Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Erametsaomanikud peavad Euroopa Parlamendi metsapoliitikat valeks

03.01.2023
Euroopa Liit sekkub juba kõigesse, mis peaks kuuluma liikmesriikide ja sealse rahva pädevusse. Pilt on illustratiivne.
© UU

Aasta lõpus selgus, et Euroopa Liit terroriseerib põllumehi maakasutuse pärast, nüüd aga ütlevad ka metsamehed, et Brüssel sekkub liiga palju Eesti ellu.

Eesti Erametsaliidu hinnangul paneb Euroopa Parlamendi plaan seada piiranguid esmase puidulise biomassi kasutamisele ohtu erametsaomanike motivatsiooni oma metsades hooldusraieid teha ning seeläbi tervemaid ja tugevamaid metsi kasvatada.

Direktiiviga plaanitakse luua mitmeid piiranguid puidu kasutamisele energeetikas. Direktiiv määratleb suurema osa metsast saadavast puidust esmaseks puiduliseks biomassiks. Europarlamendi ettepaneku kohaselt ei tohiks sellisest toorainest toodetud energiat tulevikus lugeda taastuvaks energiaks, selgitas erametsaliit pressiteates.

Lisaks probleemide tekkimisele energiaga varustamisel ei aita selline piiramine liidu hinnangul kuidagi kaasa tulevikumetsade kasvatamisele.

“Väärtuslikku puitu pakkuva metsa kasvatamiseks on vaja seda hooldada. Harvendusraiest tekib olulisel määral puitu, mille ainukene kasutusotstarve täna on energiatootmises ning küttepuidu turustamine aitab erametsaomanikel katta metsa hooldamise kulusid. Sellise võimaluse kitsendamisel väheneb metsaomanike motivatsioon panustada harvendusraiete kaudu tervete ja tugevate metsade kasvatamisesse,” selgitas Eesti Erametsaliidu tegevjuht Jaanus Aun.

Erametsaliit ühines üle-euroopalise erametsandus- ja energiavaldkonna organisatsioonide ühispöördumisega europarlamendi saadiku, kolmanda taastuvenergia direktiivi raportööri Nils Torvaldsi poole. Pöördumises juhitakse tähelepanu direktiivi peamisele probleemile ja tehakse ettepanek termin “esmane puiduline biomass” direktiivi tekstist tervikuna välja võtta. “Ebamõistlik on energiakriisi tipus piirata Euroopa enda taastuva energiaallika kasutamist,” toonitas Aun.

Direktiiv seab liidu hinnangul uusi tarbetuid reegleid, mis piiravad küttepuidu kasutamist ühiskonnale kasu toomata. Pöördumisele kirjutasid alla 25 organisatsiooni esindajad erinevatest Euroopa riikidest. (BNS)