Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kalle Grünthal: päev, mis muutis kõike

-
02.08.2021
Kalle Grünthal

Riigikogu liige Kalle Grünthal kirjutab, et 2. august 2021 läheb ajalukku, sest siis hakkas kehtima Vabariigi Valitsuse korraldus nr 282, mille kohaselt ühissõidukis viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Piirangut ei kohaldata vaid alla 12-aastastele isikutele või juhul, kui kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine ei ole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjuseid arvestades mõistlik.

Nimetatud piirangut asuti tervishoiuametnike poolt, eesotsas minister Tanel Kiige poolt usinasti erinevate meediakanalite kaudu ka kommunikeerima. Vaid mõni päev hiljem, tuli ootamatu avaldusega välja aga valitsust nõustava teadusnõukogu kõneisik ning maskikultuse esipropageerija Irja Lutsar, kes andis teada, et nemad olid teinud maskikandmise osas vaid soovitusliku ettepaneku. Kahjuks aga valitsus neid ei kuulanud.

Millest Lutsari selline ootamatu avaldus? Pole ju võimalik, et islamiusu fanaatik, ühel hetkel hakkab eitama koraanis kirjutatut.

Ilmselt oli põhjuseks vaid asjaolu, et Lutsarile oli saanud teatavaks MTÜ Eesti Tsiviilallianssi poolt Keskkonnauuringute Keskuse laborisse testimiseks saadetud kaitsemaskide ja nende ohutusega seonduvaid parameetrite uuringu tulemused. Ehk siis nende samade siniste kirurgiliste maskide füüsikalised omadused, mis on meie igapäevaseks aksessuaariks olnud juba üle aasta ning mille kandmise eirajaid on kaubanduskeskustes jõhkralt represseeritud.

Mida siis labori analüüsid näitasid?

Keskkonnauuringute Keskuse laboris testiti kaitsemaske, et uurida nende ohutusega seonduvaid parameetreid. Testimiseks kasutati haridus- ja teadusministeeriumi poolt koolidele saadetud kaitsemaske. Analüüsi teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus vastavalt ettenähtud standarditele.

Testimisel mõõdeti: nano- ja mikroosakeste eraldumist maskidest, maskide hingatavust (õhuläbilaskvust) ning mikrobioloogilist saastumust. Allpool esitame ülevaate saadud tulemustest.

Osakeste eraldumine

Et tekstiilid eraldavad tolmu, on lihtne veenduda näiteks pesukuivati filtrite puhastamisel. Sel puhul on loomulikult märgata makroosakestest moodustunud vilt, kuid sealsamas on ka võrreldavas koguses mikro- ja nanoosakesi. Viimased on  enamasti elusrakkudele/organismidele toksilise toimega.

Osakeste eraldumise testi tulemuseks saadi kolme maski mõõtmisel keskmiselt 20.97 (ca 21) osakest kuupsentimeetris õhus, suurusvahemikus 10.9-429,4 nm. Arvestades seda kui õhuke on mask, testimispiirkonna ulatust ning läbipuhutava õhu kiirust, on saadus tulemus väga kõrge. Standarditega pole osakeste emissioon tänaseni määratletud, kuna on puudunud vastav vajadus/surve ning vastavate nõudmiste väljatöötamine ning rakendamine on aeganõudev protsess, kuid selge on see, et sundida inimesi tehnilist tolmu pidevalt sisse hingama pole eriti mõistlik. Aitaks ilmselt maskikangaste läbipesu/puhumine, kuid see teeb tooted kõvasti kallimaks ning väheneb niigi pea olematu viirusbarjäär, sest pooride suurus kasvab.

Hingamistakistus

Hingamistakistus on oluline parameeter, kuna pidevalt kantavate maskide puhul on liiga suure takistuse korral kopsude töö raskendatud (koormus tõuseb) ning oluline on ka see, et kõrva taha fikseeritavate maskide näoleliibuvus on niigi üsna kesine, raskendatud läbivuse tõttu toimub enamus (eriti maski niiskumisel) õhu liikumistest mitte läbi maski, vaid selle kõrvalt (prillid udused jms).

