KOLUMN Kui Euroopa föderaalsed hüved tunduvad rahvusriigist etemad, siis tulebki see välja öelda

Arvamus,
©Uued Uudised
Eestil tuleb valida oma koht maailmas. Pilt on illustratiivne.

„Minu noorusaegadel oli Moskva põhjatu rahakoti toel ka tuhandetel eestlastel võimalik mõne riigiettevõtte (nojah, ega tollal teistsuguseid ei olnudki) kontoris tegeleda mingi täiesti mõttetu ja konti mittemurdva „tööga“, mille eest maksti samas enam-vähem normaalset äraelamist võimaldavat palka. Enamus nälga ei näinud, iive oli korralik, laenuorjust ei tuntud.

Siis selgus ootamatult, et Moskva rahakotil tuli siiski põhi ette ja sinna see „paradiis“ kadus.

Järgneb Google reklaam. Uute uudiste toimetus ei vastuta Google algoritmide poolt personaalselt teile suunatud reklaamide sisu eest. Soovitame usaldada ainult tuntud ja usaldusväärseid kaubamärke.

Ei taha kuidagi oma noore põlve elu tagasi, kuid ei saa eitada, et mitmeid inimlikke plusse siiski oli. Seetõttu mõistan ma ühtlasi täiel määral neid, kes siiralt usuvad, et kellegi suurema, tugevama, rikkama ja võimsama hõlma all või koosseisus oleks parem ja mõnusam. Ma küll ei ole nendega nõus, kuid saan neist aru.

Omal ajal oli ka selline tore ütlus, et kui tahame hästi elada, siis tuleb Rootsile sõda kuulutada ning kohe ruttu alla anda, et kuningriigi rüppe pääseda. Tänasesse Rootsi vist küll enamik enam ei tahaks, ega põhimõte peaks arusaadav olema.

Seega, kui võtame eelduseks, et mingis suuremas koosluses ongi parem, siis selle saavutamise hind on ju lihtne ja käepärane – loobumine oma rahvuslikust iseseisvusest.

Ning just nii tuleks sellest ka avalikult, avameelselt ja ausalt rääkida.

Ole sa liberaal või konservatiiv, valge või must, hetero või gei, naine või mees – kui sul mingigi terve mõistus on olemas, siis saad aru, et on absoluutselt jabur rääkida iseseisvusest riigi puhul, mille sotsiaal-, rahandus-, kaitse-, haridus- või põllumajandusalased ja kõik muud õigusaktid on allutatud mingitele „kõrgematele“ määrustele, eeskirjadele või otsustele.

Jätame kõrvale küsimuse, kas nii on hea või halb. Kuid rääkida iseseisvusest on sellisel puhul täpselt sama idiootlik, kui Eesti NSV puhul, millel oli samuti „oma“ konstitutsioon, „oma“ parlament, „oma“ valitsus; mis oli „vabatahtlikult“ NSV Liitu astunud ja millel oli täiesti „seaduslik“ õigus sama vabatahtlikult ka lahkuda.

Kuidas on olukord formaalselt ja kuidas on see tegelikult – sellest erinevusest saavad alati kõik aru. Vähemasti kõik need, kes ise selle olukorra sees on.

Tegelikku olukorda on reeglina väga ränk formaalse olukorraga kooskõlasse viia. Vastupidine on aga oluliselt lihtsam.

Niisiis – kui tõesti usume, et alamana kellegi-millegi koosseisus olla oleks jätkusuutlikum ja ilusam, siis oleks ju aus ja sümpaatne see ka formaalselt nõnda vormistada. Ehk reaalne iseseisvuse puudumine fikseerida algatuseks ka põhiseaduses. Preambulist välja rahvuse ja kultuuri säilimine, 1. paragrahvist välja rahvas kõrgeima võimu kandjana ja nii edasi. Sest – kordan – reaalselt kellegi teise tahte ja võimu all elades on kõik need praegused põhiseaduse punktid naeruväärsed, silmakirjalikud ja valelikult formaalsed.

Jah, VEEL sellist olukorda ei ole. Kuid väga paljudele on see ilmselgeks eesmärgiks ja ideaaliks.

Mistahes inimese, sealhulgas poliitiku üheks kõige sümpaatsemaks omaduseks on siirus ja asjadest rääkimine nende õigete nimedega. Seetõttu oleks ka sümpaatne, kui euroopalikest väärtustest, solidaarsusest, ühisest eelarvest ja kõigest muust sarnasest jutlustades oleks ühtlasi koheselt selgitatud ka, et see kõik tähendab meie iseseisvusest järk-järgulist loobumist millegi palju kaunima ja väärtuslikuma nimel. Sest mõlemat KORRAGA ei saa! Loogiliselt, matemaatiliselt, praktiliselt ei ole võimalik olla üheaegselt sõltumatu ja iseseisev ning samal ajal alluda kõrgemalt tulnud reeglitele.

Miks selle suuna valinud poliitikud sellest otse ja arusaadavalt ei räägi?

