Rahvuskonservatiivne uudiste- ja arvamusportaal
Saada vihje: info@uueduudised.ee

EELK kirikuvalitsus: perekonnaseadus tuleb panna rahvahääletusele

-
10.05.2023
Marksistlik leer on alustanud pealetungi kiriku vastu kogu läänemaailmas. Soomes tahetakse ta panna homoagendat edendama.
© UU

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) konsistoorium kinnitas teisipäevasel e-koosolekul kiriku ametliku arvamuse seoses perekonnaseaduse muutmise eelnõuga ning leiab, et see tuleb panna rahvahääletusele.

Konsistooriumi arvamus saadeti justiitsministeeriumisse ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole.

Luteri kiriku valitsus avaldas oma arvamuses, et ei saa usulistel ja rahvuslik-kultuurilistel põhjustel nõustuda abielu kehtestamisega sooneutraalse liiduna.

“Kui abielu muudetakse õiguslikult mehe ja naise vahelisest liidust sooneutraalseks liiduks, avaldab see kogu Eesti ühikonnale, rahvale ja kultuurile pöördumatult negatiivset mõju ning süvendab lõhestumist erinevate inimeste ja maailmavaateliste gruppide vahel. Olukorras, kus kogu ühiskonna, eriti noore põlvkonna vaimne tervis on halvenemas, mõjub abielu ja perekonna tähenduse kardinaalne muutmine laastavalt kogu ühiskonnale,” märkis EELK kirikuvalitsus.

“Lisaks sellele, et vastastikusel armastusel, austusel ja eluaegsel pühendumisel põhinev mehe ja naise abielu, mille viljad on lapsed, on kristlaste ja teiste usklike jaoks Jumala poolt seatud perekonna normmudel, mida ei saa inimene ise muuta, on abielu mõistetud ka Eesti põhiseaduses mehe ja naise liiduna,” kirjutas peapiiskop Urmas Viilma.

“Kuna Eesti vabariigi põhiseadus rahvahääletusel 22. juunil 1992 Eesti rahva toetuse vajab abielu sisuline ümbermõtestamine taas kogu rahva mandaati, mida on võimalik saavutada ainult rahvahääletusega,” rõhutas Viilma.

Kirikuvalitsus ei ole rahul, et perekonnaseaduse muutmise menetlus viiakse läbi kiireloomulisena, mis läheb vastuollu õigusaktide ja hea õigusloome tavaga.

Seaduse eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et eelnõu jaoks ei ole koostatud eelnevalt väljatöötamiskavatsust, sest eelnõu menetlus on põhjendatult kiireloomuline poliitilisest valikust, mille on Reformierakond, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond teinud koalitsioonilepet sõlmides ning seadusemuudatused tuleb teha esimesel võimalusel.

Kirikuvalitsuse sõnul on aga nimetatud selgitus teadlikult eksitav, kuna koalitsioonilepe on koostatud kogu 4-aastaseks valitsemisperioodiks ja ei sisalda viidet, et sooneutraalse abielu kehtestamine ja sellega seotud perekonnaseaduse ja muude seaduste muutmine peab toimuma “esimesel võimalusel”.

Konsistoorium avaldas ka rahulolematust, et Eesti Kirikute Nõukogu ega Eestis tegutsevaid kirikuid, kelle vaimulikel on abielude riikliku sõlmimise õigus, ei ole erinevalt teistest koostöö- või huvigruppidest kaasatud eelnõu väljatöötamise protsessi ega arvatud eelnõu kaudu mõjutatavate isikute sihtrühma.

Eestis tegutsevate usuliste ühenduste, kirikute ja koguduste vaimulikest 108 omavad abielu sõlmimisega seonduvate perekonnaseisuasutuse ülesannete täitmise õigust, kuid kirikuid ei kaasatu eelnõu koostamise juurde.

Peapiiskop Urmas Viilma allkirjaga arvamuses kirjutatakse, et seletuskirjas on jäänud analüüsimata mõju nendele rühmadele, kes ainuüksi kristlaskonnana moodustavad 2021. aasta rahvaloenduse andmete alusel üle veerandi ja kogu riigi usklikkonnana ligi kolmandiku Eesti rahvastikust.

“Enamuse nende inimeste usulis-maailmavaateline veendumus, et abielu peab olema mehe ja naise vaheline liit, on jäänud arvestamata,” tõdes Viilma.

EELK konsistoorium tegi ettepaneku peatada perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kiireloomuline menetlemine.

Kirikuvalitsus leiab, et kuni Eesti kodanikud ei ole uuel rahvahääletusel mõtestanud teisiti 1992. aasta rahvahääletusel vastu võetud Eesti vabariigi põhiseaduse § 27 sätestatud abikaasade ja perekonna tähendust, ei ole perekonnaseaduse muutmine õigustatud ega põhjendatud. (BNS)

Toimetuselt: kus oli EELK siis, kui EKRE üritas rahvahääletust korraldada?