Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Mike Calamus: “Eestit valitsegu Eesti kodanikud”

10.05.2022
Mike Calamus

Seoses Venemaa imperalistliku tegevusega Ukrainas on ilmsiks tulnud tõsine oht Eesti omariiklusele. Paljud Eesti kodanikud ei tea, et Eesti seaduste kohaselt võivad kohalike omavalitsuste valimistel osaleda ja hääletada ka Venemaa passi omanikud. Inimestel, kes Eestis elanud juba pikemat aega ja omavad Eestile vaenuliku riigi kodakondsust, ei tohiks olla mitte mingit õigust meie asjades kaasa rääkimises.

Putinile on vägagi kasulik selliseid kodanikke oma huvides ära kasutada. Desinformatsioon ja propaganda maalib põliseestlastest siiani kuvandit, et kõik eestlased on fašistid, kes ei mõista Nõukogude Liidu üllast teenet Teise Maailmasõja ajal. Valdav enamus Vene passi valinud isikud on lojaalsed Venemaale ja nende ideedele.

Teatavasti võttis 2. veebruaril 1992 a. Vene Föderatsioon vastu seaduse, mis jättis kõik endise Nõukogude Liidu kodanikud, kes elasid väljaspool Vene Föderatsiooni, Venemaa kodakondsuseta. Venemaa küll võimaldas neil passi taotleda. Peale Nõukogude Liidu lagunemist taastas Eesti Vabariigi kujul, mis kehtis enne annekteerimist Teise Maailmsõja käigus. Eesti kodakondsuse said vaid Eesti riigi kodanikud.

Kuna Eestisse oli jäänud suur arv endisi Nõukogude Liidu kodanikke, kes olid ilma ühegi riigi kodakondsuseta, võeti kasutusele välismaalase pass, rahvakeeles „hall pass“. 1992. aastal oli kodakondsus- ja migratsiooniameti andmetel määratlemata kodakondsusega isikuid Eestis 494 000.

Välismaalase passi omanikul on õigus hääletada kohalike omavalitsuste volikogude valimistel, tal on õigus viisavabalt reisida Euroopa Liidu riikidesse ja Vene Föderatsiooni. Samuti on talle tagatud kõik muud õigused, mis on tagatud Eestis seaduslikult elavatele inimestele – ta saab vajadusel riigi pakutavaid sotsiaalteenuseid, tema lapsed saavad käia Eestis koolis ja lasteaias.

Samas ei saa Eesti kodakondsuseta inimesed hääletada ja kandideerida Riigikogu valimistel, töötada riigiametis ja kohalikes omavalitsustes ega minna sõjaväkke.

Kohalike omavalitsuste valimistel tuleks kindlasti kaotada valimisliidud, mis hägustavad ja varjavad tegelikke poliitilisi jõude. Kõlavatesse loosungitesse looritatud valimisliidud on tegelikult troojahobused, kes levitavad kahtlast ja eestivaenulikku poliitikat.

Kodumaad ja oma riiki puudutavates küsimustes ja valikutes peaks osalema ainult Eesti kodanikud. See on kodakondsuse peamine privileeg igas arenenud demokraatlikus riigis. Elamisluba ei ole piisav dokument kohalikel valimistel osalemiseks. Sisserännanutel ja migrant-töölistel puuduvad juured ja sidemed Eesti ajaloo ning Eesti maaga. Põlvkondade pikkused seosed on aga olulised tegurid Eesti riigi saatuse määramisel järgmisteks põlvedeks. Kohalike omavalitsuste valimistingimused peaksid olema täpselt samad nagu Riigikogu valimistel. On täiesti absurdne, et need reeglid on erinevad.

On selge, et praegusel keerulisel ajastul peaks riigi turvalisuse huvides relva omama ainult Eesti kodanik – ei keegi muu. Vene passi omanik keeraks püssitoru väga kergelt meie oma kodanike vastu.

Samuti ei ole ainult elamisluba Eestis mitte mingi õigustus relva omada. Eesti riigi kaitsmine on ikkagi Eesti kodanike õigus ja kohustus.

Elamisloaga isikud on külalised meie kodus! Massiliselt nii Venemaalt kui ka Ukrainast meie väikesesse Eestisse saabuvad inimesed muudavad meie kodumaad ja kultuuriruumi kardinaalselt.

Saades elamisloa on nad automaatselt ka valijad.

Me ei saa lubada, et juba lähitulevikus hakkavad nad otsustama meie elu ja maa üle. Liiati, kuna me ei teagi hetkel kes kõik meile siia kohale tulnud on ja kes soovivad siia jääda päriseks. Eestis sündinud lastele automaatselt kodakondsuse andmine tekitab omaette probleeme Eesti kui unikaalse rahvusriigi jaoks. Piiramatu immigratsioon ning automaatne sünnijärgne kodakondsus võib toimida suures riigis nagu USA, mis on ajalooliselt immigrantide poolt asustatud, ent mitte imetillukeses rahvusriigis nagu Eesti.

 

Mike Calamus

EKRE USA osakonna esimees