Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kalle Grünthal: koroonatõendi nõudmine on igas mõttes ebaseaduslik

-
19.08.2021
Tundub vajalik, kuid selle nõudmine on ebaseaduslik. Pilt on illustratiivne.
© Scanpix

„Meie igapäevasesse normaalsesse ellu on tulnud on inimese vähkkasvajana võrreldav koroonatõend, mille nõudmisest on saanud uus normaalsus.

Selle kampaania juhtoinas Tanel Kiik on juba ka avalikkusele teatanud, et kuigi hetkel on lubatud siseruumides korraldada ilma tõendit küsimata üritusi kuni 50 inimesele ja välisõhus kuni sajale inimesele, on see pigem vaheetapp, et anda ühiskonnale teatud kohanemisaega.

Kiik kinnitas veel, et valitsus liigub selles suunas, et koroonatõendit hakatakse küsima juba esimesest inimesest. “Arvestades viiruse levikut, siis selline edasiliikumine ongi mõistlik”.

Mida selline Kiige poolt valitud suund tähendab ja miks ma panin võrdusmärgi vähkkasvaja ja koroonatõendi vahele?

Asi lihtsalt selles, et Vabariigi Valitsuse korralduse alusel kehtestatud mõiste „koroonatõend“ ja selle kohustuslikkus ning nende alusel piirangute kehtestamine on täielikult ebaseaduslik ja seda järgmistel põhjustel.

Põhiseaduse § 3 kohaselt teostatakse Eestis riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Siin kohal tahaks panna erilise rõhu sõnale „kooskõlas“. Ehk siis kui lähtuda normide hierarhiast, valitseb õiguspraktikas seisukoht, et lihtseadused ei tohi olla vastuolus konstitutsioonilise seadusega.

Samasugune praktika kehtib ka Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste suhtes, mis mõlemad antakse välja vaid seaduse alusel. Eeltoodu aga tähendab omakorda aga seda, et  sellise Vabariigi Valitsuse korralduse andmiseks, millega on kehtestatud „koroonatõend“ ja sellega kaasnevad piirangud, peab seaduses sisalduma spetsiaaldelegatsioon ehk erivolitus, mida aga sellele Vabariigi Valitsuse korraldusele ei ole antud.

Vältimaks võimalikke vastuväiteid toon ära lihtsa näite.

Lähtudes korraldusest, peab suurürituse korraldaja kontrollima täiskasvanute COVID tõendeid, mis tõendab vaktsineeritust, haiguse läbipõdemist või siis aluseks on kohapeal tervishoiutöötaja tehtud test.

Ilmselt puudub vaidlus selles, et meie isikuandmete käitlemist reguleerib Isikuandmete kaitse seadus. Nimetatud seadus ei näe ette võimalust, et isikuandmete käitlemist teostab suvaline isik, nagu ürituse korraldaja.

Edasi. Ilmselt puudub asjas vaidlus ka selle üle, et nii vaktsineerituse kui ka Covidi läbipõdemise informatsiooni puhul on tegemist isiku terviseandmetega ning mis oma olemuselt on isegi delikaatsed isikuandmed. Selliste andmete nõudmine ürituse korraldaja poolt on vastuolus Isikuandmete kaitse seaduses sätestatuga ja oluline privaatsusõiguse riive ning lubamatu.

Isikuandmete kaitse seaduses ei ole sätestatud, et mingil ürituse korraldajal on õigus teada isiku terviseandmeid, ehk informatsiooni ükskõik millise haiguse läbipõdemise kohta, kaasa arvatud ka andmed koroona kohta.

Lühidalt öeldes, antud Vabariigi Valitsuse korraldusega on muudetud seaduses sätestatut, mis ei ole aga lubatud.

Teiseks oluliseks asjaoluks on see, et mitte üheski meie õigusruumis kehtivas seaduses ei ole sätestatud, mis asi see koroonatõend üleüldse on ning mis on äkitselt muutunud ID-kaardi, passi ning juhiloa kõrval meie üheks tähtsamaks ja elu oluliselt muutvaks dokumendiks. Kas tõesti valitsuse liikmed on üleöö läinud lolliks või? Vägisi meenub vanarahva lausung: “Kiilaspea kuldpea, lambapea on karvane“.

Kuna Kiige jutust võib aru saada, et seadused meil enam ei kehti, siis teen ettepaneku kõikidele müüjatele, kassapidajatele, ärimeestele, teenindajatele – enne Kaja Kallase ja Tanel Kiige teenindamist nõuda neilt KOHAPEAL(!!!)  koroona testi tegemist, sest koroonatõendi ei ole seaduslik.

Või veel parem, võtta eeskuju Helsingi toitlustusettevõtjatelt, kes olles tüdinenud ametivõimude poolt seatud koroonapiirangutest, kehtestasid vastusanktsioonid, kus ministreid ja ametivõimude esindajaid enam ei teenindata ega lasta ka asutustesse enam sisse. Räägitakse, et olla väga hästi mõjunud.“

Kalle Grünthal, EKRE Riigikogu saadik