Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Kas tänavu tuleb viimane Emadepäev?

13.05.2023
Järgmisel aastal võib see silt olla juba vihakõne – ei ole sooneutraalne.
© UU

Viimasel ajal on mehe-naise abielu ning isa ja ema nimede kohale tõusnud mustad pilved – esimese asemele tahetakse pjedestaalile tõsta samasoolised ja isa-ema asemele vanem 1 ja vanem 2. See tähendab, et Emadepäev ja Isadepäev võivad ajalukku minna ja järgmise aastal on “ema” ütlemine juba vihakõne voolavate sugude suhtes.

Olukord on hullemast hullem: mõnel lapsel on kaks isa ja pole asja Emadepäevale. Et need ebanormaalsused varjata, kaotatakse lihtsalt kahe vanema otsesed nimed “ema” ja “isa” ära ja pannakse asemele anonüümsed persooninimetused.

Varro Vooglaid vahendab sotsiaalmeedias:

“Vandeadvokaadist sõber Risto Agur kirjutab: “Tundub, et levimas on vale arusaam, mille kohaselt seoses nn homoabielu legaliseerimisega midagi seoses isa ja ema mõistetega ei muudeta. See ei vasta tõele. Kuigi perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri ütleb, et ema ja isa legaaldefinitsioone ei muudeta, siis sisuliselt ei vasta see tõele olukorras kus need mõisted lihtsalt kaotatakse ära ja asendatakse sooneutraalse vanemlusega igal pool kus need ilmnevad.

Siin mõned konkreetsed näited:

Töölepingu seadus (TLS) paragrahvi 631 lõikes 1 asendatakse sõnad „emal või isal“ sõnadega „ühel vanemal“.

TLS paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „puudub kanne lapse isa kohta“ tekstiosaga „puuduvad andmed teise vanema kohta“;

TLS paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „emal ja isal, kes kasvatab“ tekstiosaga „mõlemal vanemal, kes kasvatavad“;
Perehüvitiste seaduse paragrahvi 46 lõikes 4 asendatakse sõna „isa“ sõnaga „vanem“;

Perehüvitiste seaduse paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „puudub kanne isa kohta“ tekstiosaga „puuduvad andmed teise vanema kohta“;

Perekonnaseisutoimingute seaduse paragrahvi 22 lõige 1 punktis 3 asendatakse sõna „isa“ sõnadega „teise vanema“.”

Tsiteerides Ossinovskit, tegemist on äärmiselt ohtliku ja ebainimliku düstoopiaga.”

Homme on küll ilus päev, Emadepäev, kuid see võib osutuda ka pidupäevalise kurvaks ärasaatmiseks. Seiskem emade ja isade, meeste ja naiste eest!”

Uued Uudised