Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee
 

Toetus väikese tuumajaama kaalumiseks tõusis 69 protsendile, EKRE toetajate seas on protsent 78

-
24.08.2022
Illustratsioon – GE Hitachi nägemus BWRX-300 väikereaktoriga tuumajaamast.
© Autor: GE Hitachi

Kantar Emori poolt augustis läbi viidud küsitlus näitab, et Eesti inimesed toetavad Fermi Energia plaanitava väikereaktori rajamise kaalumist. „Jah“ ja „pigem jah“ vastanute osakaal kokku on 69%, mis on tugevaim toetuse määr alates uuringute läbiviimise algusest 2019. aastal.

Küsimusele „Kas pooldate uue põlvkonna väikese tuumajaama kasutamise kaalumist Eesti elektri varustuskindluse tagamiseks?“ vastas 38% „jah“, 31% „pigem jah“, 11% „pigem ei“ ning vaid 9% „ei“. 11% vastanuist ei osanud selles küsimuses seisukohta võtta.

„Võrreldes käesoleva aasta jaanuaris tehtud küsitluse tulemustega on kasvanud tugevate pooldajate osakaal, samas kui seisukohata ja vastu olevate inimeste osakaal on jätkuvalt langenud. Inimeste seisukohti energiaküsimustes on tänavu teravalt mõjutanud valulik energiakandjate hinnatõus ja varustuskindluse tagamisega seotud küsimused, mis peegelduvad ka uuringu tulemustes,“ sõnas Fermi Energia kommunikatsioonijuht Mihkel Loide.

Kantar Emor viib Fermi Energia tellitavat küsitlust läbi kaks korda aastas ning lisaks väikerektori rajamise kaalumisele küsitakse ka vastajate eelistusi, milliseid elektri tootmisliike arendada, arvestades põlevkivist elektri tootmise vähendamisega. Soosituimad on CO2-vabad tootmisliigid tuuleenergia (62%), päikeseenergia (58%) ja uue põlvkonna väike tuumajaam (55%). Põlevkütuste kasutamine on selgelt vähem soositud – põlevkivielektri tootmise arendamist õli tootmise kõrvalt toetas 26%, hakkepuidu kasutamist 15% ja maagaasi põletamist 12% vastanuist.

Täiendavalt uuriti seekordses küsitluses ka, kas sõja puhkemine Ukrainas mõjutas suhtumist Eestisse väikereaktori rajamisse. 40% senistest pooldajaist mõju ei täheldanud ja pooldavad endiselt ning 16% pooldab rohkem. 13% senistest vastanuist on jätkuvalt vastu ja 5% pooldab nüüd vähem. 26% valis „ei oska öelda“ variandi.

Fermi Energia on Eesti tuumateadlaste ja ettevõtjate loodud energiaettevõte, mis arendab uue põlvkonna väikereaktori kasutuselevõttu Eestis, et tagada süsinikheitmeta ja taskukohane, ilmast sõltumatu elektritootmine.