Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Sanktsioonid kas on või ei ole, kuid Operaili Vene nikli vedamise lugu muutub pingpongimänguks

08.12.2022
Niklitööstus Nikeli tehases Murmanski oblastis. Pilt on illustratiivne.
© Scanpix

Venemaa-vastastes sanktsioonides peaks olema kirjas, kas Vene nikli vedu Euroopasse on seaduslik või mitte. Kui on, siis on, aga sel juhul jätkatakse Läänes Putini sõjamasina toitmist ning selles osaleb ka Eesti. Kui ei ole, siis tuleb Operailil lihtsalt pillid kotti panna.

Praegu aga tundub, et lahti on läinud nn pingpongimäng, kus pinksipalli söödetakse edasi tagasi. Kuni Yle paljastusteni ei olnud kellegi asi, et Vene niklil on Läänes endiselt turg, seda lihtsalt varjati. Kui asi tuli avalikuks, siis Eesti võimupoliitikud vangutavad vaid päid: ai-ai-ai, kuidas nii see on väga paha, aga riigifirmale kohese lõpetamise käsku ei anna.

Operail aga on asunud vasturünnakule: neil suva, nemad on majandusettevõte ja peavad tulu teenima, kui riik tahab, et nad Vene niklit ei veaks, andku käsk, aga arvestagu, et firmal hakkab sellest paha.

Nii kujunebki välja olukord, kus sanktsioonid justkui on, aga kinni neist ei peeta, kõik veeretavad süü endalt ära, aga Putini sõjamasin ikka kosub.

Uudis ise kõlab järgnevalt.

Eesti riigile kuuluva raudteetranspordi ettevõtte Operail juhatuse esimees Raul Toomsalu ja ettevõtte juhatuse liige Merle Kurvits ütlesid kommentaariks uudistele, et Operail valmistub Soomes vedama Venemaa niklit, et Operaili juhatus on täitnud hoolsuskohustust ja kõiki ettevõtte omaniku ootuseid.

Sel nädalal teatas Soome rahvusringhääling Yle, et Operail valmistub Soome riikliku raudteefirma VR-i asemel vedama Soomes Venemaa niklit. Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil kritiseeris seda välisminister Urmas Reinsalu, öeldes, et Eesti riigile kuuluv ettevõte peaks loobuma igasugusest Venemaaga seotud ärist, vaatamata sellele, kas see on õiguslikult lubatud.

Toomsalu ja Kurvits toonitasid ühiavalduses, et väide nagu tegutseks Operaili juhatus Venemaalt pärit kaupa vedades omavoliliselt ja ebaeetiliselt, on vale.

“Omaniku ootused on riigiettevõtte ainuaktsionäri poolt esitatud allkirjastatud dokumendid, mis määravad kindlaks, millised tegutsemisjuhised peab nõukogu juhatusele andma. Juhatuse liikmed on lepingulised töötajad, kelle ülesandeks on ettevõtet omaniku ja nõukogu suuniste järgi juhtida. Olenemata sellest, mida arvab Urmas Reinsalu, ei ole riigiettevõtte juhatusel mingit seaduslikku õigust teha omaenda arvamuse või eetika järgi ettevõttele majanduslikult kahjulikke otsuseid,” kommenteerisid Operaili juhatuse liikmed.

Nende sõnul on iga äriettevõtte – ka iga riigiettevõtte – tegutsemise eesmärk teenida kasumit ja vältida kahjumit omanikule. “Teadlik äriettevõtte kahjustamine ning sellega teistele võlausaldajatele rahalise kahju tekitamine on lubamatu nii eetiliselt kui ka seaduse silmis,” lisasid Toomsalu ja Kurvits.

Nad osutasid, et hetkel kehtivad, tänavu 3. mail majandus- ja taristuministri allkirjaga kehtestatud omaniku ootused AS Operailile ütlevad, et ettevõtte eesmärk on jätkuvalt tegeleda kasumliku ja efektiivse majandustegevusega ning säilitada Eesti raudteetaristul kauba veovõime, kuid täita kõiki sanktsioone ja loobuda Venemaa ja Valgevene ettevõtjatega ärisuhetest vajadusel järk-järgult. “Samasisulised juhised on esitatud juhatusele regulaarsel kohtumisel omaniku esindajatega – nii valitsuse kui ka ettevõtte nõukoguga, kes on jooksvalt kursis ettevõtte tegevusega ning andnud oma kinnituse kõigile olulistele otsustele ka käesoleval aastal,” lisati avalduses.

Neid suuniseid on Operaili juhatus Toomsalu ja Kurvitsa kinnitusel täitnud. “Venemaa ja Valgevene transiidi lõppemise tõttu on Operaili veetavad kaubamahud võrreldes eelmise aastaga vähenenud poole võrra, töö on kaotanud või kohe kaotamas üle 200 inimese,” tõdesid nad.

Venemaalt pärit kauba veo järk-järgult vähendamise, mitte järsult lõpetamise, eesmärk on nende sõnul vähendada kaasnevaid kahjusid. Leida tuleb asendusi kaduvale kaubale, et säilitada Eestis strateegiliselt oluline raudteeveo võimekus, vähendada raudteealaste teadmistega inimeste töökohtade kaotamist ja majanduslikku kahju.

“Samuti ei ole kogu kaubavahetus Venemaaga veel katkenud, sest on kaupasid, mida Euroopas on ettevõtete ja inimeste toimetulekuks vaja. Operaili kliendid on Eesti ettevõtted, kelle tegevus on senini sõltunud Venemaalt toodavast toorainest – ka nemad on vajanud üleminekuaega mujalt maailmast sobiva tooraine leidmiseks, et ettevõtte tegevus ei jääks seisma ja inimesed tööta,” lisasid juhatuse liikmed.

Nende sõnul on Operaili juhatus, nõukogu ja omanik ühiselt arutamas Vene päritolu kauba veo täieliku lõpetamise üle. Kui omanik uued ootused kinnitab, tuleb veel ka nõukogul otsus kinnitada, seejärel saab juhatus uued suunised tegutsemiseks.

Toomsalu ja Kurvits hoiatasid, et võimaliku Vene päritolu kauba veo lõpetamise tõttu võib Operaili kaubamaht uuel aastal vähendada veel 65-70 protsendi võrra ning sellega kaasnevad täiendavad koondamised. “Kui piirangud kehtestatakse vaid Operailile kui riigiettevõttele, siis halveneb antud turuolukorras vaid Eesti riigiettevõtte konkurentsipositsioon, sest eraettevõtted ning Läti ja Leedu riigiettevõtted saavad Vene kauba veoga jätkata,” lisasid nad. (BNS)