Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Meediakriitika: Delfi lugu Kyle Rittenhouse´i õigeksmõistmise taustast on tendentslik

21.11.2021
Kyle Rittenhouse – “Not Guilty On all Counts”. Pole süüdi kõigis punktides.
© Scanpix

Facebooki keskkond Meediakriitika vaatleb valesid faktiväiteid sisaldavat ja tendentslikku ülevaadet Kyle Rittenhouse´i õigeksmõistmisest Delfis.

Antud kirjatükk loob valefaktide esitamise ning tõeste faktide valikulise ja tendentsliku esitamise kaudu väära kuvandi Kenosha tulistamise detailidest, jättes nii mulje ka autori erapoolikkusest.

Detailid:

1. Märtens esitab näiteks sündmuse enesekaitselist iseloomu vaid Rittenhouse´i väitena (“Toona vaid 17-aastane olnud Kyle Rittenhouse tegutses enda sõnul enesekaitseks, kui lasi automaatrelvaga maha kaks inimest ja haavas kolmandat.”).

Tegelikkuses jõudis siiski kohus Rittenhouse´i õigeks mõistes järeldusele, et fakt, nagu oleks Rittenhouse tulistanud enesekaitseks, leidis tõestamist.

Seega on enesekaitse näol tegu tõestatud fakti, mitte Rittenhouse´i väitega. Oluline vahe.

2. “Toona 17-aastane Kyle Rittenhouse läks enda sõnul naaberosariigist Illinoisist Kenoshasse korda tagama, et kohalike vara rahutuste eest kaitsta.”

Taas – kohtuprotsessil leidis tõestamist, et Rittenhouse´il oli piisavalt alust minna Kenoshasse perekonna vara kaitsma. Nimelt selgus, et Kenoshas elavad nii Rittenhouse isa, vanavanemad kui veel mitmed lähisugulased.

Veel – prokuratuur on kasutanud läbivalt ühe rõhutusena seda, justkui polnuks Rittenhouse´il Antiochi linna (Illinois osariik) elanikuna Kenoshasse üldse mingit asja. Tegemist on absoluutse jamaga, kuna sisuliselt on Antioch ja Kenosha üks ja sama linn. Formaalselt on nende vahe ca 30 km, tegelikkuses aga kujutab Antioch endast peaaegu Kenosha eeslinna, hoolimata sellest, et osariikide piir nende kahe vahelt läbi jookseb. Tegu on umbes sama moodi paiknevate asulatega nagu näiteks Sindi ja Pärnu või Paikuse ja Pärnu.

3. “Kaasa võttis Rittenhouse poolautomaatrelva AR-15, kuigi Wisconsinis tohib relva kasutada alles 18. eluaastast alates.”

Väide on vale. Esiteks tohivad kasutada Wisconsinis relva ka noored vanuses 16-18 seadustes olevate reeglierisuste alusel noortele. Nii et kokkuvõttes kehtib see keeld Wisconsini osariigis lühikese toruga relvade suhtes, kuid ei laiene pikatorulistele relvadele (jahikultuuri piirkond).

Sellega oligi koomiline lugu, kuna Politifacti “faktikontroll” tegi Rittenhouse relvakandmisele “faktikontrolli” ja jõudis järeldusele, et Rittenhouse kandis relva illegaalselt.

Kohtus aga ei läinud prokuratuuri esitatud illegaalse relvakandmise süüdistus isegi arutamisele, kuna sellel puudus perspektiiv täielikult – relvakandmise seaduslik alus oli ilmne.

Kohtuistungilt selgus ka, et Rittenhouse oli kõikide relvadesse puutuvate seadustega nii Wisconsini kui Illinois osariigis põhjalikult kursis, kuna teises osariigis oli tal alaealise relvaluba, samuti oli relv nii ostetud kui hoiustatud igas mõttes korrektselt.

Tundub et Politifacti ja EPL-i faktikontrolli (mõlemad on selge vasakpoolse biasega) tasemed ja ka metoodiline “baas” on üsna sarnased.

Seejuures asus Politifact veel peale kriitikalainet täiesti toorest ajama, ignoreerides täielikult aset leidnud kohtupraktikat ja väites, et nad “endiselt ei arva, et nad eksisid”, põhjendades oma eksimust demagoogiliste konstruktsioonide abil (näiteks et relvaluba kehtis pika toruga relvadele, mis tuleneb asjaolust, et noored saaksid jahil käia. Rittenhouse aga polevat olnud jahil.)

4. Autor jätab terve rea asjaolusid, mis räägivad Rittenhouse´i kasuks, välja toomata.

Näiteks mainib ta küll ära, et üks mahalastutest, Joseph Rosenbaum, oli just välja saanud psühhiaatriahaiglast ravilt, kuid jätab mainimata, et Rosenbaum oli 15 aastat vangis istunud kurjategija (pedofiil, lapseealiste poiste vägistamiste juhtumid).

Seoses Rosenbaumi tapmisega ei maini ta ka, et üks Rosenbaumi kamraadidest tulistas vahetult enne Rittenhouse lasku Rittenhouse suunas, kuid ei tabanud. Samuti ei räägita asjaolust, et nii too tulistaja (Ziminski) kui Rosenbaum kui teised ründasid Rittenhouse´i, karjudes “kill him” ja “get his ass”.

5. Täielikult jääb mainimata Huberi tegevus (kes oli relvastatud rulaga ja ründas sellega jalust maha löödud Rittenhouse´i, lisaks oli ka Huber vanglakaristust kandnud kurjategija – kägistas oma venda, ähvardas noaga pereliikmeid, s.h. vanaema.)

6. Tendentslik ülevaade antakse ka tunnistajana esinenud Gaige Grosskreutzi tegevusest ja vaikitakse sellest, et Grosskreutz jäi kohtus vahele rea valedega. Nii näiteks valetas G. politseile, et tal polnud relva. Tegelikult ilmnes kohtus, et Grosskreutzil oli relv, seejuures oli tema relvaluba aegunud ja ta poleks saanud seda pikendada – kuna ka tema oli kriminaalkorras karistatud. Lisaks oli ta relva pihku haaranud kui jooksis politsei suunas taanduval Rittenhouse´il järel. Rittenhouse ei tulistanud endale kallaletungivat Grosskreutzi enne kui see suunas meetri kaugusel lamavat Rittenhouse rünnates ka oma Glocki tema suunas.

Üldse ei mainita nimetatud kolme isiku tausta – näiteks seda, et kuulusid “The People´s Revolutionsi”-nimelisse vasakäärmuslaste rühmitusse jne. e. olid radikaalsed vasakäärmuslased.

Samuti ei räägita ka profiilide erinevusest – Rittenhouse, keskkooliõpilane, vabatahtlik vetelpäästja ja tuletõrjuja, suhteliselt musterkodanik – peale selle alaealine. Teisel pool täiskasvanud mehed, vangis istunud kurjategijad, psüühiliselt haiged äärmuslikud ja vägivaldsed vasakaktivistid.

Tervikuna jääb artiklist kumama toon, nagu sisaldanuks Rittenhouse´i õigeks mõistnud kohtuotsus ebaõiglust. Kohtuprotsess – s.h. ristküsitlused on aga kõikidele kättesaadavad. Soovitatav neid vaadata.”