Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Malle Pärn: kas Saulus tahab saada Pauluseks? Vastus Ossinovskile.

04.12.2018
Kolumnist, näitleja, teoloog ja rahvuskonservatiiv Malle Pärn.
© UU

Rahvuskonservatiiv, näitleja, kolumnist ja teoloog Malle Pärn vastab oma arvamusloos sotside liidrile Jevgeni Ossinovskile, kes üritab EKRE rünnata uuelt rindelt – sotside pealik pöördus appikarjega Kirikute Nõukogu poole.

“Saulusest sai Paulus, kui ta ülestõusnud Jeesust kohtas. Ta lõpetas kristlaste vaenamise ja hakkas Jeesust kuulutama. Meie Saulus seda teha ei kavatse. Tema tahab ainult nime muuta. Et oma võimu ka kristlaste peale laiendada.

Üpris naljakas on lugeda ühe ateisti pöördumist kirikute poole, kui viimane häda käes, sest rahvas ei taha mitte uuele normaalsusele alla anda. Kiri ei ole kirjutatud minule, ent ma võtan endale vabaduse sellele vastata, teoloogi ja hermeneutikuna, paljude konservatiivsete kristlaste nimel.

Mure Eesti pärast? Et kipub käest ära libisema? Rahvas ei ela enam roosas udus? Erimeelsused poliitilises üksikküsimuses on vallandanud hirmu ja kurjuse? Kas teis endas, teie erakonnas või teie valijates?

Muidugi meeldiks teile see, et kõik teeksid teie tahtmist. Siis oleks rahu maa peal? Kellele see ei meeldiks? Aga see aeg on loodetavasti möödas. Eestis kukutati nõukogude võim 1991. aastal. Ja keegi ei taha seda enam tagasi.

Loomulikult on siin mõeldud, et EKRE on selle hirmu ja kurjuse vallandanud. Ei ole. Teie ise olete selle vallandanud. Oma üleoleva teerullipoliitika ja rahvale valetamisega. EKRE püüab rahvast teie eest kaitsta. Hirmu ja kurjust külvab ründaja, mitte kaitsja.

Meil pole erimeelsused “üksikküsimuses”, vaid terves maailmakäsitluses. Enamik rahvast ei taha kaks korda aastas sugu vahetada. Mehed tahavad olla mehed ja naised tahavad olla naised. Me ei taha seksiõpetust lasteaeda ega algkooli. Intiimelu peab jääma intiimeluks, riik ei tohi sellesse sekkuda. Me ei taha näha mehi naistega maadlusmatil maadlemas ega võidu jooksmas, ammugi mitte naiste saunades.

Te kisute kõik probleemid kuhugi kitsasse koridori, kuhu te ei taha rahvast sisse lasta. Debatid ränderaamistiku üle on väljunud tsiviliseeritud demokraatlik arutelu raamidest? Meil pole juba kaua aega olnud mingit tsiviliseeritud demokraatlikku debatti, mitte ainult selles, vaid ka üheski teises ühiskonnale valusas küsimuses.

ARUTELU on olnud täielikult ühepoolne, kaine mõistus on teie vastaste poolel, teie poolt on vastuseks vaid narratiivne demagoogia, lausvaletamine, varjamine, vassimine, sildistamine.

Lugupidavat suhtumist ligimesse? Miks me seda teie juures ei ole märganud? Rahvusriik on inimvaenulik düstoopia? EKRE on äärmuslaste kamp, kelle kohta võib öelda mida iganes? Kus siin lugupidav suhtumine on?

Ja kasvõi see uusimgi skandaalike, mille te ühiskonnale näkku paiskasite? Kas Tarand näitas üles “lugupidavat suhtumist ligimesse”, irvitades meeleavaldusele tulnud mureliku rahvahulga üle? Teie toetate ju teda, ning mõistate hukka need, kes ta huligaanitsemise peatasid? Tema ülbet ja vägivaldset käitumist te ju hukka ei mõista? Üks väike müks pehmesse kohta ei ole võrreldav lugematute verbaalsete jalahoopidega, mida te jagate kõigile, kes ei ole nõus teie ideoloogiat kummardama.

Tõmbate nüüd advendi auks kenasti lamba naha ümber ja manitsete MEID ligimesi (TEID) armastama. Ent kas ei väljenda teie olemust siiski pigem need Nietzsche, teie lemmikfilosoofi mõtted, mida te hiljuti riigikogus kuulutasite: “Kristlus on seisnud kõige nõrga, madala ja läbikukkunu kaitsel; see on teinud ideaali kõigest, mis seisab vastu tugevate elu alalhoiuinstinktile; see on korrumpeerinud isegi vaimselt kõige võimekamate mõistuse, õpetades inimesi pidama kõrgeimaid vaimseid väärtusi patuseks, petlikuks, kiusatuslikuks. Kõige haletsusväärsemaks näiteks on Pascali korrumpeerumine – ta uskus, et tema mõistus on korrumpeeritud pärispatust, olgugi et ainuke asi, mis tegelikult tema mõistust korrumpeeris, oli kristlus ise!”

