Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Ebavõrdsuse tase on Eestis euroala riikide seas üks kõrgemaid

-
26.05.2023
Raha
© UU

Eestis on inimeste netovara (vara, millest on maha arvestatud kohustused) väga ebavõrdselt jaotunud – ebavõrdsuse tase on Eestis euroala riikide seas üks kõrgemaid, selgub Eesti Panga ja statistikaameti värskest uuringust.

Rikkaimale viiele protsendile leibkondadest kuulub pea pool kogu netovarast.

Eesti leibkondade netovara mediaanväärtus kasvas 2013.–2021. aastal 43 500 eurolt 66 200 eurole ehk üle 50 protsendi.

Üks suure varalise ebavõrdsuse põhjuseid Eestis on ettevõtlusvara suur osakaal varades. Ebavõrdsust vähendab see, et valdav osa Eesti peresid omavad oma eluaset, mitte ei rendi seda.

Keskmise Eesti leibkonna varadest põhilise osa moodustab kinnisvara, ettevõtlusvara annab veerandi ja hoiused kümnendiku varadest. Pea kõigil leibkondadel on olemas finantsvara hoiusena.

Enamiku kohustustest moodustavad kinnisvaratagatisega laenud.

 

Allikas: ERR