Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Noored tahavad tööd, ettevõtjad tahavad noori, aga keskpõrandal ei saada kuidagi kokku

20.05.2022
Paljud noored tahaksid ise teenida, aga takistab “kogemuse puudumine”. Pilt on illustratiivne.
© Uued Uudised

Sel nädalal on BNS avaldanud kaks vastukäivat uuringut – ühes ütlevad ettevõtjad, et noored on lausa oodatud, teises väidavad noored, et neid ei taheta kogemuse puudumise tõttu.

93 protsenti ettevõtjatest vilgutab endi sõnutsi rohelist tuld

CV-Online´i uuring näitas, et lausa 93 protsenti vastanud ettevõtetest on valmis värbama noori vabadele ametikohtadele.

Noorte värbamise peamiseks ajendiks on võimalus noori enda vajadustest lähtuvalt välja õpetada 74,1 protsendiga ja soov aidata noored tööturule 49,4 protsendiga.

Läbiviidud uuringus selgus, et 85,8 protsenti ettevõtetest on valmis värbama noori vanuses 24-26 eluaastat. 83,3 protsenti vastajatest on valmis palkama tööle 22-24-aastaseid noori ning lausa 75,7 protsenti on valmis värbama noorukeid vanuses 18-22.

58,6 protsenti tööandjatest plaanivad värvata noori spetsialisti positsioonile, 49 protsenti oskus- või lihttöölisi ja 42,7 protsenti teenindus- või müügitöötajaid ning 41,8 protsenti vastajatest on valmis palkama noori ajutisi abitöölisi lihtsamateks hooajatöödeks.

Uuringus selgub, et 85,8 protsenti ettevõtetest on omalt poolt valmis pakkuma noortele väljaõpet positsiooni täitmiseks. Lisaks on nad valmis pakkuma ettevõtte ühisüritusi, paindliku tööaega, arenguvõimalusi ja täiendkoolitusi, mentorit ettevõtte siseselt ning kaugtöö võimalust. Selleks, et hoida noori motiveerituna on nad valmis 43,8 protsenti pakkuma boonussüsteemi tehtud tulemuste eest.

Uuringus selgus, et 73,2 protsenti tööandjatest on valmis värbama noori, kui noor tunneb huvi ettevõtte ja selle tegevusvaldkonna vastu, 66,1 protsenti on valmis pakkuma tööd, kui noor on julge pealehakkaja ja kindlate soovidega ning 54 protsenti pakuks tööd noorele, kes õpib vastavat eriala.

„Heameel on tõdeda, et tööandjad on üha enam valmis noori tööle võtma eelneva kogemuseta, pidades olulisemaks noore hoiakuid, suhtumist ja tahet. Eelkõige ollakse avatud noori kohapeal välja õpetama teenindus, müügi- ja administratiivtööga seotud ametikohtadel. Samuti on valmisolek eelneva kogemuseta noori tööturule aitama tööandjad infotehnoloogia ja tootmise valdkonda,“ selgitas CV-Online’i värbamisjuht Kaire Kleesment.

Noored kurdavad, et nõutakse kogemust, mida neil lihtsalt pole

CV-Online Estonia uuringust selgus, vähene kogemus takistab 87,5 protsendil noortel töö leidmist, samas ilmnes, et just kogemust noored uuelt töökohalt ootavadki.

Tänavu soovib üle poole noortest ehk 55,3 protsenti leida tööd, mida teha kooli kõrvalt või leida sootuks uus töökoht. Tööd otsitakse peamiselt sooviga leida amet, mis kõnetaks. Lisaks soovitakse suvel lisaraha teenida, uusi kogemusi saada ja kooli kõrvalt raha koguda. Vähesemal määral soovitakse uusi tutvusi luua ja leida töö, kus pärast kooli lõpetamist karjääri rajada, teatas tööportaal.

“Just praegusel ajal on noored aktiivselt tööturul ringi vaatamas ja soovivad leida endale töö, mis neid päriselt kõnetaks. See on hea võimalus tööandjatele, et heitlikul tööturul motiveeritud kandidaate leida, noori kõnetada ja nad enda käe järgi välja õpetada,” ütles CV-Online’i turundusjuht Karla Oder.

Uuringule vastanud tõdesid, et enamasti on töö otsimisel kokku tulnud puutuda kogemuse puudumisega. Lausa 87,5 protsenti vastanutest tunnetavad, et vähene varasem töökogemus takistab tööle saamist. Lisaks on tööotsinguid raskendanud vähe sobivaid tööpakkumisi, peidetud töötasu kuulutusel ning ka teadmatus, millist tööd tahetakse teha.

Vähesemal määral toodi esile tagasiside puudumist pärast kandideerimist, elukoha kaugust ja liiga kõrgeid nõudmisi. Tasub märkida, et noorte julgustamine ja toetamine kandideerimisel on üks peamisi võtmetegevusi sobiva töötaja leidmisel.

“Noored on kiired õppijad ning kohanevad kiiresti. Julgustan ja kutsun kõiki tööandjaid üles noortele võimalust andma, sest varasema töökogemuse puudumise korvab üldjuhul kõrge motivatsioon ja soov karjääri teha,” rõhutas Oder.

Seega on kuskil miski, mis segab noori ja tööandjaid kokkuleppele jõudmast, ja see tuleb nüüd selgeks rääkida. (BNS)