Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

Arstivanne räägib pigem abortide tegemise vastu kui poolt

-
23.03.2019
Arsti teha on nii meditsiinilised kui ka eetilised otsused.
© Andres Putting/Ekspress Meedia

Kuivõrd sõnasõjas Martin Helme versus Arstide Liit sekkub üha rohkem poliitiliselt mõjutatud isikuid, siis on paslik üle vaadata arstivanne, mis põhineb ajaloolisel Hippokratese vandel.

Hippokratese vandes olid sees sõnad: “Samuti ei anna ma kunagi naisele vahendit idaneva elu hävitamiseks.” Tänapäeval on see humaansuse ülim väljendus vandest välja võetud, samas kui tuhanded inimõiguslased kisavad mingitest samasooliste õigustest. Vanad kreeklased tapsid lahinguväljadel, aga austasid elu ema sees; tänapäeva kohtusüsteemis ei võeta mingil pseudohumaansusele toetudes elu massimõrvaritelt, küll aga hävitatakse rahumeeli sündimata lapsi.

Vikipeedia kirjutab: “Tänapäeval on eri riikides kasutusel erinevaid Hippokratese vande modifikatsione. Eestis ei kasutata Hippokratese vannet, vaid kasutusel on arstivanne, milles kajastuvad olulisemad Hippokratese sõnastatud põhimõtted, kuid välja on jäetud see, mis tänapäeval juba iganenud on (jumalate ees vandumine või keeld kasutada nuga), lisatud on kaasaegse arstieetika olulisemad põhimõtted (tõenduspõhisus, patsiendi autonoomia, informeeritud nõusolek).”

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna nõukogu kinnitas 18. märtsil 2009 uuendatud arstivande teksti.

“Olles omandanud arstikutse, tänan oma õpetajaid. Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et pühendun arstitöös inimese abistamisele ja humaansuse põhimõtete teenimisele. Minu tegevuse sihiks olgu rahva tervise säilitamine ja edendamine, haiguste ennetamine, haigete ravimine ning nende kannatuste leevendamine. Lähtun oma töös arstiteaduse põhimõtetest ja kasutan vaid selliseid raviviise, mille tulemuslikkus on teaduslikult ja eduka praktika kaudu tõendatud. Uuringu või raviviisi soovitamisel austan patsiendi tahet ning teavitan teda nii selle oodatavast kasust kui ka võimalikest ohtudest. Suhtun oma kolleegidesse austusega ega keeldu abist, kui nad oma patsiente ravides minu poole pöörduvad. Täiendan pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning jagan neid oma kolleegidega. Hoian kõrgel arstikutse au nii patsientide kui ka kogu ühiskonna ees. Pean hoolikalt saladuses, mida patsiendiga seoses mulle on usaldatud. Täidan oma arstikohust ühtviisi kõigi patsientide suhtes, kedagi eelistamata. Miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete vastu.”

Eraldi võiks välja tuua pühendumuse humaansuse põhimõtete teenimisele. Tärganud, kuid veel sündimata elu katkestamine ei tohiks kuidagi humaanne olla. Või arvavad vasakliberaalid teisiti?

Arst lubab, et tema tegevuse sihiks on rahva tervise säilitamine ja edendamine, haiguste ennetamine, haigete ravimine ning nende kannatuste leevendamine. Soovimatu rasestumise katkestamine ei mahu taas ühegi alla neist.

“Hoian kõrgel arstikutse au nii patsientide kui ka kogu ühiskonna ees”. Just siin tuleks lähtuda ühiskonnast, kelle seas on suur osa neid, kelle eetilised tõekspidamised ei luba aborti heaks kiita. Sellega seondub ka vande viimane lause: “Miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete vastu.”

Kui abortide tegemine on osa arstide tööst, siis soovitavad Uued Uudised neil lihtsalt oma seisukoht esitada, aga mitte mängida solvatuid ega nõuda vabandamist, sest aborte tehes on arstivandest kinni pidamine igal juhul kahtluse alla pandud.

Hippokratese vandes on koht: “Kui ma seda vannet pean ja ei riku, siis olgu mulle lubatud minu elust ja minu kutsest rõõmu tunda, igaveseks ajaks jäädes kõikide inimeste juures lugupidamisse.” Meie arstidel on lugupidamise hoidmisega juba probleeme, või kuidas?

UU