu rajamisel, võimaldades soodustusi sõltuvalt laste arvust. Sellekst tuleb kasutada riiklikku krediidisüsteemi, mis annab noore pere laenu ja kustutab iga lapse sünniga osa sellest. Loomulikult tuleb taastada kodulaenu intresside maksuvabastus, mille tänane koalitsioon likvideeris.

Haridus olgu alates lasteaiast eestikeelne. Õpetajana võivad töötada vaid Eestile lojaalsed kodanikud, kelle eesti keele oskus vastab kõrgtasemele ja kes tunnevad Eesti ajalugu. Mööndusi võib teha üksnes välisõppejõududele.

Töö ja karjäär

Eesti inimesed ei ela selleks, et töötada, vaid töötavad selleks, et inimväärselt elada. Kvaliteetne ja soodsa hinnaga eestimaine toit pikendab ka eluiga ja vähendab haigestumist, seepärast tuleb teha kohaliku toidu kasvatajatele maksusoodustusi.

Kõrge tööviljakus, hästi tasustatud töökohad ja arendatud infrastruktuur loovad võimalused eneseteostuseks, isiksuse arenguks ja sisukaks vaba aja veetmiseks. Väike-, pere- ja keskmise ettevõtluse soodustamiseks vähendame riigilõive ja lihtsustame ettevõtlusega alustamist. Ettevõtluskonto kasutamisvõimalusi tuleb laiendada. Maksusüsteem peab soodustama ettevõtluse arengut. Reformierakonna pingutused aktsiiside tõstmiseks kujutavad endast rahvavaenulikku tegevust.

Väärikas vananemine

Selleks, et pensionipõlv tähendaks rõõmurohkeid elupäevi, loome eakatele paindlikud töövõimalused ja vabastame pensionid täies ulatuses tulumaksust.

EKRE võimule tulles lõpeb kadakaeurooplus, kus vastuvaidlematult trükitakse ümber Brüsselist saabuvad käsulauad ja asutakse neid innukalt täitma. Teeme kõik endast oleneva, et Euroopa Liit toimiks rahvusriikide liiduna, mida eri rahvaste kultuurid rikastavad. Astume vastu püüdlustele ühtse Euroopa riigi kujundamiseks.

EKRE poliitika keskmes seisab Eesti. Vastupidiselt piirideta üleilmastumist ja äärmuslikku vabameelsust harrastavatele erakondadele väärtustame kodanikke ja rahvusriiklust, mis võimaldab endast lugu pidada.

Üleilmastumist taotlev ja äärmuslikkuseni vabameelne poliitika, mida teised Eesti erakonnad viljelevad, jätab Eesti naise kaitsetuks nii kodus kui ka riigi elu sõlmküsimustes.

Me vastandume naisi alandavale macho-kultuurile nagu ka liberaalse ilmavaate poolt loodud salakavalale käitumislaadile. EKRE kaubamärgiks muutunud kaabudega härrasmehelikkus näitab, et naistest hoolitakse, meiega arvestatakse.

 

Kai Rimmel, EKRE Naisühenduse esinaine