Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Uno Kaskpeit: Asutusi ei huvita Mõniste-Ape maantee piirikupitsa olukord

01.11.2016
Ape maantee piirimärgi nr 165 olukord

Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees ja EKRE fraktsiooni liige Uno Kaskpeit on pikemat aega hädas ametkondadega, kes ei tunne huvi Mõniste-Ape maantee äärse piirikupitsa ja piirimärgi kordaseadmise vastu, kus teetööde käigus kupits hävitati ja piiritulp lihtsalt kraavi mattus.

Selle aasta mai alguses juhtusin sõitma Apest Mõniste suunas. Oli hea soe tunne südames, et näen vanu tuttavaid paiku, kus teenistuse ajal sai tihti ringi käidud. Jõudnud Vastse-Roosa kunagise piiripunkti paiknemise kohale, kus asub ka Eesti-Läti riigipiir, oli minu ehmatus suur. Maantee kõrval asuv piirimärk nr 165 (+257) oli maantee rekonstrueerimise käigus osaliselt maetud pinnase alla. Piirimärgi kupits oli täielikult pinnase all ja piirimärgist umbes neljandik oli samuti mulla all.

18. mail 2016 kirjas siseminister Hanno Pevkurile küsisin neli küsimust:

  1. Kuidas on saanud tekkida olukord, mille käigus piirikupits on hävitatud ja piirimärk osaliselt pinnase alla maetud?
  2. Millal ja milline ettevõte on sellega hakkama saanud?
  3. Milliseid sanktsioone kavatsetakse riigipiiri märgistuse rikkujate suhtes rakendada?
  4. Kas piirikupits on kavas taastada?

Siseminister vastas oma 06. juuni 2016 kirjas, et piirimärgi nr 165 (+257) kupits on kahjustatud Ape-Mõniste maantee rekonstrueerimise tööde käigus Läti poolel asuva maha sõidutee ehituse käigus. Ta lisas, et 11.05.2016 kohtusid antud küsimuse lahendamiseks Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriesindajad. Kohtumisel jõuti üksmeelele, et küsimuse lahendamise eest on vastutav Läti Vabariik ning piirimärki kahjustas maantee renoveerimistöid teostanud Läti Vabariigi aktsiaselts „Läti Riigiteed“. Lepiti kokku, et Läti pool tegeleb piirimärgi taastamisega. Tänaseks on möödunud 4,5 kuud piiriesindajate kohtumisest, kuid piirimärgi taastamise osas mingeid märke näha ei ole. Antud piirimärgist umbes 6-7 meetrit Eesti poolel asub teeservas informatiivne silt, millelt nähtub, et tööde lõpetamise aeg oli novembris 2014, ehituse eest vastutajaks oli Maanteeamet ja tööde teostajaks AS Teede REV-2 (vt fotot nr 3).

Imestama paneb, et tööde vastuvõtmisel ei märgatud ega fikseeritud, et rekonstrueeritud maantee kõrval asuv piirimärk oli osaliselt maetud pinnase alla. See näitab seda, et tööde teostamise käigus ei kooskõlastatud piiriesindajatega mingeid tegevusi.

Kuna 2016. aasta septembri lõpuks ei olnud eelpool nimetatud kohas mingeid piirimärgi kupitsa taastamise märke näha, koostasin uue kirja siseministrile. Küsisin ministri käest, et millisesse etappi on jõudnud piirimärgi kupitsa taastamise tööd oktoobriks 2016. Teiseks soovisin teada, kuidas sai tekkida olukord, et piiriesindajad avastasid piirimärgi kupitsa kahjustamise alles 2016. aasta mais, kuigi piirimärgi vahetus läheduses asuval sildil oli antud tee rekonstrueerimise tööde lõpetamise ajaks märgitud november 2014. Kolmandaks küsisin aru, miks ei pööranud Maanteeamet ja AS Teede TREV-2 tööde vastuvõtmisel tähelepanu riigipiiri märgistuse rikkumisele ega teatatud sellest piiriesindajale.

Vastuse oma kirjalikule küsimusele sain 17.10.2016. Siseminister teatas, et käesolevaks hetkeks on Läti Vabariigi piiriesindaja saatnud piirimärgi kupitsa taastamise projekti materjalid Politsei- ja Piirivalveametile kooskõlastamiseks ning planeeritav tööde alustamise aeg on 2017. aasta kevad.

Vaadeldes lähemalt siseministri kahe vastuskirja sisu koorub välja suutmatus probleeme lahendada mõistliku aja jooksul. Esimeses kirjas väitis siseminister, et 11.05.2016 toimus Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriesindajate vahel kohtumine antud piiriintsidendi lahendamiseks. Teises kirjas märkis siseminister, et kupitsa kahjustamine avastati 2015. aasta augustis ja ühine juurdlus viidi läbi 28.08.2015. Kui võrrelda esitatud fakte, siis tekib küsimus miks tekkis juurdluse läbiviimise ja piiriesindajate kohtumise vahele ligi 9 kuuline ajavahe. Siit võib teha kaks järeldust: 1) Siseministril ei ole oma ametkonnas toimuva kohta adekvaatset informatsiooni ja ülevaadet. 2) Siseministri jaoks ei ole Eesti – Läti piirimärgi rikkumine märkimisväärne sündmus.

Tekkinud olukord on muidugi kahetsusväärne, et Eesti riigi territooriumi märgistus ei ole meie valitsus koalitsioonile tähtis ja kaks aastat pärast märgistuse rikkumist ei ole suudetud seda taastada. Täna 1. novembril möödub muuseas 94 -aastat iseseisva Eesti piirivalve loomisest.

Uno Kaskpeit