Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kalle Grünthal: “Rahvusriikidelt võetakse võim legitiimselt üle”

-
27.02.2022
Kalle Grünthal
© Uued Uudised

Sõda Ukrainas on vallutanud kogu maailma ja Eesti rahva tähelepanu. Kuid mitte ükski meie riigi valitsuse tegelastest pole poole sõnagagi kusagil maininud, milline saatanlik plaan käivitub Eesti kui rahvusriigi suhtes esmaspäeval 28.veebruaril.

Kell 13.30 algab Riigikogus Euroopa liidu asjade komisjoni istung, kus päevakorra 5. punkt kõlab järgmiselt: „5. Seisukoha andmine: Euroopa Komisjoni esitatud nõukogu otsusele, millega antakse luba alustada Euroopa Liidul meie asemel läbirääkimisi pandeemiaks valmisolekut ja sellele reageerimist käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe üle ning rahvusvaheliste tervise-eeskirjade täiendavate muudatuste üle ja WHO rahastamise jätkusuutlikkuse parandamise kohta“.

Arvestades asjaolu, et antud teema puudutab kogu ühiskonda ja seetõttu on oluline, et inimesed saaksid selle kohta võimalikult palju ja mitmekülgset infot, taotlesid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja ELAK-i komisjoni liikmed Kalle Grünthal, Ruuben Kaalep ja Anti Poolamets antud päevakorra punkti avalikku arutelu ehk avalikku istungit, et võimaldada jälgida nii olulise teema arutelu ka kõikidel nendel ühiskonna liikmetel, kes ei ole parlamendi ega komisjoni liikmed.

Vastust avaliku istungi taotlusele pole veel tulnud. Märkimisväärne on ka see, et esialgselt oli selle küsimuse arutamine planeeritud 4. märtsile, kuid 25. veebruaril millegipärast otsust muudeti ning arutelu toimub 28. veebruaril. Üritame teha kõik selleks, et kogu rahvas näeks mis toimub ja kes saadikutest pooldavad Eesti õiguste loovutamist.

Kuigi mõne jaoks tundub nimetatud punkt ohutu, sest pandeemiaga peabki võitlema on selle lõpptulemuseks hoopis see, et Eesti, iseseisva rahvusriigina kaob.

Ei tasu end eksitada loosunglikust pandeemiaga võitlemise plaanist, sest selle taustal toimub globaalne ümberstruktureerimine vastavalt „Great Reset“ (Suur Lähtestamine) kavale. Samas, kui kogu maailma tähelepanu on praegu koondunud Ukrainale, kasutab WHO ära tekkinud olukorda, et panna liikmesriigid alla kirjutama uuele ülemaailmsele pandeemiaks valmisoleku lepingule, mis annab põhimõtteliselt WHO-le ülemaailmse võimu kõigis meditsiinilistes küsimustes.

Nimelt 1. detsembril 2021, jõudsid WHO 194 liiget konsensusele, et käivitada protsess, millega koostada ja pidada läbirääkimisi Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja alusel konventsiooni, lepingu või muu rahvusvahelise dokumendi osas, et tugevdada pandeemiate ennetamist, nendeks valmisolekut ja reageerimist.

Kui liikmesriigid võtavad vastu 2021. aasta detsembris esitletud uue lepingu (mis pikendab 2005. aastal sõlmitud algset lepingut), siis tähendab see seda, et WHO otsus (artikkel 9 alusel) on loodusõnnetuste või pandeemiate korral ülimuslik üksikute riikide põhiseaduse suhtes.

WHO on nüüdseks moodustanud valitsustevahelise läbirääkimisorgani, mis peab oma esimese koosoleku märtsis 2022, töömeetodite ja ajakavade kokkuleppimiseks ja teise koosoleku augustis 2022, et arutada tööprotsessi edusamme. Seejärel esitatakse see 2023. aastal toimuvale 76. Maailma Terviseassambleele, eesmärgiga võtta kava 2024. aastaks vastu. Eestit esindajaks on selles protsessis aga Euroopa Liit.