Testimisel mõõdeti viie maski viit erinevat piirkonda ning tulemused on üsna sarnased, keskmistatult 55,65  ΔP/cm2. See suurus ületab standardites nõutud piirmäära I ja II tüübi kirurgilistele maskidele, mis peab olema vähem kui 40 ΔP/cm2.

Mikrobioloogiline saastumine

Katsematerjalist võetud proove kasvatati erinevail selektiivsöötmeil (kasvukeskkonnad), et eristada bakteriaalne ja pärmide/mikroseente kogus, mis maskimaterjalides leidub. Tulemused on üsna hämmastavad. Maskid, mis peavad inimesi mikroorganismide eest kaitsma, sisaldavad keskmiselt 39,4 bakterit ja 12,6 pärmi/mikroseent tooteühiku kohta! Kokku 52 ühikut erinevaid mikroobe.

Keemiliste ühendite emiteerumine

Kuna vastavaid metoodikaid pole arendatud, siis nende testide tegemine võtab veel mõningase aja. Kuid teada on, et maskide valmistamisel kasutatavate polümeersete materjalide puhul on nt formaldehüüdi emissoon olemas. Mööblitööstuses ning ehitusmaterjalide puhul on formaldehüüdi piirmäärad ppm-des ning tuleb arvestada, et sel puhul ei hingata vastavat ühendit otse kopsu, pealegi veel  pidevalt ja pikkade ajavahemike jooksul nagu toimub pikaajalisel maskikandmisel (tundide kaupa).

Testitulemused näitavad, ühe, pistelise partii puhul, et tavakasutusse administratiivsete meetodite ja jõuvõtetega surutavad nn kaitsemaskid on pigem terviseriske ning -hädasid suurendavad vahendid.

Kasutegurist, nii puhtfüüsikaliste parameetrite alusel kui kasutusharjumusi arvestades, pole üldse mitte midagi rääkida.

Testitulemuste alusel koostas ülevaate Raul Raudsepp, ETA ekspert

Mida sellest kõigest järeldada?

Meile on üle aasta jõhkralt valetatud, et maskikandmine hoiab ära nakatumist. Valetajateks on valitsust nõustav teadusnõukogu, minister Tanel Kiik, sotsiaalministeeriumi ametnikud, tervisekaitseametnikud, kes on seda maskipropagandat teinud ning inimesi kannatama pannud. Soovimatus või küündimatus, vahet pole, enne otsuste vastuvõtmist maskide efektiivsuse kontrollimata jätmine on olnud kuritegu. Sellest tulenevalt tuleb teha järgmist: valitsus peab tagasi astuma; nakkushaiguste tõrje seadus (NETS) tuleb tagasi pöörata ehk Terviseametilt tuleb võtta ära need õigused, mille nad said aasta tagasi, sest nad on neid kuritarvitanud; sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti juhtkonnas alustades kantsleritest, tuleb läbi viia suurpuhastus ja asendada need inimestega, kes ka tegelikult hoolivad rahvatervisest; minister Kiik vabastada viivitamatult oma ametist; teadusnõukogu sellisel kujul viivitamatult laiali saata; sotsiaalministeeriumi juures asuv immunoprofülaktikakomisjon ekspertkomisjon sellisel kujul laiali saata; kõik asjaga seotud ametnikud peavad võtma personaalse vastutuse.

Need on oleksid vaid esimesed sammud, sest võimatu on usaldada ametnikke, kes on meile valetanud ja näidanud hoolimatust oma rahva suhtes.

Nende eesmärkide saavutamiseks kutsun järgima Martin Helme üleskutset kodanikuallumatusele maskipiirangu suhtes ning lisaks nõudma valitsuse tagasi astumist usalduse kaotuse tõttu.

Kalle Grünthal (EKRE)