Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Veiko Vihuri pöördumine: ärge toetage antikristlikke valimisprogramme!

-
28.02.2023
Veiko Vihuri.
© Meie Kirik

«Halb asi, mida ma nägin päikese all, on see, kui eksitus tuleb võimukandja poolt.» Kg 10:5

«Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.» PS, § 1

Armsad kaaskristlased! Pöördun teie poole väljaande Meie Kirik peatoimetajana ja rohkem kui kolmkümmend aastat Issanda tööpõllul tegutsenud vaimulikuna.

Eelseisvad Riigikogu valimised on tähtsaimad alates Eesti iseseisvuse taastamisest. Kaalul ei ole üksnes olulised teemad nagu julgeolek või toimetulek, vaid kaalul on eeskätt meie rahva vaimulik käekäik ja tulevik.

Kahjuks tuleb tõdeda, et suur osa eesti rahvast on Jumalale selja keeranud. Sellest tunnistavad nii usulist kuuluvust näitavad rahvaloenduse andmed kui üldine «aja vaim» – paljude inimeste eluviis, hoiakud ja mõttelaad.

Õnneks ei ole Jumala arm meie armast kodumaad maha jätnud. Meie ühiskonda, meie rahvast kannavad ikka veel mitmesugused kristlikud tõekspidamised ja väärtused. Eesti kristlaskond jätkab oma maa ja rahva pärast palvetamist, nii nagu Vana Testamendi päevil palus Aabraham Issandat Soodoma pärast.

Kristlaste kohus on olla Jumala sõna tundmisest lähtuvaks südametunnistuse hääleks ühiskonnas. Ühe varakristliku autori sõnul «see, mis on kehas hing, seda on maailmas kristlased» (märter Justinusele omistatud «Kiri Diognetosele»).

Kristlastena peame olema ka poliitiliselt teadlikud ja hoiduma oma tegudega toetamast neid poliitilisi erakondi ja jõudusid, mis hakkavad avalikult ja otseselt vastu Jumala seadustele.

Valima minnes võtkem teadmiseks ja pidagem meeles järgmist.

Eesti Reformierakond lubab kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist.

Seevastu Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) deklareerib: «Kirikute Nõukogu leiab, et homoseksuaalne eluviis on Kõigekõrgema palge ees patt selle mis tahes vormis. Pattu ega pahesid ei saa aga õigustada ega õiguslikult aktsepteerida.»

Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Erakond Eesti 200 ja Erakond Eestimaa Rohelised lubavad abieluvõrdsuse või sooneutraalse abielu nime all seadustada niinimetatud homoabielu.

Eesti Kirikute Nõukogu deklareerib: «Eestimaa kirikud toetavad tugevat ja traditsioonilist mehe ja naise abielul põhinevat perekonda. Usume, et see on parim keskkond meie lastele kasvamiseks. Kristlikus elu mõistmises ega praktikas ei saa pattu «normaliseerida» ning võimalikud püüded seda teha toovad endaga kaasa pikaajalised muutused ühiskonna tervises.»

Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised lubavad seadustada abistatud enesetapu ehk eutanaasia, Sotsiaaldemokraatlik Erakond soovib algatada eutanaasia-teemalise arutelu.

Eesti Kirikute Nõukogu deklareerib: «Tapmine ei saa kunagi olla halastust osutavaks vahendiks. Seepärast peavad kõik EKNi liikmeskirikud eutanaasiat oma aktiivsetes vormides lubamatuks.»

Eestimaa Rohelised lubavad kaitsta «õigust» abordile.

Eesti Kirikute Nõukogu deklareerib: «Iga inimese elu on ainulaadne ja püha. Inimelu puutumatus on kogu jumaliku ja üldinimliku eluseadustiku aluseks. Emaüsas kasvava lapse elu on esimeses, kõige kiirema arengu faasis ülimalt haavatav. Inimelu vajab ja väärib igakülgset kaitset alates eostumise hetkest. Seepärast tuleb aborti ehk raseduse katkestamist, mis teadlikult põhjustab lapse surma, pidada kõige kaitsetumas seisundis oleva inimelu sünnieelseks tapmiseks.»

*  *  *

Tulenevalt kristlikust õpetusest, mida väljendavad ka Eesti Kirikute Nõukogu erinevad seisukohavõtud, ei saa kristlane hääletada Eesti Reformierakonna, Erakonna Eesti 200, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Erakonna Eestimaa Rohelised kandidaatide poolt, sest seda tehes toetab ta valimisprogrammis sisalduvaid lubadusi muuta abielu ja perekonna tähendust ning piirata Jumala loodud inimese õigust elule selle eostamisest kuni loomuliku surmani.

Erakondade valimisprogrammid on tervikud. Kõigis neis leidub ka häid ja õigeid ideid, kuid avalik lubadus tegutseda teatud olulistes, inimelu ja moraaliga seotud küsimustes vastupidiselt Jumala ilmutatud tahtele paneb kristlasele kohustuse hoiduda taoliste programmide poolt hääletamast.

Apostel Paulus manitseb: «Uurige, mis on Issandale meelepärane, ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks!» (Ef 5:10–11)

Õppigem rahvana oma ajaloost, et Eesti iseseisvus saab «aegumatu ning võõrandamatu» olla üksnes siis, kui me elame kooskõlas Jumala seadustega ja anname end Kõigekõrgema kaitse alla.

Kuulutaja Karl Reits (1885–1941) hoiatas oma viimases kirjas eesti rahvast: «Mina tahan sulle teada anda kõik, mis Jehoova Jumal mulle on teada andnud Eesti riigi kohta. See ilus vabariik, mida Jumal on eesti rahvale andnud, võetakse nende käest ära, sellepärast, et juhid ja rahvas on unustanud oma Jumala.»

Nõnda on siis Riigikogu valimistel kaalul meie maa ja rahva tulevik – rohkem kui kunagi varem alates iseseisvuse taastamisest. Ärme lase nendel valimistel võidutseda patu ja surma jõududel, mis kisuvad meid hukatusse. Parandagem meelt, käime rahvana Jumala näidatud teel ja usaldagem endid Tema armu varju alla.

Looja, hoia Maarjamaad ja andesta meile me vead!

Veiko Vihuri
vaimulik, teoloogiadoktor,
väljaande Meie Kirik peatoimetaja