Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Malle Pärn: Meie sajandi progressorite eesmärk on sõda, mitte rahu

-
05.08.2021
Malle Pärn
© Erakogu

Kui mingi suurem kogukond või grupp nähtavalt sarnaste rassitunnustega inimesi tuleb vabatahtlikult, koguni agressiivselt mingi teistmoodi kultuuriga rahvuse hulka, siis on selge ja endastmõistetav, et neid seal jälgitakse. Nende käitumise järgi kujuneb kohalike suhtumine, ja paraku paistab alati halb käitumine paremini silma.

Enesekaitseinstinkt sunnib inimesi igat uut nähtust üsna kahtlustavalt uurima, enne kui nad selle vastu võtavad. Üks vääratus sisserändajate käitumises antakse ehk andeks, aga kui neid tuleb veel ja veel, siis tuleb ka korralikult käituvatel immigrantidel leppida sellega, et nende suhtes kujuneb üldiselt negatiivne hoiak. Keegi ei taha ju olla pettuse või vägivalla ohver lihtsalt sellepärast, et oma lihtsameelsuses usaldas võõrast inimest?

Öeldakse: miks te mõistate hukka need sisserändajatest vägistajad ja petturid, et eks meie hulgas on ju ka selliseid? Jah, on. Seda enam ei ole meil neid vaja kuskilt kaugelt (meile ülalpidamiseks) juurde tuua! Meile piisab meie oma kurjategijatest, me ei saa nendegagi hakkama. Samuti on meil juba piisavalt neid võõraid, kes meie keelt ära õppida ei taha, ja isegi omade hulgas ka neid, kes tööd teha ei taha ja teiste arvel elavad.

Kui need aafriklased siia põgeneksid kodumaal valitseva vägivalla eest, mis annaks neile ausalt sõjapõgeniku staatuse, siis nad ju käituksid siin teistmoodi? Siis nad oskaksid ju hinnata meie rahuaega ja kultuurset keskkonda? Ja kui nende hulgas olekski mõni üksik kurjategija, siis nende oma kogukond ju püüaks teda taltsutada ja korrale kutsuda? Sest mõistusega inimene saab aru, et iga üksiku indiviidi käitumisest oleneb kohaliku rahva suhtumine kõikidesse samade väliste tunnustega immigrantidesse.

Me ei näe seda mitte kuskil! Mitte ükski siiatulnud moslem (nende juhtidest rääkimata) ei ole avalikult hukka mõistnud oma kaasmaalase või usukaaslase kuritegusid või inetut käitumist! Vastupidi: nad õigustavad seda ja nõuavad, et kohalikud rahvad oma sajanditevanuse kultuuri vahetaksid nende sektikommete vastu! See näitab, et nad ei ole tulnud siia selleks, et siin rahulikult teiste hulgas elada, nad on tulnud siia endale uusi maid vallutama. Esiteks pettuse ja kavalusega, hiljem juba ka vägivallaga.

Öeldakse: ärge suhtuge teistesse inimestesse eelarvamusega, olge avatud!

Avatud saab olla ainult selle suhtes, keda usaldatakse!

Aga mis on eelarvamus, kas väljamõeldis, ekslik vale või pahatahtlik laim?

Suhtumine kellessegi oleneb eelnevast elukogemusest – näiteks korteri välja üürimisel võõrale – on ju vaja usaldada, et see uus üürnik on aus ja korralik inimene, ei kahjusta korterit, ei häiri naabreid, austab omanikku ja teisi kohalikke elanikke, peab kinni kohalikest reeglitest ja kokkulepetest.

Kui kellelgi on olnud eelnevalt sama tüüpi (samast usust, rassist või rahvusest) inimestega mingi negatiivne kogemus, – see ei tarvitse isegi olla isiklik, sest me ju õpime ka teiste vigadest – siis kujuneb ju õigustatud “eelarvamus”, mida võikski pigem nimetada arukaks ettevaatlikkuseks.

Mingi suvaline võõras kultuur ja väärtussüsteem ei pea olema meile tingimusteta vastuvõetav, sisserändaja peab arvestama kohaliku väärtussüsteemiga, mitte vastupidi! Moslemid ei tarvita küll alkoholi, aga nad ei austa kristlasi, õieti koguni põlgavad, seega, nad ei tarvitse nendega ausalt suhelda, nende meelest uskmatut võib karistamatult petta ja vägistada, aga meie kultuuris on kõik inimesed seaduse ees võrdsed, seega igasugune pettus ja vägivald on karistatavad kuriteod, mitte kultuuri või kultuse osa.

Seesama kehtib ka sisemiste progressiiv-agitgruppide kohta.

Kui me aina näeme LGBT-inimeste kiuslikku käitumist, siis me ei saa ju nendesse soosivalt suhtuda? Küsimus ei ole nende seksuaalkäitumises, tehku oma eraelus, mis tahavad, – enamusele on ebameeldiv nende agressiivne oma eluviiside propageerimine ja sellele kõikidelt heakskiidu nõudmine. Kasvõi vägisi, riiklike seaduste ja kohtute kaudu. Perekonnakaitsjate avaliku laimamise kaudu.

Miks tahetakse “pulmatorti” inimeselt, kes ei kiida heaks sinu eluviise ja põhimõtteid – milline loogika ajab inimese sellest keeldujat kohtusse kaebama? Mida see kaebaja tahab saavutada? Kättemaksu? Teisitimõtleja allutamist ja alandamist? See ei pane teda ju teisiti suhtuma? See ei pane ka teisi sinusse teisiti suhtuma?

Vastupidi: see kinnistab ja süvendab tema negatiivset suhtumist sellesse kohtusse kaebajasse. Enne vaatas ta viltu tema eluviisile ja moraalile, nüüd teab ta, et see inimene on lisaks ka kiuslik ja kättemaksuhimuline. Ainus asi, mida sellega saavutada võib, on hirm, et seesama asi võib juhtuda igaühega, kes julgeb progressoritele vastu hakata.

Niisiis: LGBT aktivistide eesmärk on sõda, mitte rahu. Nad ei taha mitte võrdsust, vaid võimu.

Ja migrandid Aafrikast tahavad Aafrika sõjad tuua üle Euroopasse. Nagu rändrohutirtsud hävitavad enne oma kodu, siis lähevad mujale ja hävitavad ka kõigi teiste kodud.

Malle Pärn