Eesti soodustab tippspetsialistide ajutist Eestis töötamist

Selle asemel, et lasta Eestisse odavat tööjõudu, kel pole haridust ega oskusi, kavatseb valitsus soodustada tõeliste tippspetsialistide ajutist Eestis töötamist.

Rahandusminister Martin Helme sõnul tuleks soodustada välismaiste tippspetsialistide ajutist Eestisse tööle tulemist, see aitaks tuua siia tipptasemel oskusteavet ja toetada seeläbi ka Eesti majanduskasvu.

„Eesti ettevõtjad on juba mitu aastat kurtnud tippspetsialistide vähesuse või koguni puudumise üle Eesti tööturul. Väga spetsiifilistele erialadele Eesti oma väiksuse tõttu ise inimesi ei koolita, samas võib selliste inimeste palkamine olla võtmetähtsusega ettevõtete edasise arengu jaoks,“ ütles rahandusminister.

„Tippspetsialistide palkamine välismaalt võib aga osutuda ebamõistlikult kulukaks, kuna konkureerime riikidega, kus palgatase on niigi kõrgem ja kus on toetusmeetmed ettevõtjatele tippude palkamiseks,“ sõnas Helme. „Me ei räägi siin odava või isegi keskmise palgaga tööjõu sissetoomise toetamisest, vaid oma ala tippudest, kelle teadmised ja oskused toovad meile kasu.“

Valitsuskabinet andis neljapäeval põhimõttelise heakskiidu hakata ka Eestis maksma välismaise kõrgelt tasustatud tippspetsialisti palganud ettevõtjatele toetust, mis sõltuks spetsialisti tööjõumaksude summast.

Selliseks välismaiseks spetsialistiks võib osutuda ka Eestist välismaale pikemaks ajaks õppima või töötama siirdunu, mistõttu aitaks meede tuua ka meie enda tippspetsialiste tagasi.

UU

Kommentaarid