Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Mille alusel nõutakse LGBT, sooneutraalsuse ja soomuutmise propaganda kohustuslikkust lastele? 

-
30.06.2021
Ühe seksuaalõpetaja tunnid jõudsid lasteaedadesse samaaegselt siil Priidiku homolugudega.. Pilt on illustratiivne.
© Objektiiv

Veelkord Ungari parlamendis vastu võetud seadusest, mis keelustab omasooiharuse ja soomuutmise propageerimise alaealistele. See Ungari siseriiklik otsus oma laste kaitsest põhjustas EL progressiusklikes ringkondades tormilise rahulolematuse, see õõnestavat meie kõigi ühise EL “alusväärtusi”, sõnavabadust ja inimõigusi.

13 EL liikmesriiki tegid Belgia algatusel ühispöördumise, kus nõudsid Euroopa Komisjoni sekkumist ja pöördumist Euroopa Kohtu poole. EL lepingu paragrahv 7 sätestab protseduuri, millega teatud juhtudel on EL õigus peatada liikmesriikide teatud õigused ja antud juhul tahetakse Ungarilt võtta ära hääleõigus EL Nõukogus. Euroopa Ülemkogu hääletas Ungari ja Poola küsimuses 24.–25. juunil konsensust saavutamata.

Kõik see on otseselt võrreldav ENSV 1988. aasta 16.novembri suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmisega Eesti Ülemnõukogus. Ka siis tekkis Kremlis tormiline rahulolematus, sest tegemist oli NSVL “alusväärtuste” jalge alla tallamisega. Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütel kutsuti Moskvasse NLKP keskkomitee presiidiumi ette aru andma.

Erinev on asja juures see, et ENSV kui liiduvabariik tõesti ei tohtinudki oma seaduste ülimuslikkust kuulutada, nii et juhtunu oligi skandaalne. Tänane Ungari Vabariik on EL aluslepingute kohaselt täielikult suveräänne riik vabas liidus ja oma seadusi on tal põhimõtteline õigus ülimuslikeks kuulutada.

Praegu aga võttis Ungari parlament vastu kõigest oma siseriikliku korralduse, alaealiste kasvukeskkonna seaduse.

Küsimus on, mille alusel on LGBT, sooneutraalsuse ja soomuutmise propaganda lastele KOHUSTUSLIK? Mis on LGBT ideoloogia tegelik eesmärk? Tegelikult peaks see olema ammu selge – tegemist on globaalses mastaabis inimese alusidentiteetide lagundamisega inimeste muutmiseks kindla soomääratluseta, perekondliku, rahvusliku kuuluvuseta omavahelise sidususeta üksikühikuteks, keda oleks hea totaalse manipulatsiooni abil valitseda.

LGBT-ideoloogia on kultuurimarksistlik rünnak elu olemuse vastu. Küsimus on, kas me tunnistame perekonda eluolemuslikult kokkukuuluvana (NB!! just seda teevad algselt kõigi riikide põhiseadused), s.o. vanemate ja laste kokkukuuluvust elu püsimise alusstruktuurina või mitte?

Teiseks, kas me tunnistame, et väikelapseeas ja väljaarenemata psüühikaga alaealiste räige ideoloogiline mõjutamine ja muundamine loomulikku perekonda kõrvale tõrjudes ja laskmata kasvavatel lastel normaalselt oma elu eest juba vastutusvõimeliseks täisealiseks kasvada, on eluolemuse vastane?

LGBT-ideoloogia kui kultuurimarksistlik rünnak elu olemuse vastu ja inimese alusidentiteetide lammutamiseks on senise marksistliku progressivismi tippsaavutus, See on otsene kurjus.

Ülla Vähk