Ja selle, “vaimselt kõige võimekamate mõistuse korrumpeerija” poole pöördub nüüd sotside pealik härda appikutsega, kiites erinevate usukogukondade koosmeelt, millest peaks “õppima kogu ühiskond”. Kuidas siis nüüd selle Pascali mõistuse korrumpeerimisega on? Kuidas nende “kõrgemate vaimsete väärtustega” on, mida kirik peab “patuseks, petlikuks, kiusatuslikuks”?

Kristluse “tuumaks” ei ole “humanistlikud väärtused”, kulla Jevgeni. Vastupidi, see niinimetatud humanism on laenanud ja äraväärastanud kristlikud väärtused, ja kuulutanud mitmed patud inimõigusteks.

Teie pöördumine oleks võinud olla veenvam, kui te oleksite konsulteerinud mõne korraliku klassikalise usuteadlasega, mitte pimesi uskunud liberaalide mõju alla eksinud Johann Põtra. Tõsisele kirikuinimesele ei ole tema uuenduslikud eksperimendid vastuvõetavad.

Meie eesmärk – ligimesest hooliv ning sõbralik ühiskond? Miks te siis sellele eesmärgile liginete kuidagi tagantpoolt, ja püüate seda võimalikult kaugemale peletada? Miks te lõhestate ühiskonda? Miks te külvate meie vaimsesse keskkonda vihkamist inimeste vastu, kes ei taha teie ideoloogiale alluda? Miks te laimate ja valetate, miks teprovotseerite vägivalda ja rahvarahutusi?

“Palun teid, head kirikud, kasutada oma erilist ühiskondlikku sõna, et rahulikul advendiajal võidutseks armastus vihkamise üle.” Seda need head kirikud kindlasti teevad ILMA SELLE KIRJATAGI. Kui seesama muutus ka sotside endi südames sünniks, siis oleks Eesti juba palju parem paik.

Kuidas sellist kirja saab tõsiselt võtta? Mis puutub Johanni tsitaadisse, siis see “ränderaamistik” (õigem termin oleks koostöövõrgustik (cooperative framework), ja sisuliselt on see ÜRO valge tsivilisatsiooni kapitulatsiooniakt) EI tõrju kohe mingil viisil “ksenofoobiat ja rassismi migrantide ja pagulaste suhtes”, vaid toodab seda mitmekordselt juurde. Isegi seal, kus seda veel ei ole. Mitte mingi ajupesuga ei ole võimalik veenda mõistlikke inimesi sadade tuhandete võõraste sissetungijate eest hoolitsema, loobudes enda ja oma laste turvalisusest.

Sest see ON siduv leping, see on vaid meie keelde tõlgitud “mittesiduvaks” (presents non-legally binding, cooperative framework). See paneb kõikidele põliselanikele kõikides riikides suure hulga kohustusi, mis meie rahvale igatahes ülejõu käivad.

Meil endalgi ei ole ikka veel õigust eluasemele ja inimväärsele palgale, sest meie juhid ei ole ratifitseerinud sotsiaalharta olulisi sätteid. See ei olevat Eestile jõukohane. Aga sellele Eestile on kohe kindlasti jõukohane toetada meist rikkamaid riike (Kreeka) ja üleval pidada tuhandeid aafriklasi, neilt mitte midagi vastu nõudmata? Kuidas me saame võimaldada “külalistele” seda, millele meil endal õigust ei ole?

Kirikud on alati Tõde eelistanud Valele. Sotsid on näidanud vastupidist. Vale on nende relv ja eluviis. Seegi kiri on silmakirjalik.

“Mäletan suure sümpaatiaga, kuidas 2015. aastal seoses põgenikekriisiga avaldas Eesti Kirikute Nõukogu inimliku ja mõistva seisukoha “Suhtumisest põgenike vastuvõtmisse””. See “mõistev seisukoht” oli mõeldud tõeliste sõjapõgenike kohta, mitte igasuguste vägivaldselt võõrasse riiki tungivate migrantide kohta.

Ka usklik inimene tohib oma perekonda ja oma kogukonda välisvaenlase eest kaitsta. Ka EELK ütles tookord, et on nõus vastu võtma süüria kristlastest põgenikke. See tekitas migrandijagajates pahameelt. Siis viskus ambrasuurile keegi Annika, ning sai presidendi ja kõigi teiste liberaalide lemmikuks.

“Täna tekitab meie ühiskonnas pingeid rahvaste rändamisega seotud ÜRO dokument, mis ei peaks mitte rahvaid ja kogukondi lõhestama, vaid juhtima meid suuremale koostööle.” Jah, tekitab. Seletage ära, miks peaks Kirikute Nõukogu seda toetama? Ja mida see TEILE annab, kui ta toetaks? Paneks rahva uskuma teie valesid?

