Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kalle Grünthal: Kaja Kallase käe all sünnib diktatuur

-
29.08.2023
Kalle Grünthal

Põhiseadus paragrahv 1 sätestab, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima võimu kandja on rahvas. Rahva tähenduse all tuleb mõista Eesti Vabariigi kodanikkonda, kes teostab kõrgeimat riigivõimu hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimistega. Seega on Riigikogu näol tegemist Eesti rahva esindusega, kellele on antud muuhulgas õigus seaduse alusel kontrollida ka täidesaatva võimu, ehk siis Vabariigi Valitsuse tegevust.

Konkreetsemalt on antud printsiip sätestatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses, kus Riigikogu komisjonidel on õigus nõuda Vabariigi Valitsuse liikme komisjoni istungil osalemist valitsusliikme võimkonda kuuluvate küsimuste kohta teabe saamiseks. Kusjuures kutsutu on kohustatud kohale ilmuma ja andma selgitusi ning vastama küsimustele.

Mida näitavad aga viimased sündmused peaminister Kaja Kallase ümber lahvatanud skandaali valguses, kus erilise tähelepanu all on tema abikaasa äritegevus Venemaaga, ajal kui kehtisid rahvusvahelised sanktsioonid?

Vaatamata sellele, et Eestis peaks kehtima parlamentaarne kontroll valitsuse ja valitsuse liikmete tegevuse üle on Kaja Kallas järjekindlat keeldunud ilmumast Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungile.

Ka teisipäeval kui peaks toimuma riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühine erakorraline istung, kus on teemaks sõjajärgne äritegevus Venemaaga ning kuhu Kaja Kallas on kutsutud küsimustele vastama on Kallas teatanud, et istungil ta ei osale.

Sisuliselt tähendab see seda, et Kaja Kallas saadab pikalt nii Eesti seadused kui ka Eesti rahva, sest Riigikogu on ju rahva esindusorgan.

Selle sammuga on Kallas aga ületanud joone, mis lahutab parlamentaarset ja demokraatlikku riiki diktaatorlikust riigist, kus valitsejal puudub vastutus oma tegude ja moraalsete ja eetiliste tagajärgede eest ning ta ei hooli seadustest, mis omakorda tähendab, et me oleme põhiseaduslikus kriisis.

Kaja Kallase loogika, mitte ilmuda komisjoni on ülimalt lihtne. Mida te mulle ikka teha saate? Mitte midagi! Kohe alustab tööd Riigikogu ja kui laekub umbusaldusavaldus, siis Riigikogu valitsuskoalitsiooniliikmed oma häältega päästavad mu ära ja skandaal sumbub. Kõik.

Seega on Kallas antud juhul pannud kõik ühele kaardile. Riigikogu häälteenamus peseb ta puhtaks.

Miks on aga Kallas nii arrogantne Riigikogu komisjonide kutsete suhtes?

Kaja Kallas on oma senise tegevuse tulemusel lihtsalt asunud arvamusele, et temasuguse isiku suhtes reeglid ei kehti ning kahjuks on maailm seni paraku ka sellega nõustunud.

Siinkohal aga tuleks rahval temast õppust võtta ja selg sirgu lüüa, kui me ei taha just Kallase diktatuuri kehtestamist, kus opositsiooni ja teisitimõtlejate mahasurumiseks võidakse kasutada juba vägivalda ning piiratud on sõnavabadus.

Me ei pea siiski tegutsema reeglite vastaselt nagu Kaja, vaid kasutama meile Põhiseaseaduse paragrahvis 54 antud õigust, osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

Ja seda tuleb teha enne, kui diktatuur suudab oma juured elujõuliseks kasvatada.

 

Kalle Grünthal, Riigikogu liige (EKRE)