Urmas Espenberg: seksuaalse ahistamise puhul tegeletakse tagajärgede, mitte põhjustega

Suud puhtaks 1

Kolmapäevases (18.10.17) ETV saates “Suud puhtaks” ütles selles osalenud EKRE juhatuse liige ja kirjanik Urmas Espenberg, et seksuaalset ahistamist käsitletakse meil liialt kitsalt ja põhjuste uurimise asemel tegeletakse rohkem selle tagajärgedega.

“Seksuaalset ahistamist tuleks vaadelda laiemalt, osana üldisest ahistamisest, mille aluseks on agressiivne inimkäitumine ja selle ohjeldamine. Hetkel tegeleme probleemiga  jõudmata selle põhjuste juurde. Ahistamise põhjused aga peituvad agressiivses käitumises, mille aluseks võib olla nii kaasaantud ellujäämisinstinkt, mis pöördub teatud juhtudel agressiooniks teiste suhtes kui ka õpitud käitumine. Agressiivse käitumise eesmärgiks on eeskätt oma tahte pealesurumine ja see ei ole soopõhine, vaid puudutab kõiki nii inimeste- kui ka riikidevahelisi suhteid.”

Espenberg tõi välja, et mehelik agressiivsus on rohkem füüsiline ja ründav, naiste oma aga psüühiline, verbaalne ja vältiv.

“Agressiivset käitumist on sajandeid lihvitud kultuuri, seaduste ja moraaliga, ent ikka ja jälle ujub ta uuesti pinnale. Osalt on kaitseotstarbeline agressiivsus vajalik, kuna ilma selleta ei suudaks ükski inimene, ühendus või riik oma huvide eest seista, samas kandub teatud osa agressiivsust paratamatult inimeste eraellu, inim- ja seksuaalsuhetesse,” ütles Espenberg.

“Me ei saa kõikide inimeste järgi panna valvama politseinikke ja sotsiaaltöötajaid (nagu sooviksid teha sotsid, kelle arvates inimene kuulubki riigile), sest tööjõudu napib niigi. Seega jääb ainsaks võimaluseks ajada asjad korda väiksemates kooslustes nagu perekond, kogukond, sõpruskond või töökoht, unustamata ka inimese enda vastutust. Moraal on paraku Lääne ühiskondades üsna madal.”

Espenbergi arvates lisab pingeid juurde Euroopasse saabunud multikultuursus, sest erinevates kultuurides valitsevad lubatud ja keelatud agressiivsuse osas erinevad arusaamad ja see puudutab ka seksuaalset vägivalda.

“Kui Euroopa riikides on seksuaalne vägivald jäänud valdavalt privaatsfääri, siis seoses multikultiga liigub see aina rohkem tänavaile. Selle ehedaks näiteks on araablaste taharrush gamea  ehk naiste massiahistamine nagu see toimus Kölnis ja mujal Euroopas, rääkimata moslemite ja mustanahaliste vägivallast üksikute valgete naiste vastu tänavatel ja mujal avalikus ruumis. Sellest ei taha aga vasakliberaalid eriti rääkida.”

FOTO: Kuvatõmmis

Kommentaarid