Isegi õiget tõlget ei ole teie välisminister meile lugemiseks võimaldanud! Levitatakse mingit 80 veaga lasteaia varianti. Mismoodi juhib meid suuremale koostööle pikk kohustuste nimekiri, mis on kõik suunatud põliselanikele, seal ei ole MITTE ÜHTKI kohustust migrantidele? Neid ei tohi isegi korrale kutsuda, kui nad käituvad inetult.

Ja miks on vaja nõuda, et kõik riigid võtaksid vastu KÕIK migrandid, ükskõik milliste kavatsustega nad ka ei tuleks? Kui neid ka Aafrikast siia ei tule, sest meil ei ole neile selliseid hüvesid pakkuda nagu rikastel riikidel, siis Venemaalt hakkab neid kindlasti tulema hordide kaupa. Ja me peame nad kõik vastu võtma, meil pole enam siis õigust neid tagasi saata. Ega isegi nõuda, et nad ise ennast siin üleval peaksid.

Kui Jumal tahaks, et terve maailm oleks rahvuste ja rasside segapudru, siis poleks ta maailma selliselt loonud, et Euroopas elavad valged inimesed ja Aafrikas üksjagu tumedamad. Nahavärv on seotud kliimaga ja keskkonnaga. Ka hiinlased ja jaapanlased, aborigeenid ja indiaanlased on üksteisest erinevad. Milleks neid kõiki kokku segada?

Ärge muganduge käesoleva ajaga, ütleb Paulus. Katsuge vaimusid läbi, ütleb Paulus. Ärge vedage ühes ikkes uskmatutega, ütleb Paulus. Tehke head, eelkõige oma usukaaslastele, ütleb Paulus. Ela omal maal ja pea käske, siis on su elu õnnelik, ütleb käsusõna.

Piibel ei toeta rahvasterändamist, ka mitte tungimist võõrasse kodusse röövimise eesmärgil. Kuidas teisiti nimetada neid noori mehi, kes vägivaldselt üle riigipiiride tungivad ja võõra maa elanikelt prisket ülalpidamist nõuavad? Muidugi on selles veel rohkem süüdi need, kes neid on kutsunud.

Riikide juhtidel on kohustus oma rahvast sissetungijate eest kaitsta. Kõik ju teavad, et need kividega loopijad ja autode põletajad ei ole mingid vaesed sõjapõgenikud. Vastupidi: just nemad peaksid püsima kodus ja kaitsma sõja eest oma naisi, emasid, lapsi. Nad jätavad need maha sinna sõjakoldesse? Nad on argpüksid ja kodumaa reeturid, ja Euroopa võtab neid rõõmsalt hordidena vastu? Tsiviliseeritud riigid kiidavad heaks oma kodumaa reetmise?

Et lõpetada ka tsitaadiga pühast raamatust, – Ossinovski tsiteeris Paulust, mina vastan Jeesuse sõnadega: Mt 23:23 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te maksate kümnist mündist ja tillist ja köömnest ning jätate kõrvale kaalukama osa Seadusest – õigluse ja halastuse ja ustavuse! Üht tuleb teha, kuid teist ei tohi jätta kõrvale!

Mt 23:25 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te puhastate karika ja liua väljastpoolt, aga seest on need täis riisumist ja aplust!

Mt 23:27 Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, sest te sarnanete lubjatud haudadega, mis väljastpoolt paistavad küll nägusad, aga seestpoolt on täis surnuluid ja kõiksugust roisku!

Lk 6:42 Kuidas sa võid oma vennale öelda: Vend, lase ma tõmban välja pinnu, mis on su silmas! ja ise ei näe palki oma silmas? Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast, siis sa näed tõmmata välja pindu, mis on su venna silmas!

See, mis meil praegu toimub, ei ole enam poliitiline võitlus, see on psühhoterror. Teisitimõtlejaid materdatakse lausa hüsteeriliselt.

Ma väga loodan, et Kirikute Nõukogu säilitab terve mõistuse, nagu ta jäi kindlaks kooseluseaduse suhtes. Eesti rahvas peab alles jääma, nagu olla kunagi öelnud Konstatin Päts. Jah, advendiaeg on enesesse vaatamise aeg. Ka sotsid peaksid enesesse vaatama, kui nad tahavad, et eesti rahvas neid ajaloo prügikasti ei viska. Rahvas on valedest tüdinud.

Mõistame üheskoos hukka IGASUGUSE vägivalla, nii vaimse kui füüsilise, nii ENDA kui teiste oma, ja hakkame ometi ükskord oma probleeme arutama mõistlikul, tsiviliseeritud demokraatlikul viisil. Ehk on veel võimalik?”