Saaks ju kenasti, argumenteeritult valijatele selgitada, et meie põhiseaduses fikseeritud rahvuslikud eesmärgid ei ole üldse nii head, praktilised ega rahuldust pakkuvad kui Euroopa föderaalvõimu käest saadavad hüved. Miks seda ei tehta?

Kui föderatsioonimeelsed poliitikud tõesti usuvad, et nende soovitud rada on ka tavainimesele parim ning samas TEAVAD, et see on võimalik ainult iseseisvusest loobumise teel, miks nad seda siis mõistetavalt inimestele ei ütle? Või nad siiski kahtlustavad, et liiga suur osa valijatest tegelikkuses ei tahagi oma iseseisvast kodumaast ilma jääda?“

Priit Tali, kolumnist

9 commentsOn KOLUMN Kui Euroopa föderaalsed hüved tunduvad rahvusriigist etemad, siis tulebki see välja öelda

 • Avatar

  Silmakirjalikkuse ülim tipp—hoiame “Põhiseadust” kui dogmat, proovides sellega oma tegusid katta, samas vilistades põhitõdedele ja rahvuse kaitse vajadusele. “Punases Raamatus” on välja toodud sadu linnu, looma ja taimeliike, mis kadumisohus, kuid inimene—väikerahva esindaja, tema keelele, elukeskkonnale ja kultuurile sülitab “Tühisüda” näkku. Nagu ütles nahaalselt Kristina Kallas—eestlasele jääb ju ikka alles tema pastlad ja “Laulupidu!” ja Ossinovski märkkis õlgade värinal, et rahvusriik on koletu düstoopia, mida lihtsalt olla ei tohiks, nüüd on selle kooriga ühinenud ka “Isamaa” 110 liiget. Ligi 30 aastat on nad meile näkku valetanud, et hoolivad, teod näitasid midagi muud ja lõpuks heideti see “vagaduseloor” ja välja roomas järjekordne rahvuste ahjuajaja roobiga, kus isegi referendum (rahvas kõrgeima võimu kandjana) on tagurlikuks kuulutatud. Nii, et meie peame leppima ainult paraadsõnavõttudega valimisteperioodil–“väljavalitute” võimu saavutamiseks, kui võim käes, siis võib sellesamale valijale pähe sülitada ja “Põhiseadusega” jalgu pühkida.

 • Avatar
  vanaema maalt

  Hololei oma epistlis nendib täpselt NL-s kehtinut-edasi ÜHTSE FÖDERATSIOONI POOLE, ei mingit RAHVUSRIIKI ega rahva tahet kaasa rääkida otsustes, mis neid puudutab. Isake Hololei Brüsselist dikteerib 111 alluvaga kohapeal , mida tohib ja mida ei. Nüüd siis 200 veab itta, Hololei läände aga järjekordne suurvorm peab sündima. Ei maja, ei tänavat, me aadress on euroföderatsioon-NL. ISAMAA, kas Teil päriselt ka häbi ei ole veel edasi seda nime kanda, 111 euroklouni tõmbasid parteile vee peale valimiste eel.

 • Avatar

  Loo autorilt hea küsimus! Ainult et kui meie liidumeelsed ehk punased erakonnad seda praegu tunnistaks, oleks ka viimasel turbapeal selge, et nad on aastakümneid “iseseisvusest” padrates valetanud, aga valetajaid, muuseas, ei usuta.

 • Avatar

  Kui Eesti Vabariigis on tõstetud aujärjele ja meediumis ülistatud riigikukutaja Johannese tütart Marjut, kellele on emapiimaga edasi antud vihkamist rahva vastu, kes teda nüüd kiidab ja ülistab ajalehtedes ja raadios, siis tõepolest sellele rahvale polegi vaja muud kui laagrit, aga mitte siberis vaid “sõbralikus EUs…

