Riho Breivel: eelmiste valitsuste vead tuleb ruttu parandada

Riho Breivel

Riigikogu liige Riho Breivel (EKRE) leiab, et eelmiste valitsuste vigu tuleb praegu ruttu parandama hakata. Markantsema näitena toob ta metsaistutamise, kus tänu riigihankele on Ukraina tööjõu kasutamine kallim, kui oma inimeste töö: metsaistutuse konkursi võitis firma, kes palkas selleks tööks ukrainlased ja töö ise läks 1,5 miljonit eurot kallimaks, kui oleks see maksnud kohalikega.

Riho Breivel: “Aastate jooksul on meil liigagi palju räägitud äärealade tühjenemisest, inimeste võimatusest eesti äärealadel ära elada, kuna puudub reaalne sissetulek.

Puudub, sest ei ole võimalik leida ka kõige väiksemat võimalust teenistuseks. Ei olegi võimalik, kui me jätkaksime kursil, mis on meile ette pannud endised liberaalsed valitsusringkonnad. Kiiresti tuleb vead parandad. Nii nagu sai tehtud alkoholiaktsiisiga, kuid ilma jooksma hakkamata, jääme kindlasti rongist lõplikult maha.

Probleeme võib leida igas valdkonnas, näiteks metsanduses. RMK on metsa istutamist ja käbikorjamist viinud kümneid aastaid läbi kohalike elanike toel, kes on selle eest saanud igal aastal konkreetset, kuigi mitte väga suurt töötasu. Eelmise valitsuse ajal viidi rahandusministeeriumi poolt läbi audit, kes leidis, et RMK rikub riigihanke seadust ja hiilides sellest kõrvale pakub tööd kohalikele ilma rahvusvahelise konkursita. Tehti ettekirjutus ja tagajärg, Metsaistutuse konkursi võitis tubli firma, kes palkas selleks tööks ukrainlased ja töö ise läks 1,5 miljonit eurot kallimaks, kui oleks töö maksnud oma inimestega. Sama  sünnib ka käbide korjamise osas.

Milles siis probleem? Aga selles, et riigihanke seadus on nii Euroopa Liidu nägu. Eelmised võimulolijad ei saanud ju erandeid teha. Nii ongi see seadus meil ääremaade kägistaja ja mitte ainult ülalkirjeldatud valdkonna. Ka ehitushangete puhul on  väiksemad tegijaid pideva löögi all.

Eks tegutseval valitsusliidul tuleb ka need vead parandada, kuigi see on keeruline ja raske ideoloogiline võitlus.

Oleme ju seda võitlust pidanud ka Nõukogude Liidu tingimustes, kui meid kägistasid Moskva normid ja COST-id. siis teist teed ei olnud, kui laulev revolutsioon – selleks, et võiksime ise otsustada, mida istutame, mida ehitame ja mida sööme.

Ärgem siis ka nüüd seda kergekäeliselt käest anna ja kui midagi ongi käest libisenud, siis on olemas praegu võimalus vigade parandamiseks, täna on seda lihtsam teha, kui homme.”

UU

Kommentaarid