Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Anti Ronk: Töötukassa taaskäivitas venestamispoliitika

-
09.06.2016
Anti Ronk: Töötukassa taaskäivitas venestamispoliitika

Nii nagu eelmise sajandi 60ndatel püüdis NSV Liit kõikides liiduvabariikides kehtestada riigikeeleks vene keele, alustas Ida-Virumaa osakond Jõhvis sellega uuesti. Nimelt kästi eestlasest töötul täita venekeelne ankeetküsitlus tööharjutuse kohta.

Kuigi eelmise sajandi venestamispoliitika kukkus Eesi NSV-s läbi suures osas just tänu eestimeelsetele riigiametnikele, siis praegu alanud sotsiaalministeeriumi allasutuse tegevust võib nimetada selle taaskäivitamiseks. Ja selle läbiviijateks pole enam mitte Moskvast juhtnööre saavate püürlike parteitegelastega, vaid tublide ja Eesti riigile truude ametnikega.

See, et eestlastega Ida-Virumaa erinevates riigiasutustes vene keeles suheldakse, on igapäevane ja normiks muutunud käitumine. Üllatusena tuli aga see, et sellel ajaloolisel kuupäeval – 7.juunil 2016 – kästakse täita ka venekeelseid dokumente. Sai selgeks, et riigikeel enam Ida-Virumaal ei kehti. Nüüd on selleks siin eesti keele asemel vene keel.

Arvan, et Töötukassa juhtkond on sellisest käitumisest teadlik. Kahtlustan, et nii nõukogu esimees Jevgeni Ossinovski kui ka teised nõukogu liikmed ning juhatuse esimees Meelis Paavel on sellise käitumise ühiselt heaks kiitnud. Ning soodustavad selle jätkumist…

Loogiliselt arutledes liiguvad need vene keeles täidetud ankeedid Tallinnasse. Seal loevad neid vene keelt hästi oskavad ametnikud ning teevad omad järeldused. Peagi nõutakse venekeelsete dokumentide täitmist ka Lääne-Virumaal ning siis Tallinnas. Järgmised maakonnad tulevad sellise “kampaaniaga” riburada järele. Kui pärast haldusreformi läbiviimist jääb alles neli maakonda, siis pole vaja tegeleda enam 15 maakonnaga, vaid ainult kahe-kolmega.

Loomulikult on selline samm üheks “peenhäälestuse” osaks meie Rõivase juhitud valitsuse poliitikas ja eesti rahva püsimise kindlustamiseks läbi sajandite (Põhiseaduse preambula). Enam pole vaja valitsusel hirmutada meid Venemaaga, sest venestamisega alustas meil Sotsiaalministeerium. Määrates selle läbiviijaks oma allasutuse – Töötukassa.