 • Avatar

  On selge, et põlisrahvaste ja rahvuste suhtes vaenuliku, rahatotalitaristliku-plutokraatliku EU impeeriumi-ühiskatla ühes ääres ja väga väikeses sektoris ei saa keeta oluliselt teistsugust suppi kui kogu katlas. Eesti rahvusliku hävingu põhjustajaks on aga paraku olnud liigagarad ja fanaatilised võõrvõimude kohalikud käsilased-kaasajooksikud-kollaboratsionistid. Nii oli see Saksa ja nõukogude okupatsioonide ajal ning nüüd kordub kõik eurookupatsiooni – rahatotalitaristliku-plutokraatliku, sorosfashistliku-rassistliku EU impeeriumi-ühiskatla koosseisus kõik uuesti ja seda veelgi raskemal, lausa letaalsel kujul.
  Rahvusliku ellujäämise seisukohalt oleme nõukogude totalitarismist ja impeeriumist EU rahatotalitaristlikku-plutokraatlikku, põlisrahvaste-europiidide ja rahvuste suhtes vaenulikku impeeriumi-ühiskatlasse inkorporeerimise järel sattunud vihma käest räästa alla.
  21. saj. antifa vastupanuvõitluse esmaseks eesmärgiks peaks olema võitlus just liialduste vastu uutele okup.võimudele pugemisel ja pugejate vastu. Eeskujuks olgu meile Leedu ja leedulaste üliedukas ning kangelaslik rahvuslikke huve esiplaanile seadev, rahvustsäästev kollaboratsioon vastuhaku vormina nii Saksa kui ka nõukogude okupatsioonide aastatel. Rahvuslike huve esiplaanile seadva, rahvust säästva kollaboratsiooni kui kõige tähtsama ja olulisema vastupanuvõitluse vormi mõiste rahvusliku ellujäämise tagamiseks okupatsioonide tingimustes tõi käibesse kirjandusteadlane Peeter Olesk märtervabadusvõitleja ja julge teisitimõtleja, TRÜ (TÜ) õppejõu ning teadlase Jüri Kuke (1. mai 1940 – 7. märts 1980) mälestuskonverentsil 1997 TÜ aulas. Peeter Oleski ettekande pealkirjaks oli: Kollaboratsioon ja vastuhakk. Oskuslik ja ennastsalgav rahvuslikke ning humanistlikke huve/eesmärke esiplaanile seadev, rahvust säästev kollaboratsioon kui vastuhakk mittesõjalise kaitsepoliitika osana on ennekõike rahu ajal aga ka sõja ajal väikerahva jaoks enim tähtis rahvuslikku ja looduslikku ellujäämist tagav võitlusvorm ja tegutsemisstrateegia. 40 aasta vanuselt Vologda vangilaagris hukkunud teisitimõtlejast teadlane ja vabadusvõitleja Jüri Kukk saanuks käesoleva aasta 1. mail 80 aastaseks. Tema sünnipäeva, erinevalt temaga ühevanuse, uue-vana nomenklatuurlase Marju Lauristini 80 a sünnipäeva provintsi massimeedia-pea(le)voolumeedia, sh ERR ei meenutanud, tähistamisest rääkimata.

 • Avatar

  Eks selle otsene väljaütlemine tähendab mitut asja. Esmalt seda, et nad on reetnud Eesti iseseisvuse, teiseks see, et siis peaks korraldama referendumi, et kas rahvas ka seda tahab ning kui ei taha, siis need vennikesed peaksid ruttu-ruttu kohaliku tolmu jalgadelt pühkima ning minema härraste kintsu kraapima kuskile “Juroopasse”.
  Seepärast nad salaja ajavadki asju sinna suunas ja siis lihtsalt ütlevad, et aga ega muid variante polegi, see ongi asjade LOOMULIK areng kaasaegses maailmas… kas igatsete vene karu alla tagasi vä?

 • Avatar

  Jah oleks kena küll, kui oravad jms. lillaroosa kamp selle oma visa pürgimuse,mis väljendub nende igas sõnas ja teos,ka otse välja ütleksid aga kahjuks on veesogamine, oma huvide teostamisel, nendele vist veregrupiga ja emapiimaga kaasa antud.
  Ainuke, kes osaliselt seda juba teinud on,on sotsiaaldemokraadid,meie au ja südametunnistus,Ossinovski suu läbi :et
  “Rahvusriik on ohtlik ja ebainimlik düstoopia, niisiis lapsesuu ei valeta.
  Nüüd võiksid sotsid selle idee ka oma programmis ausalt ära tuua,valimised pole enam mägede taga ja rahval on vaja ka asja seedida.

 • Avatar

  Kõigilt riikidelt, kes Eestis on orje pidanud tuleb kompensatsiooni nõuda.

 • Avatar

  Aeg-ajalt võib lugeda kommentaare, kus kiidetakse elu Nõukogude Võimu viljastavates tingimustes. Tegelikult elasime meie, st. Eesti rahvas surmamõistetute kambris, hukkamisotsuse nimi oli ÜHTSE NÕUKOGUDE RAHVA MOODUSTAMINE. Meie perekond oli tänu vanematele majanduslikult heal järjel, aga mina tundsin ennast kui purki suletud konn, keda happe abil lahustatakse, st. assimileeritakse lakkamatult sisseveetava slaavlase massi abil. Lisaks suulised alandused, no EI sellisele elule, ka siis, kui slaavi hape on asendatud globalistlikuga.

Lisa kommentaar:

Your email address will not be published.

Tähelepanu!

Kuna küberrünnakud aina sagenevad ning Facebook ei ole spämmi tõkestamiseks juba pika aja jooksul midagi ette võtnud, siis olime sunnitud Facebooki kaudu artiklite kommenteerimist piirama.

Anonüümse kommentaari lisamise võimaluse jätsime avatuks.

Täname teid jätkuva toe ja mõistmise eest!
Uute uudiste toimetus.

Mobile Sliding Menu

Uute Uudiste väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Uued Uudised peavad oluliseks sõnavabadust. See tähendab, et Uutes Uudistes avaldatud seisukohad ei pruugi ühtida Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna seisukohtadega.
Kontakt: info@uueduudised.ee | Kasutamistingimused