Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Valimisõpetus: valida tuleb produkti-, müügi- ja turule orienteeritud erakondade vahel

29.08.2021
Valitakse nii Riigikogu kui ka parlamendi enda siseselt. Pilt on illustratiivne.
© Uued Uudised

“Iga erakonna eesmärk on läbi viia edukas kohalike omavalitsuste valimiskampaania. Kampaania ja hilisema valitsemise edukuse eelduseks on mõningate alljärgnevate reeglite järgimine.

Esiteks  tuleks püstitada neli eesmärki – mida on taotleda erakonna siseselt, valijate hulgas, kohalikus omavalitsuses ja parlamendis. Erakonna siseselt tähendaksid eesmärgid kandidaatide väljaõpet volikogus tegutsemiseks ja erakonna poolt ametikohtadele soovitatavate ning volikogu poolt määratavate tegevjuhtide koolitamiseks. Hea erialane spetsialist ei pruugi ilma teadmisteta hea otsustaja kohalikus omavalitsuses.

Tulenevalt seaduste muutumisest ning inimeste tegutsemisest erinevates komisjonides on vajalik täienduskoolitus. Nimetagem seda erakonna koolitusprogrammiks. Partei siseselt tuleb saavutada ka konsensus valmiskampaania käigus kui ka hiljem võimu teostamisel esile kerkivatesse küsimustesse.

Valijate hulgas tuleb saavutada parim häälte tulemus, selleks on vajalik läbi mõelda kommunikatsioonikanalid ja sõnum. Tähelepanu pööratakse sõnumite kodeerimisele ja valijate poolt dekodeerimisele, samuti teiste erakondade poolt tekitatavale infomürale. Kodeerimine ja dekodeerimine on seotud erinevate valijate segmentide arusaamisega öeldust ning eelarvamuslike hoiakutega. Valijate segmentimise teooria nõuaks tervet teadusartiklit.

Volikogudes ja Riigikogus tuleks eesmärgid seostada mõjuga. Volikogus tähendab mõju seda, millistesse komisjonidesse on mõistlik kuuluda – kuulumine ei pea seostuma kandidaatide senise tegevusvaldkonna või haridusega. Riigikogu puhul tuleb mõelda, mida tähendab mõjuna kohtade arv kohalikes volikogudes ning kuidas positsioon volikogudes mõjutab Riigikogu.

Teiseks tuleks läbi mõelda positsioon meediasse, eriti sotsiaalmeediasse. Meedia puhul mõtleme, kes on liitlased ja miks? Kampaania puhul peab tänapäeval meediasõda võidetama enne lahingut. Ehk kõneldes piibli tekstina – „enne oli Sõna“. Valijate hõivamine tähendab neile „elu tähenduse“ andmist ning tõestust, et ise ollakse võimelised sellise tähenduse saavutamist juhtima. Tähenduse (Sõna) andmist seostatakse narratiivi (loo) jutustamisega.

Valijat ei huvita Exceli tabel kandidaadi heade ja halbade omadustega, vaid kindla struktuuriga lugu kandidaadi (erakonna) eesmärgist ja Rüütlist (rüütlite ümarlauast) eesmärgi saavutamisel. Hea kandidaat peaks sarnanema prohvetiga. Kriitiliselt võib märkida, et kohalike omavalitsuste kampaanias paljud nimekirjad on kandidaatide ja nende lugude poolest hallid nagu betoonsein.

Hea inimene pole alati hea poliitiline kandidaat. Paha poleks kaardistada kandidaadi „senine nägu“ ja rakendada meetmeid poliitiliseks tegevuseks vajaliku „uue näo loomiseks“. See pole mitte CV koostamine, vaid metoodika alusel „Kangelase loomine“.

Kolmandaks tuleks kampaania kavandamisel mõelda, mis tüübi alla erakond kuulub. Erakonnad jaotuvad produktierakondadeks, müügierakondadeks ja turule orienteeritud erakondadeks.

Produktierakonnad on orienteeritud teatud ideoloogia levitamisele ja sellele ideoloogiale ühiskonnas positsiooni loomisele. Eesmärk on oma valijaskonnas luua sisemised hoiakud. Loodetakse, et valijad eelkõige ise viivad erakonna ideed ellu.

Müügierakonnad sarnanevad produktierakondadele, kus suur tähtsus on ideoloogia levitamisele, kuid seejuures ei loodeta valijate arusaamise passiivsele kujunemisele, vaid aktiivselt tegeldakse sõnumite koostamise, kommunikatsioonikanalite leidmisega ning sõnumi müümisega valijaskonnale. Pearõhk on müügiprotsessil ja inimeste ideoloogiliste vajaduste (hoiakute) kujundamisel.

Turule orienteeritud erakonnad kujundavad oma sõnumit vastavalt turunõudmisele, inimestele pakutakse seda, mida nad juba tahavad, ideoloogial on väiksem tähtsus. Kõige tähtsam on häälte saak.

Konservatiivsele erakonnale oleks Eesti situatsioonis sobiv kasutada müügierakonna taktikat. Müügierakonna taktika puhul vajalik mõelda hoiakute kujunemise protsessile ja hoiakute sisemisele struktuurile.

Neljandaks määrame, milline on kampaania loogika? Kampaania loogika võib-olla partei paradigmal, meedia loogikal või turuloogikal. Eelistatud on turuloogika, see tähendab pidevalt pildil olemist kõikides kanalites. Peab aga mõtlema, mida tähendab kandidaatidele pidevalt pildil olemist (väljaõpe, psühholoogilised probleemid) ning millised  on erakonnale pildil olemise kulud. Kandidaat ei tohi ära varjutada erakonda ja erakond kandidaati. Kooskõla jaoks peab läbi mõtlema, mida tähendab kandidaadi eriarvamus erakonna seisukohtade suhtes.

Eespool räägitu on vaid tühine osa vajalikest kampaaniateadmistest, kuid kuskilt peaks alustama.“

Alver Aria