Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Varro Vooglaid: “Konservatiivne pööre poliitikas eeldab pööret poliitika mõtestamises”

-
07.11.2022
Laadime sisu...

Sellest, millise valiku inimesed märtsikuus toimuvatel riigikogu valimistel teevad, sõltub otseselt, millise tuleviku nad saavad, ütles Varro Vooglaid kommentaariks SAPKT poolt korraldatud ja hiljuti Tallinnas, Õpetajate Majas toimunud konverentsil “Kuidas tagada konservatiivne pööre?”.

Oma kõnes ütles Vooglaid, et tõsise konservatiivse pöördeni poliitikas võime jõuda vaid juhul, kui paljud inimesed hakkavad poliitikutes nägema tõelisi rahva teenreid, kes ei tegutse isiklikes huvides ega grupihuvides, vaid juhindudes siirast soovist teenida oma parimate võimete kohaselt kõrgemal seisvaid ideaale.

Vooglaid: „Tõsi on see, et ühiskonnas on konservatiivset pööret hädasti vaja, sest pöördumine konservatiivsete, loomuseaduslike ehk inimloomusest lähtuvate ja inimväärikust austavate ideaalide juurde on meie ühiskonna tervise taastamiseks ning meie rahva püsimajäämiseks kriitilise tähtsusega.

Samuti on tõsi, et konservatiivset pööret on vaja tunduvalt laiemalt kui üksnes poliitika vallas, sest ühiskondlik elu ei piirdu kaugeltki vaid poliitikaga. Aga kuivõrd poliitika keskmes on küsimus sellest, kuidas ühiskonnaelu korraldada, siis on raske ette kujutada, mil viisil saaks laiem ühiskondlik konservatiivne pööre leida aset ilma tõsise konservatiivse pöördeta poliitikas.“

Ta küsis: „Mida võiks aga pidada silmas konservatiivse pöörde all poliitikas? Kas seda, et end konservatiividena määratlevad parteid saavad parlamendis senisest rohkem kohti? Või seda, et niisugused parteid saavutavad parlamendis absoluutse enamuse ja moodustavad valitsuse? Või hoopis seda, et lisaks eelnevale mehitatakse ka suur või koguni valdav osa institutsioonidest inimestega, kes juhinduvad avalikku võimu teostades samuti konservatiivsetest ideaalidest?“

Vooglaiu sõnul peab kahtlemata eelnev olema osaks tõsiseltvõetavast konservatiivsest pöördest poliitikas. „Aga sõnum, mis võiks minu tänase ettekande kokku võtta, seisneb tõdemuses, et sellest üksi ei piisa. Nimelt olen sügavalt veendunud, et tõsise konservatiivse pöördeni poliitikas ei ole võimalik jõuda ilma tunduvalt sügavama pöördeta selles, kuidas me üleüldse poliitikat mõistame ja mõtestame,“ rääkis ta.

Kaasaegse poliitilise maastiku üheks kõige tõsisemaks probleemiks peab ta arusaamise kadumist sellest, mida poliitika õigesti mõistetuna üleüldse tähendab.

Ta rõhutas kokkuvõttes, et tõsine konservatiivne pööre poliitikas eeldab poliitikute poolt suure osa rahva usalduse pälvimist, aga usaldust ei saa pälvida inimesed, kes ise ei kehasta usaldusväärsuse aluseks olevaid voorusi. „Seega seondub konservatiivse pöörde võimalikkus poliitikas sellega, kuivõrd toimub see pööre kas praegustes või tulevastes poliitikutes,“ märkis Vooglaid.

Ta märkis veel, et tõsise konservatiivse pöördeni poliitikas võime jõuda vaid juhul, kui paljud inimesed hakkavad poliitikutes nägema tõelisi rahva teenreid, kes ei tegutse isiklikes huvides ega grupihuvides, vaid juhindudes siirast soovist teenida oma parimate võimete kohaselt kõrgemal seisvaid ideaale.

 

Vaata siit: https://objektiiv.ee/konservatiivne-konverents-varro-vooglaid-konservatiivne-poore-poliitikas-eeldab-pooret-poliitika-motestamises/

 

Allikas: Objektiiv