Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Malle Pärn emakeelepäevaks: kuni elab ema veel, seni elab emakeel

14.03.2023
Toome Eesti lapsed tagasi emakeele juurde.
© UU

Kallid emakeele õpetajad! Pidage meeles: teie aine on koolis KÕIGE olulisem!

Ilma emakeele oskuseta ei ole võimalik inimesena elada – ja mida paremini inimene oma emakeelt oskab, seda rikkam on tema elu, seda paremini saab ta hakkama, seda suuremad on tema võimalused arenemiseks.

Kõik muud ained võib ära jätta, kuidagi saab inimene oma eluga ikka hakkama. Kui pole emakeeleoskust, siis pole võimalik ehitada ka normaalselt toimivat ühiskonda.

Emakeel on alus, mille peale kõik teised õppeained on ehitatud.

Harmooniline ühiskonnaelu on võimalik ainult seal, kus rahvas väga hästi valdab oma emakeelt. Kus rahvas armastab ja austab oma emakeelt.

Rahvas, kelle lapsed häbenevad oma emakeelt, on kuristiku serval.

Ka teisi keeli ei ole võimalik õppida, kui ei ole omandatud oma emakeel.

Kelle emakeeleoskus on piiratud, vähese sõnavaraga ja kehva grammatikatunnetuseta, selle maailmanägeminegi ei saa olla adekvaatne, väljendusvõimest rääkimata. Teda ei saa usaldada.

Kui rahva juhtide hulka on sattunud liiga palju selliseid inimesi, siis on see rahvas suures ohus.

Me näeme iga päev, kuidas meie avaliku elu tegelased keelelt manduvad, nad ei mõista enam elementaarseid ja lihtsaid asju, nad on loomuliku emakeele asemel kasutusele võtnud mingi virtuaal-kantseliit-udu-stampkeele, kus sõnadel ei ole enam õiget tähendust. Nad ei saa enam sellestki aru, mida nad ise räägivad.

Kes ei austa oma emakeelt, see ei austa ennast. Noored, kes peavad inglise keelt eesti keelest olulisemaks või “kuulimaks”, on oma vaimse arengu lukku keeranud. Nad on nagu loomad tsirkuses, kes oskavad teha ainult neile õpetatud trikke.

Kuidas kaitsta emakeelt? Minul on üks ettepanek.

Kallid õpetajad, hakake vastu haridusministeeriumi lapsevaenulikele õppekavadele! Need ametnikud seal ei tea lastest midagi. Nad ei tea eesti keelest midagi. Nad ei hooli meie rahva tulevikust. Nad on nagu marionetid nukuteatris, kes täidavad kuulekalt kurja nukujuhi käske.

Rookige kohustusliku kirjanduse nimekirjast välja kõik kaasaegsed roppustega rüvetatud sopakad!

Õpetage lapsed lugema head klassikalist kirjandust. PÄRIS luulet, mitte rumalate egoistide seedimisprotsessi kirjeldusi. Vähehaaval, tähelepanelikult, rida-realt. Kasvõi vägisi. Algus võib olla raske, aga uskuge, pärast läheb kergemaks! Ja see pakub ka teile rõõmu!

Lugege ja laske lastel endil klassi ees üksteisele selgelt ja kõva häälega ette lugeda katkendeid headest raamatutest, analüüsige, õpetage neid mõistma keerulisemaid tekste, niisuguseid, mida nad arvutisuhtlusest ja kaasaegsest rentslikirjandusest ei leia.

Vanad heebrealased ütlesid, et kirjaoskaja on see, kes mõistab kirjutatu sisu, mitte see, kes oskab tähti kokku veerida.

Õpetage lapsed kõneldes häälikuid õigesti ja selgelt artikuleerima, eesti keel on imekaunis keel! Õpetage lapsed kasutama kõneldes oma häält, mitte pobisema omaette!

Ja veel üks asi: asugem kirglikult võitlusse kantseliidiga, nii juriidilise kui argikantseliidiga, ning primitiivse ja valeliku poliitilise stampkeelega!

Ärge andke alla, ärge minge kultuurihävitamise vooluga kaasa – ainult praht ja surnud kalad ujuvad pärivoolu!

Teie võimuses on lastele tagasi anda emakeele rikkuse ja rahvusliku meelsuse vaimne maailm!

Aidaku meid Jumal, et me suudaksime läbi tohutu kurjuse laviini oma imelise emakeele ja ausa rahvusmeele alles hoida!

Kaitskem oma lapsi vaimse mandumise eest!

Malle Pärn